Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Y BWIIDD AMRYWIAETHOL.

News
Cite
Share

Y BWIIDD AMRYWIAETHOL. vVel, wel, Mr. Gol., dyna greaduriaid rhyfedd, ac ysprydion rhyfedd, a medd- yliau rhyfedd, a geiriau rhyfedd, a syn- iadau rhyfedd, a digofaint rhyfedd, a gDlyniaecli rhyfedd sydd yn ein byd yn awr. Os eyhoeddir papur newydd, neu fisolyn newydd, ac os bydd ambell ysgrifenydd gwrol a didderbynwyneb i ddatgan ei farn yn gyhoeddus ar, a 3 am unrhyw bwnq, mudiad, neu gynadledd, bydd y creaduriaid rhyfedd uchod a'u rhywog- 0 aetli yn sicr o wneuthur ymdrech deg i'w llethu a'u ditodi, Ond methu maent." Yu ddiweddar, bu 11awenydd mawr yn ngwersyll y cyfryw, oherwydd tybio o honynt fod y CELT ar dymi ei anadl olaf, ond llawenydd ofer a iu. A chwi syneoh yn aruthr, Mr. Gol., pe gwelech y gwyn- ebau hirion, a'r gweflau llaes a dynent ar ol eu earagyrrieriad. Ond nis gellir beio llawer arnynt chwaith, oblegid nid ydynt wedi astudio fawl- o ddeddfau iechyd à meddyginiaeth, ac felly nid rhyfedd iddynt gamgymeryd yr arwyddion, a I y churiad y galon. "Mae y CELT wedi tori ei glun," ineddai ereill o fechgyn y gwer- syll; a mawr y twrw gadwent, Vr ymholi wnaent yn ei gylch bob dyddr Bacbgen arall o'r gwersyll a ddywedai. wedi iddo weled gwedd y CELT yn dyfod o Gaer- narfon, ei fod yn y "oIefyd mel n." Hawyr anwy]! rhaid "mai hwn ydyw prif feddyg y gwersyll, a gallem ieddwl gan mor awdurdodol y raynega ei farn, ei fed yn feddmnrtol ar ddwbl M.D. Sylwch ar ei fawr ddysg gyda golwg ar iechyd y CELT yn ei gartref newydd ar Ian y mor yn Nghaernarfon—"Pan ddygwyd ef i oleuni y dydd, gwehvyd ar unwaith ei fed yn nglianol y clefyd melyn, ac felly y mae yn parhaa er's tair wythnos, heb clclim argoelion fod y lliw yn ymadael." Beth, lliw melyn yn arwydd o'r clefyd melyn ? Gwarchod pawb y mae llawer o drigolion ein gwlad, glan y mor, an morwyr bob yr un yn ngbanol y clefyd melya ynte! .Na, na, peidied neb a gwylltio na llawenhau yn ofer, mae'r lliw o'r goreu, yn nghoryn y meddyg y mae'r clefyd. Mae ymwelwyr a glan y mor yn falch o'r lliw melyn, gan ei fod yn arwydd ychwanegiad nerth, hoenusrwydd, iechyd, a lrirhoeclledd iddynt. Tipyn o gam- gymeriad fu gyda'r meddyg y tro hwn eto. Gofaled rhagllaw, onide cyll ei swydd. Bechgyn hynod iawn ydyw bechgyn y gwersyll hwn. Y maent un ac oil yn erbyny CELT, ac yn dywedyd wrth y naill a'r llall, t( brath y fforch i'w lygad ef;" ac er eu bod mor groes iddo ag ydyw cath am ddwfr, eto y maent yn dyheu am ei weled bob wythnos—ar y sly fynycliaf. "Honour bright, boys" dewch drwy ddrws y ffront, ac nid drwy ddrws y cefn, os ydych am ei wpled, a chewch eithaf croesaw bob amser, Y DWYMYN FRAESOL. Y mae gohebydd y 'Western Morning News yn rhybuddio ysmoewyr fod y rhan fwyaf o'r tybaco Tyrcaidd ddygir i Loegr yn dyfod o;r parth hwnw lie mae y dwymyn uchod wedi tori allan ac yn ffynu yn helaeth. Gwyliwch, addolwyr myglys, rhag eyrthio yn ebyrth i'oh blys. PELLEBYR I DDEHEUDIB AFFRICA. Mae'r gurfa gafodd milwyr Lloegr gan y Zuliaid yn ddiweddar wedi jeri i lawer godi eu llais am y pellebyr uchod, yn enwedig y rhai sydd hoff ganddynt ryfel. Yr ydym yn synu na buasai cymundeb pellebrawl wedi ei sefydlu rhyngom a threfedigaeth y Cape cyn hyn. Byddai yn hwylusdod mawr i drafnidiaeth, &c. Y BULGARIAID. Parhau yn anfoddog, creulawn, llof- ruddiog, ao yspeilgar y maent o hyd. Peryglus ac aiiihapus ydyw teithio drwy y wlad. Hyn oil sydd wedi ei achosi gan orthrwm, trais, a rhyfel, MASNAGH CAETHION. Er fod llongau yn dyfal wylio glenydd Cyfandir eang Affirica, or dal y rhai ydynt yn ymhoffi yn y fasnach ofnadwy hon, y roae miloedd o breswylwyr duon y wlad yn cael eu cymeryd yn gaethion yn flyn- yddol. Dylid rhoddi terfyn ar hyn. Gobeithiwn y terfyna yn fuan, ac y try y masnachwyr at ryw swydd arall. CBLYWOO.

ERLEDIGAETH ETO YN SIR ABERTEIFI.