Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

COLEG ANNIBYNOL Y RALA.

COLEG Y BALA.

BETHESDA, ARFON.

BETHEL, GER Y BALA.

MARCHNADOEDD.

[No title]

GWRTHDYSTIAD YN ERBYN AAYGRYMI…

News
Cite
Share

Yr ydym ni, gan hyny, yn tystio, ac yn cyd-dystio, na wenwynwyd ein meddyHau ni, ac na ddylanwadwyd arnom gan na ffafryn y clic na neb UIMII, i droi yn erbyn y Parch M. D. Jones, ac o blaid y clic. Yr ydym, hefyd, yn cyd-dysfcio yn y modd cadarnaf, na chlywodd neb ohonom ni erioed, un gair, yn ddirgel nac yn gyhoeddus, gan y diweddar Barch J. Peter, a thuodd ynddo mewn nnrbyw fodd i lychallu nac i iselu y Pal-ell M. D. Jones yn ein golwg. Nid oca genym fwriad i ddrygu neb trwy hyn, eitbr yn unig amddifiyn cyraeriad un 1 sydd yn find, a'r hwn y gwnaethom gam pe yn tewi a son," Arwyddwyd gan John Prichard, Corwen; J. A. Roberts, Caernarfon David Roberts, Rhyl; James C. Jones, Penygroes; John A. Davies, Llan- ddulas; Lloyd B. Roberts, Ffestiniog; J. Roberts, Ffestiniog; B. Jones, Trawsfynydd; J. O. Thomatll, Buckley; R. Smith, Bettws- ycoed; T. Morris, Dowlais; D. G. Evans, Penrhyndeudraeth; J. Evans Owen, LIan- bcris; T. G. Jenkyn, Llwynpia; James Charles, Llanuwchllyn; R. P. Williams, Waenfawr; P. W. Hough, Idanarmon "W". H. Jones, Llanddeusant; R. Powell, New- town; Jenkin Rees, Bagillt; Thonrtas 0. Jones, Llanaelhaiarn; J. A. Roberts, Nanfcymoel W. D. Edwards, Graigfechan H. Davies, Moeltryfan; T. D. Evans, Victoria. Wole yn canlyn gopi o'r paragraph y cyfeirir yn fwyaf neillduol ato « Darfu pob myfyriwr a ymsefydlodd yn y gwahanol eglwysi allan o Goleg y Bala, yn absenoldeb M. D. Jones, droi gyda Chlym. blaid Aberhonddu, yn erbyn M. D. Jones, ae oblaid y c!ie. Yr oedd y myfyrwyr yn gyffredinol, cyn ac wedi hyny, yn ffafriol i M. D. Jones, a phwy oedd yn gwenwyno meddyliau y royfyrwyr yn absenoldeb M. D. Jones, yn ei erbyn ? Gwyddy- pwy oedd ffafryn y clic, ac y mae achos fod y gath yti Uyfu'r pentan. Nid oes angen bod yn brophwyd mawr i roddi aieb- iad." Buasau yn fwy boneddigaidd i'r Gwrth- dystwyr ieuainc parchedig gynig eu gwrth- dystiad" i'r CELT yn y dullrheolaidd, yn lie 61 wthio dros y mur ar draws pefchau ereill. Yr ydym yn ewyllysgar i'w gyhoeddi, as am iddo gael difiifol ystyriaeth; ac os doil CL glorianu yn y goleuni, yn wyneb tystiolaethau a ffeithiau gwrthwynebol bydd Gol. y CELT yn berffaith foddlawn—a bydd yn dda iawn ganddo gael profion pellach o'u tystiolaethau fod eu calonau yn hollol Ian oddiwrth Glic- yddiaeth. Cyhoeddwyd eu eyd-dystiolpetli befyd yn yr Herald Cymraeg' ao yn y < Tyst a'r Dydd;' ond gadawodd yr Herald' y gair CELT allan o'i adroddiad, oblegid y mae sain y gair CELT yn ei wylltio i Hysterics, ac y mae yr-olwg ar y fath air yn achosi Pal- pitation of the hcq,?t.BLH\S311- yn dda iawn gan yr ysgrifenydd pe buasai tnor fendigedig ri anwybodus o ddichellion y Glymblaid a'r brawd o Lanberis, a'r brodyr ieuainc ereill ydynt wedi arwyddo eu GWRTIIDYSTIAD.