Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ydwf fi ao — — y^/Yr wyf wedi evndlyso^ jf'ereill wedi gwneud arch- *$0 ^Tn.T-><T7'?« .GEORGE'S PILE AND Gravel^ Z7wiliadmanwlimewn 1 ansawdd /eichPeteni.acyrydym yn Gael eu > PILLS, ac yr wyf yn cael eu I/ bod yn gyfansoddedig o'r cyffeiriau^ |3}T XT §h Ikl/I^T /bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau' I llysie it ol tyneraf. Yrwyf wedioudefnyddio llww C* UXlii. ¥ £ iJU I Uysienol. Nid oes ynddynt ddirn o natur II yn helaeth am flynyddau lawcr mewn \I « i „r 1 li private practice, a liyny gyda llwyddiaiU ji PILiLiS* I fetelaidd- Yr YDWYF O R EARN EU I I node dig. Rhoddant esmwythad buan i rai J SI BOD YN FEDDYGINIAETH DBA GWERTH- II fcaPAROTOIR Y PELEN, UCHOD W « Vy dweud,nad oes, mewn gwirionedd, eu S MEWN TRIO QDULLIAU y> V. cyfEelyb fel meddyginiaeth tuag GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCAKU. at wella y Piles a'r /j A \^4?^ GMVCI. NO.I-GEOBBE'S PiLEjSi GRAVEL PILLS. NO. 2-GEOHGE'S GRAVEL PILLS. ——— I No. 3-GEGRGE'S PILLS FOR THE PILES. V. » m ■ ■ T 1 nnnunwoL, "nwvilWYR — GOCHELWCH DWYLLWYR. GOCHELWCH DWYLLWYH. ^MeWQblyohauls.l^.a2s.9o.yrun. 1 I • 1 — —. 1 Gofynwcli yn eglur api GEORGE'S Pills, I Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr -fpfptllydd PARCHUS < AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwck. I ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAlN B0B FIELYLLYDD PARoaub i u pne and Gl.avei piilS)" 0 wneuthunad I bob blwoh. Heb hyn nid oes dim yn DEWY YR HOLL FYD. 1 ncb arall. || W"°ae<^ i'nuwvnn VM v TMFn ft I ? POEMYNYOEFM t CHWYCO YN Y TR POEN YN Y LWYNAU YSCAFNDER YN Y PEN POEN Y WFRPOETH I GWYNT, GWAEW, COLIC, 11 iLD I AG ATALIOL I ? LUMBAGO, SCiaTICfi, j -T f m RHWYMEDD, &0. r ] ■ ■ ■ n n> GEORGE'S r H I —- 1 DEAR SIB. RKYMKBT. I MR. GEORGE, r PILE & GRAVEL greateffioa//«?m8X Sl^O^L°Y?awS5 Dear Sir, Your Pills take well here, y (■ SnSra^i^Tuponi it/m "uc?no ta rSLving I and in time I shall have a large opening f IPX J IT. j^. mr I for them.—Yours truly, —— J remain, youra truly, I G. OWEN, ChemUtt a the Royal Family. Y viae y Peleni hyn yn Fechhjginiaeth FRANKLIN DIXOS. I G. OWEN, Chemut ta fhe Royal Family. Y viae y Peleni hyn yn Fechhjginiaeth FRANKLIN DIXON. I ^.1 SICR..8UAN, A DtOGEL I'R fe, m,- m w m ui ■ wwfc I w m PILES A'R GRAVEL. I ae i luaws o ankwylderau ereill sydd boh I aimer yn eu eanlyn. megys:— I a?>l POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN* V PEN, DIFFYG ANWYL STR,— I .{Sr? TREUUAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN. DIF^YQ Ie> ae anwyl iawn i mi I Jy "GWELLHAD X ANADL. PGEN YN YR AREHAU A b LWYNAU, SURNI hefyd. Yivwyf wedi bod yn NV I Duvi-i-nTinT P.iim o X. YN YR YSTYMOG, PGEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, f/ ymboeni gan y Piles a r Gravel jn ngnya I 0 RHY1EDD0L. —mm GWAEWCWYHT OOLIC TE MLAD O BWYSAU YN Y seinl mawt ar rai amserau yn dufewnol w^tua \V yr oeddwn yn alluog i sel7ll .»r fy f I nhraed gan y poen a achosent 1 rnl, ar I yN Y TRAED. AC. f gallwn amgyffred peUiau yn eu lliw a'u llun prioilol; iriewn ysgafndor yn fy mhen. Fe wnaetli Doctonaid I RH03S/IST ESfiWYTHAB U8I3NGYRCH0L. I i | I Aberdarc a Merthyx eu goreu l mi. ae yr I |l Iwdwrpobdatoni, apharchi chwithau. I I wvf wedi tl'U iddvnt bunoedd lawer am hynv, :j P.EROHEHO li Yn mlien bythefnos, drwy ddofnyddio eich Pelew yn. ol II ond ni dd'e'rbyaiais fiuvr lies oddiwrth un o jj J. E..GEORGE, M.R.P.S., V I I V honynt. PiTnai3 flychaid o GEORGES j HIIiWAIN. 1 v PILES and GRAVEL PILLS, a cliymerais y V y yr oedd fy nghyfanso«dind wedi myned mor \d,lau4loenohonr»t-yr yimjf ,j»y/ GLAMORGANSHIRE. an-r Tin (hlyn lat-h. ~jt\ X ac yr wyf M yn dyfod yn ieuanc o'l-^r VBENJAMIN EDWARDS^/ CW3IDARE, ABEUDAKE. 1 Caernarfon; Argraphwyd a Obyboeddwjd gan A. Driffield, 6, North Penrallt, Mawrth 21am, 1879, I' y-