Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Gosod Heb Boen. MAE OWE N JONES, L.B.A.S., A.P.S., v;, SURGEON DENTIST, YN rhoddi Dannedd ar gynllun ncwydd -L tuag at gnoi y bwyd 1n fwy perffaitb. Yr wyf am amcauu cael gwneyd y Dannedd mor bwrpasol ag- sydd yn bosibl at guoiy bwyd yn (Ida, i edrych mor naturiol a thlws ag y mae in odd, mor esmwytli a cltryf ag y mae yn bi'till)], Pi-is y Daunedd o t8 i Ip Is yr un. Tynu Dannedd heb neu gydn v gas. Sicrheir boddliad perffaith i bawb. Dannedd Ainei-ic"aidd -gyda't gwelliantau diweddaraf am brisiau rliesymol. OWEN JONES, L.D.AS, A.P.S., SURGEON li.ENTISI, Apothecaries' Hall, G-yferbyn à'r Farchnad, Bangor. Mae OWEN JONES wedi hynodi ei liun am Dynu a Tlu-in Dannedd liab ond YCHYDIG O. BOEN. D.S.—Mae 0. JONES adref hob dydd ond pryd- nawn dydd Alawrth. CARNARVON, NORTH WALES. TO BE SOLD, A FIRST-CLASS COMMERCIAL TEMPERANCE HOTEL, Close to the Railway Station, with double-fronted Shop, and Extensive Back Premises; especially adapted for the Accommodation of Visitors and Commercial Gentlemen, Treaty made if desirable for whole or part of the Superior Furniture. A highly remunerative Investment for an enterprising person. Apply personally or by letter to A.D., Office of this Paper. « • J -J-A- •* i AT UROFjCANNIBYNOL Y BALA. "-———*——— CTNEMR CYFARFOD BLYNYDDOL Yr Athrofa yn NGHAPEL YR ANNIBYNWYR CYMREH3, AMVVTTHIG, AM 11 O'R GLOCH, DD YDD MEBCHEIi, MA WllTII 26. DAVID ROBERTS, Ysg. Wrexham, Chwef. 15, 1879. W. J. WILLIAMS, pENERAL A!N(p FURBISHING JrONMONGER, COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, •m *<?., 35, BBXDGE STBEET, CABNARtfOT' TRA yn cyflwyno ei ddiolchgarwch gwresoeaf i'w gwsmeriaid am v gefnogaeth fieMfi a dderbyniodd er's pan agorodd ei fasnachdy, gobeithia. trwy daht siy.ljv i^ianwl a phersono i'w fusnes, y byckl iddo deilyngu parhad yn nghydag ychwairegiad o'r eyfryw. Dymuna W. J. W. alw sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoe newydd, ac at y cyfleusderau newyddion sydd ganddo atgadw ae arddrngos ei nwyd«au,. pa rai a werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd bosibl..c > FTjRisrxsKxi^o i^03sr^:03sra*B3R"^r. > Pob math o Ironmongery at wasanaeth ty, Gwelyau Haiarn a Mattrasses, Fenders,- 'F!re Irous, Coal Boxes, &;c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware,Enamelled'Wai'et Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery; Pocket, Pen, and Sportmen's Knives. v pa rai a werthir yn breseriol am y cost. price, f IBTTIXilDIEIE&'S I^OIsTJ^OIJrCB-Elieir, goutcfs' Cools, &t. ) O'ii GWXEUTHCKUP G011EP, COFIER, Y CYFEIRIAD- 35, BRIDGE STREET :Gyferbyn a Penrallt y Capel). W. WILLIAMS, 29, CASTLE STBEET, SWANSEA, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician, &c.. ^°r Guinea Gold Wadding Rings. For Gold, Silver, & Jet Jewellefy. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. Watches & Clocks of description cleaned & For Good English Patent Levers, repaired on the premises or in the country. For Geneva & American Watches. Jewellery & Optics repaired at very' moderate For French, English, American & German, Clocks. charges. GYM RY DEWCH AT Y CYMRO. "■!■■■ ■ -V ■" 1 Klk W iv "IW. 1 »; ■ v -———. i— The North Wales Advance, and Deposit Bank ELDON SQUARE,. DOLGFLLEY. HYSBYSIAD PWYSIG RHODBIR bentliyg arian, gyda xicu lseb feicliiafon, mewn tymiau o 5p. i lOOOp., ,t p am amryvviol gyfnodau i Dai-ddeiliaid, lVIasnachwyr, Efernxwyr, Magwyr Anifoiliaid, a'r cyhoedd yn gyffredinol (yn preswylio mewn unrliyw rano Gymru. neu Loegr), ar nwyddsu eu maSlfach, dcdrefn, a phetliau ereili, i'w liad-dalu mewn rlian-daliadau wytlmosol, pytliefiiosol. misol, chwarterol, lianer blynyddol, neu fely cytunir ar yr adeg y bentliyeir yr arian; hefyd heb umrhyw symudiad, oediad, nac achosi unrliyw gostau afreldiol. ■ I, Dymunir hysbysu y rhai sydd yn bwnatln gwneyd cais am fenthyciad y eaniatèfryrholl swm a geisir yn llawn, acar yr un pryd, sicrlieir liwy ria wneir gydag unri-lyw berson yn y gymydogaeth, ac y cedwir y cais mor hollol gyfrinacliol ag y caniata y eyfryw. Caniateir bentliyciadau hefyd i-bersonau parclins i ymgymeryd ag unrhyw fasnacli "fenillfawr, ueu i unrliyw ddi ben aranag y gal) aHan gardd fod ynfanteisiol i'w sicrliau. Ymofyner, gan-liysbysu y swm angenrheidiolj a W, L. JONES, ManagA