Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

CYFARFOD OH.WARTEROL MALDWYN…

TABERNAOL, LLANELLI.

OYMANFA GEBDDOROL ANNIBYNWYR…

LLYTHYR O'R AMERICA,

News
Cite
Share

Hen Gapel y Vaenol a'r Diosg. Pan yn ail ddarllen yr ysgrif hono, daeth goruchwyl- iaethau angen yn llu i fy ngof. Y marw a'r claddu yn Mraichodnant, Diosg, Tymawr, Ddol.lydan, Bryncoch, Coedglyniwen, Llawr- coed, a'r ddauOwmcarnedd (ond pa les enwi) pob ty bron. Yr angladd cyntaf wyf wedi ddal yn fy ngof oedd, angladd fy hen ewythr Richard Hughes, Cwmcarnedd Uchaf. Er mai bychan oeddwn y pryd hyny, cofiaf yn dda y gladdedigaeth yn dyfod i lawr oddiwrth yr Hen Gapel, no yn myned tua'r Llan, ar byd yr hen ffordd gul ugamogam; nid ocdd son am y ffordd Durnjpike bryd hyny. 0 mor hoff fyddai genyf gael awr o rodio, yn mhlilh gorffwysleoedd fy hen gyfeillion, yn mynwent yr "Hen Gapel." Yno mae fy anwyliaid, Richard ac Anna, Ty Mawr, Mynyddog" anwyl, a Mr a Mrs Hughes, Cwmcarnedd; a Uawer creill anwyl iawn i mi. Er cryfed yr ad-dyniad i'm serch sydd yn y fynwent hono, rhaid i mi addef fod ad-dyn- iadau hen fynwent y Llan yn gryfach i'm teimladau i; yno mae gweddillion fy mam a nhad, fy mhlontyn, fy chwiorydd, a fy hen ewythr Richard o'r Ddol.lydan; ac yno mao yr anwyl Barchedig John Roberts, a'm bed- yddiodd, a'm cynghorodd, ac a roddodd dde- heulaw cymdeitlias i mi; a llu o rai anw.) I, ac enwog gynt. Gan'fy mod felhyn wedi erwydro ac ymddyrysu yn ngliauol marwol- ion y mynvventydd, yr wyf am grjbwyll y byddai yn syn geaych chwithau ddyfod am haner awr gyda minan i fynwent Tawelfan. .gwn mai at fedd fy anwyl blentyn Mary yr arweiniwn ehwi gyntaf a phe safem wrth y maen yno, a throi ein gwynebau tua'r gor- llewin, gwelem yn ymyl feddau yr anwyl- iaid ffyddlon a diragrith William Jones, a'i btiod Mary, Tawelfan; ac o fewn rhwd neu ddwy, dyna feddy cadarn a'r difrifol Gwilym Williams ac yn lied agos, ar y Ilaw ddeheu braidd, yn y bedd coch acw, mae y cyfaill Edward Peat yn gorwedJ; ac yna, ar yr aswy, lie mae y maen gwyn yna, mae un oedd anwyl genyf i, sef Annie fach, merch y Parch D. Jones; ac heb fod yn mhell draw, mae beddyr ymgeleddgar Anna Jones, cyfnither Mynyddog ac yn y bedd yna, claddwyd y dirion Elizabeth, merch eich cyfaill W. W. Williams; ac ond troi ein gwynebau tua'r dwyrain, gwelem ar y ddeheu, feddau Richard Brees o'r Coed, ei briod, a'i fab Samuel; ac yn lied agos, mae bcddau teuluoedd T. G. Jones, Ty isa gynt, a'r Trawsgoed, Richard Paul a Martha ac yn y beddllwyd-goch yna claddwyd Samuel Jones, a'i chwaer Elizabeth Purry, sefbrawd a chwaer y carcdig a'r enwog Barch J. Gordon Jones; ac ar y Haw aswy, yn y fan draw, mae y Oristion rhyddfrydig, egwyddorol, Hugh Owen a'i chwaer a'i nifch yn gorwedd. Ond rhaid tewl, aethum gyd'1 In teimladau, yn groes hollol i'r hyn oeddwn yn fwriadu pan yn dcchreu ysgrifenu ond dylwn ddywoyd, ein bod, ddydd Mercher ddiweddaf, wedi claddu yr hen wr distaw haelionus, Evan Jones, Cyfiau Carno gynt. Yr oedd yn un o'r scfydlwyr cyntaf yrna, ac yn 87 mlwydd oed. Rhyfedd mor Wahanol ydyw ein tcimladau yn y fynwent. Y llanercli adgasaf ar llan- erch anwjilaf rywfodd ydyw llanerch y mcirw. Syndod imi fy mod yn aros hyd yrawr lion a chymaint o'm cydoedion yn y bedd 0 mor werLhfawr ydyw "Y gobaith da trwy ras i gael ail gyfarfod yn y wlad well. Fry ar ftodeuog wyrddlas fryn Ein henaid blin gajff eistedd lawr, A chyfri'n llawen y pryd hyn Ein teithiau drwy'r anialwch mawr." JOSIAII JONES. Gomer, Alien Co., Ohio, Chwef, 22ain, 1879. J