Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. Ail agoriad Capcl Seion (B.)—Dechreuwyd y cyfarfod nos Fercher, y 5ei cyfisol, a chaf- wyd pregethu hyd nos Lun dilynol. Cafwyd gwasanaeth y Parchn canlynol:—A. Morgan, Tanygrisiau; A. Williams, Garn; J. R Jones, Llwynpia; J. Thomas, Llandudno; J. J. Wil- liams, Pwllheli; J. G. Jones, Portmadog; R. Jones, Llanliyfni; II. Morgans, Dolgellau; W. Harris,/Heolyfelin, Fe gasglwyd yn y cyfar- fodydd y awm o £19. Traul yr adgyweiriad yw £ 1,500. Yr eistcddleoedd i gynwys 550 yn bresenol. Ein Pobl leuainc."—'Nos Fawrth, yr lleg cyfisol, yn Eberaezer (W.), cafwyd darlith ar y testun ucbod gan Mr J. II. Williams (Plenydd). Cafwyd anerchiad gwir dda gan y Parch T. R. Davies, Salem (A.). Gresyn na fuasaimwy o'n pobl icaainc wedi rhoddi eu presenoldeb yn y d darlith grybwylledig. Cyngherdd -Elu,-zenol.-Nos Fawrth, yr lleg cyfisol, yn yr Assembly Room, cynaliwyd cyngherdd. Gwasanaethwyd gan Gweunydd Brass Band, Eos Moelwyn, ac EosBarlwyd, yn nghyda nifer o gerddorion ereill. Yr elw i E. Roberts, pa un a gafodd ei amddifadu o ran o'i law yn mheiriant naddu llecban chwarel y Welsh Slate. Marchnadja a Neuadd Newydd, yn Four- crosses.—Mae nifer o gyfarfodydd wedi eu cynal o dan arweiniad Mr Ellis Edwards yn nglyn a'r symudiad hwn. Dywedir fod 418 o gyfranl11, £1 yr un, wedi eu cymeryd. Bwr- iedii codi eyfataf o jC 4,000. Bwriada y cwmni wneyd yr adeilad hwn yn addurn i'r gymydog- aeth. Diau y bydd i drigolion y gymydogaeth ymflrostio yn yr adeilad, a'r t*r uchel yn mha un y bydd y clock a'r pedwar gwyneb. Sibrydir y kydd ei gloch i'w cblywcd am ddeng milldir, ond ceir gweled a chlywed pan orpbenir y g^vaith. Yr Achos Dirwcstol.—No» Wener, 14eg cyfisol, cynaliwyd Cyfarfod Dirwestol yn nghapel Bethesda. Cymerwyd rhan ynddo gan gyfeillion o Danygrisiau, sef Meurig Elen, Barlwydon, Eo. Moelwyn, EosBarlwyd, Kos Tudur a'i Baiti, a John Jones. Yr oedd yr arcithwyr yn t&flu bwledi trymion i wersyll y gelyn. llheilffordd BeUwtycoed a Ffestiniog.—Dy- wedir fod y Hindi bon we i ei chwblbau hyd enau y twnel yr ochr Dolyddelen, Bydd y twnel yn barod i o^d cledrau i lawr o hyn i ben y mis; ac felly bydd y train drwyddo tna diwedd mis Mehefin. Ond ni bydd gorsaf hen gors Glanypwll yn barod am Swyddyn. Bydd gorsaf amserol yn Mhantyr- afon yn agos i enau y twnel.-Trebor Manvd.

PWYLLGOR COLEG Y BALA.■

BRITON FERRY.

'PWYLLGOR COLEG Y BALA.

LLYFRGELL GYMREIG COLEG ABERHONDDU.

MANCHESTER.

AT EGLWYSI ANNIBYNOL FFESTINIOG.

BALA INDEPENDENT COLLEGE.