Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

CYFARFOD OH.WARTEROL MALDWYN…

News
Cite
Share

CYFARFOD OH.WARTEROL MALDWYN AO M. D. JONES, BALA. CAMDDEFNYDDIODD'i\ GWYLIAU CREFYDDOL. Cynaliwyd ef yn y Drefnewydd. Y mae ei hanes bellach yn ddigon hysbys "trwy yr holl eglwysi "—nid ar gyfrif yr eneidiau a achubodd—nid oherwydd dylanwad argy- hoeddiadol y weinidogaeth yno—nid fel cyfarfod wedi ei fedyddio a tbon' diwygiad crefyddol, ond am ei waith yn cigyddio y Parch M. D. Jones, Bala. Dyna roddodd iddo y fath gyhoeddusrwydd. Y mae iddo enwogrwydd cyffelyb i'r dyn a saethodd at y frenbines. Afreidiol dyweyd nad yw y cyfryw yn dwyn llawer oanrbydedd i neb. Beth, y Owrdd Chwarter yn cigyddio ddywedasom Nag ydyw, 'does bosibl I Oeahadon liedd yn argyhoeddi pechaduriaid, ac yn-adeiladu'r saint yn y ffydd sydd yno. Bleiddiaid rhyfel ar faes y gwaed sydd yn cigyddio. Bu M. D. Jones dair gwaith bellach ar gar Cynadledd Maldwyn, ac ni ddywedAvyd wrth neb am beth. Y mae y Owrdd Chwarter yno wedi myned yn gigyddlyd ddidrugaredd. Y mae wedi ei drawsffurfio yn grogbren at; wasanaeth y clic. Llusgwyd y prif-athraw y tro cyntaf trwy ddichell a chynllwyn i Fraichywaen, o ddirmygus gofiadwriat tb. Djwedai hen weinidog poblogaidd o Faklwyn am y cynnulliad hvcnw—" Dyna y gynadledd fwyaf uflernol gynaliwyd er dyddiau tra- gwyddoldeb." Deorodd y cynadlcddwyr ar ddwy creill o gjffelyb nodwedd, sef y Dder- wenlas a'r Drefnewydd derbyniodd y prif- athraw gyffelyb driniaetb yn y naill a'r Hal!. Ffaith alarus, ond anmbosibl ci gwrthsefyll Focl Ci/farfodydd Ghwarterol Maldwyn yn cael eu defnycldio i ddibenion anmlvriodol. Nid Namgen nag offerynau i gario allan amcanion J plaid—peiriannau i gynorthwyo dyrncd o ddynion uchelgeisiol, wedi meddwi ar fiaen- oriaelh, i gario allan eu cynlluniau i fuddug- oliaeth. Gofyniadc)flredinar ol Cynadledd Maldwyn ydyw, Pwy fu ar y car?" "Pwy waedwyd?" Rhaid tynu rhywun i lawr, a chodi arall i fyny bywhau y naill a lladd y llall; a hyny yn ol deddfau clicyddiaeth trwy gyfrwngy Cwrdd Chwarter. Clywsom weinidogion yn tystio nad oedd gan y Cy- farfodydd Ohwarterol hawl i ymyraeth a hel- yntion y Coleg a'r prif-alhraw, mai yn y Pwyllgorau y dylesid gwneyd hyny. Ond, ys dywedai M. D. Jones, yr oedd eisieu dial dialati personol, a'r Cwrdd Chwarter ydocdd yr offeryn effeitbiolaf i gyfiawni y gorchwyl i bwrpas. Ar y cyfrif hwn y mae y fath bwysigrwydd yn perthyn i'r gynadledd yn nghyfri f y cynadleddwyr. Rhoddir colofn o newyddiadur i groniclo ei gweiihrediadau, a rhyw ddwsin o linellau i gofnodi oedfaon cyhocddi'r Ccidwad. Beiddiwn ddyweyd, os bydd i wjliau crefyddol Maldwyu yn y dyfpdol, fel yn y blynyddoedd diweddaf, gael eu defnyddio i wasanaeth nchclgais, dialedd a brad, y bydd i'r eglwysi eu chwydu allan. Bydd nefoedd a dacar yn cyd-dystio, Eich gwyliau gosod- edig a gasaodd fy enaid, y maent yn faicb arnaf; blinais yn eu dwyn." Yn hytrach na helaethn terfynau y "freniniaeth nad yw o'r byd liwti,Y tuedda i annuweiddio, yr ocs, creu hyfder at ordin- hadau cysegr Duw, aoiselhaixgweiiiidogiori y Testament Newydd. JOHN JOUES. Dolau, Llanerfyl. ( Tio.bdrhcqi.) [Gan fod ein gohebydd o'r "Dolan" yn ysgrifenu dan ei enw priodol, ac mor fyr ac eglur, ao ar fater mor bwysfawr i lwyddiant a chysur yr eglwysi; a chan ein bnd yn credu fod ci galon o blaid rhyddid a the^gweh yn ein Cyfundeb Cynulleidfaol, y mae yn dda genym fod ganddo ychwaneg i'w ddyweyd; a bydd yn dda genym roddi eyfle iddo fynegu ei farn a'i deimlad, gan ein bod yn hyderus y bydd i ymresymiad teg ei ysbryd ryddfrydig effeithio er daioni.—GOL.]

TABERNAOL, LLANELLI.

OYMANFA GEBDDOROL ANNIBYNWYR…

LLYTHYR O'R AMERICA,