Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Go&od Heb Jp^n. MM3 f"tl :1) OWEN JONSS; I*»..U^A.P*S. sufiGiieafi wu-fisjpi -j ■ YN rhoddi Dimqedd #r |»yii%3| .^jswydd luag at" gnoi f Lvvyd yn fw\ perffaitli. >* t.' Yr wyf am ameanu cael -gwwyd y Dannedd nror-bwrpasol ag sydd yn bosibl at gnoi y bwyd yn dda, i edrych mor naturiol a tltlws ag y mae modd, mor esmwyth a. elurf ag v mac yn bosiW, —iJii." .1 Pris y Dannedd o Is ilp Is yr U\1, Tynu rfwr.t T | Siefhan%&JU«had Dannedd Americanaiibl gydftV gwellidntauj p*a- iC^'J1 y?4jr j OWES mtm, L.ffiis, A.P.S, H ,d ApotfaoSarfey Sail, Gyferhyn aT Farehnad, Bangor; jtfae OWEN JONES wedi hynodi ei hun am Dyrm a ThrÍll Dannedd hub ond YCHYDIG 0 BQEN. D.S.—Mae 0. JONES adref hob dydd ond pryd- nawn dydd.Mawrth. BRYNAMMAN. Yr ydyrn ni, dros yr eglwys yma, yn dymuno 'hysbysu yr enwad Annibynola'r cyhoedd fod pob cysylltiad oedtl rliwng eglwys Gibea, I^ynamman, a'r Parch. J. M. Jones, ein diweddar weinidog, wedi ei dori. Gwnaed datganiad gan Mr. Jones; ei hip o areithfa Gib<.a,Chwefror 23ain,ei fod yn; drt;f o(I y nos Sfrbbolh hwnw a'r eglwys, ac itefyd a'r enwad Annibynol, gan ei fod yn myned dros- odd i'r Eglwys Wladol. Felly, o dan yr amgylch- iadau.presenol, os bydd rhyw frawd yn anfon cy- hoeddiad, neu am ohebu a'r eglwys bon, cyfeirier at Mn. JOHN HARRIS, Shoemaker, Brynamman, R. S 0., Llanelly, Carmarthenshire. Yr ydyin yn dymuno am i'r hysbysiad hwfl gael ymddangos yn y CELT mor Fuan,ag y byddo modd. v 0WI5N WILLIAMS, V WILLIAM THOMAS, F T WILLIAM HERBERT, >• Diaconiaid REES HERBERT. I JOHN HARRIS, ) AT 11 EOF A ANNIHYNOL Y BALA. _¡' CYNELIR CYFARFOD liiaYNYDDOL yr Athrofa yn NGHAPEL YR ANNIBYNWYH CYMREIG, AMWYTHIG, AM 11 o'n OLOCH, DDYDD MEBCHEIt, MAWBTH 26,. DAVID ROBERTS, Ysg. Wrexham, Chwef. 15, 1879. ■- .4,. W; J. WILLIAMS, jj-ENERAL A^D J^UR1N[ISHING JRONMONGER, COPPER, BBASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, Mi&i7v *c. 35, BRXBGB STREET, CAMABVOIT, -TRA yn cyflwyno ei ddiolchgitiKrfch ^wr £ socaf i'w gwsmeriaid am y;-g$fnogaeth helaeth a dderbyniodd er's pan agprodd eifasttafel^, gebeithia, tnvydalu sylw mamvl a phersonol iV fusnes, y bydd iddo dtilyngHiRtrhafl yn nghydag ychwanegiad o'r cyfryw. Dymuna W. J. W. alw syhv ei gyfuillion a'i gwsmeriaid Hiosog at Si stoc newydd, ac at v cyfleuKderau newyddion sydd gawldo at gadw ae arddangos ei nwyddau, pa rai a werthir •ganddo, fim'arian parod, am y prtsiau isM sydd bot?il>l. FURNISHING I^03STM01Sra-EIl.-5r, Pob math 6 Ironmongery at wasanacth ty, Gwelyan Ilaiarn a Mattrasses, Fenders, Fire Irons, Coal Boies, &c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, fin Ware, Enamelled Ware, ij. Saiicwpaiu, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, • pa rai a werthir yn betehol am y cost price. v s um.iD^Eiia's IRONMONGERY, Joiners' Cools, O'R OWNEUTHURIAD GÓREU, COFIER Y CYFEIRIAD- 35/BRIB0H STREET (Gyferbyn a Fenrallt y Capel). NV WILLIAMS; 29, CASTLE STREET, SWANSEA, 29, Watelimaker/ Jeweller, Opticiap, &< For Guinea''Gold Wealing Rings. L For Gold, Silver, & Jet Jewellerj'. For 9 & 1§ Karat Gold Keepers. Watches & Clocks of every description cleaned & For Good English Patent Levers, repaired on the premises or in the country. For Geneva & American Watches.' Jewellery & Optics repaired at very moderate For French, English, American & German Clofcksi. charges.. GYMItY! DEWCH AT Y CYMRO. The North Wales Advancej and Deposit Bank ELDON SQUARE, DOLGELLEY. hysbysiad ^■WYSIQ- RHODDI R benthyg arian, gyda neu lsch feichiafon, mewn ffyiniaa o 5p. i lOOOp., am amrvwiol gvfnodau i Dai-ddeiliaid, Ma$nachwyr, FfermAvyr, Magwyr Anifdliaid, a'r cylioe/ld yn gyfferdinol* (yn p'resv/ylio mewn uiirliyw ran o Gymru neu Loegr), ar nwyddau eu 11 lp atasuacli, dcdrefn, a phethau ereill, i'w liad-dalu mewn rhan-daliadau wytlmosol, pythefnosol. misol, clnvarterol, lumer biynyddol, neu fel y cytunir ar yr adeg y benthycir yr arian; hefyd heb unrhyw symudiad,oediad, nac aohosi unriiyw gc.stau afreidiol. Dymunir hysbysu y rhai sydd j'ji bwfiadu gwneyd caM am fenthyciad y caniateir yr holl swm a geisir yn Ilawn, ac ar yr iiu pryd, siprlieir liwy na wneir unrhyw ymholiadau gydag unriiyw berson yn y.gymydogaeth, ac y cedvvir y cais mor honol gyfrinachol ag y caniata y cyfryw. Caniateir bentliyciadau lufyd i bersonait parc'.msi ymgymeryd ag unrhyw fasnach enillfawr, ueu i unrhyw ddiben arall ag y gall arian parod fod yn fanteisiol i'w sicrhau, Ymofyner, gan hysbysu y swm angenrheidiol, a W. It, JOMES, MASAGHB.