Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaethau, Priodasau, &c. GENEDIGAETHAU. Evans—Ma.wrth9fcd,yn 19, Chapel Street, Caer- narfon, priod Mr Evan R. Evans, ship carpenter, arfab. Evans—priod Mr Owen Evans, teiliwr, College street, Llandedr, ar fab. Anne ac Owen, hwy a gawsant Heddyw fab i'w lloni mwy; Dyna gysur hwn fydd iddynt, Na ddoed iddo boen na chlwy; 'Rwy'n dymuno iddynt gysur A dedwyddwehr o bob rhyw, A bendithion hwy gant dderbyn Oddi wrtho Ef, ein Duw. T. R. Jones—Chwefror 28ain, priod Mr David Jones, Berthlwyd, Trelech, swydd Gaerfyrddin,, ar ferch. PRIODASAU. Crowshaw—Meikle—Mawrth 5ed, yn Trinity Col- lege, Wavertree, gan y Parch Edwar4 Hassan, Alfred Crowshaw ag Isabella Meikle. MABWOLAETHAU. Davies—Chwefror 21ain, yn 66 mlwydd oed, Mar- garet, anwyl briod John Davies, Parkbach, ger Mydrim, St. Clears. Claddwyd hi y dydd Mawrth canlynol yn Eglwys Mydrim, pryd y gweinyddwyd yn y ty cyn cychwyn gan y Parch. edigion David G. Richards, Whitland, a W. M. Jones, Mydrim; ac yn yr Eglwys gan y Parch Mr Jenkins, y fleer. Ni chafodd y chwaer hon yn iawn brofi cystudd wrth ymadael a'r byd; ond fe aeth trwy angeu cyn deall yn iawn mai angeu ydoedd. Yr oedd wedi cymeryd iau Crist arni pan yn ieuanc, ac wedi cwrdd a llaAver o dywydd garw ond yr oedd pawb yn gorfod teimlo fod augor ei henaid wedi ei daflu ar fan digon diogel o'r tu fewn i'r Hen. Fe ddarfu i'r undeb priodasol barhau yn y teulu am 45 o flyn- yddau, ac Wedi magu deg o blant, a dyma y bwlch cyntaf a wnaed gan angeu yn y teulu. Yr oedd y plant i gyd wedi gaUu bod yn yr angladd. Heddwch i'w Uwch.

[No title]

Advertising

LLYTHYR LLUNDAIN.