Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

PWYLLQOR Y BALA, AC AKIAN…

News
Cite
Share

PWYLLQOR Y BALA, AC AKIAN Y COLEGDY. MR. GOL,- Y r' wyf erbyn hyn yn cael ar ddeall fod y pwylIgor gweitbioli gyfarfod yn y Bala yr amser arferol o'r mis yma, a'r cyfarfod cyboeddus blynyddol i gyfarfod yn yr Am- wythig. Pabam y symudir yr o!afi'r Atnwytbig nis gwn ond hyn a wn, na bu Pwyllgor mawr na bach Aberhonddu a Chaerfyrddin erioed tn allan i'r trefydd lie y cynelir yr Athrofeydd. Ond nid yw o bwys pa Ie; oblegid digontebvg nad yw y Glymblaid elynoIwedi trefnn eu boll fesurau yn mlaen llaw, fel y gwnaetbant y llynedd. Os ydynt hwy yn tybied My symudiad yn rbyw fantais iddynt i gario eu cynlluniau allan, efallai y prawf y diwedrl iddynt yn chwerwach nig y maent yn ei fedd- wI. Yr eglwysi, ac nid offeiriadaeth Inde- pendia, sydd i deyrnosu. Byddai yn llawer rhwyddach i'r eglwysi fyw heb yr offeiriadaeth nas i'r olaf fyw heb y cyntaf. Fel cyfranwr at Golegdy yn y Bala, yn ol penderfyniad Pwyllgor Aberystwytb, a honiad y casglwr wrth fyned o dy i dy trwy y wlad, yir wyf fl, yn nn o Kgeiniau sydd yn golygu apelio trwy gyfraith am gael fy ngbyframad yn ol, oana chárirnllan yr amCa1) gwreiddiol At Golegdy yn y Bala yr oeddid yn osglu ac yn cyfranu, ac mae goncstrwyddac uniondeb yn galw am i'r Colegdy gael ei godi, neu i'r arian gael en dychwelyd. Mae y "dyn irawr o'r Dinas" wedi dyweyd orai oddiwrth y casglwr y dylid eu ceisio. Onid gwas daa y Pwyllgor ac yn gyfrifol iddo oedd y cyfryw ? Ac onid cario Penderfyniad Aberystwyth yr ydoedd r wrth fyned o gwmpas ? Pwy bynag ydynt. v Pwyllgor, hwynt-hwy a ddaliaf fi yn gyfrifol am yr arian. Gwn bellach am y Glymblaid yn lied dda- mai y neb a fynout a Jaddont, a'r lleba fyn- ont a gadwant yn fyw." Ond os ydynt yn meddwl lladd Prif-athraw y Bala, druain a hwynt, y maent yn camgymeryd yn fawr. Y mae miloedd yr eglwysi yn barod i floeddio i'r gad, dan ganu Byw Fyddo," Fe fyn Indc- pendia fod yn werinol er gwaetliaf traha yr Offeiriadaeth Glymblehliol, na'r Metropoli- tan mawr sydd yn gwisgo y meitr ac yn handled deyrnwialen. W. H. t DOSBARTH DEML MEIRIONYDD. Cynhaliwyd eu gwvl Chwcfror 21, yn Towyn, dan arweiniad., y Dosbarth Ddirprwywr (II. Roberts, Tanygrisiau). Ond gan fod cicii gofod yn brin, ni flinaf ddarllenwvr y CELT a'r manyliou, ond cymerwn olwg ar brif elfenau y cyfarfodydd. Yr oedd yno gynrychiolaeth dda or Temiati yn mhob ewr o'r sir, a'r oil ohonynt mewn jsbryd gweithio yn, rgniol gydag achos sobrwydd. Ced eich gohebydd ydyw mai anaml iawn y ceir cynbadledd mewn ysbryd mwy awyddusi gydweitbio nn'r cyfar- fodydd gafwyd yn Towyn. Yr oedd yno ad- roddiadau calonog iawn am gynydd mewn rhif- ediyn y dosbarth yn y tri mis yn cyraedd y nifer o 375-yr oil DemhvyrDayn y dosbarth yn 1952. Aii-gyfodwyd ssith odcmlau, a scf- ydlwyd un newydd. Feliy, mae yn galondid i gyfeillion sobrwydd fod v fy(l(iiii Caed amlygiadau neillduol yn y cyrddau fod y newyddion da hyn yn effeithio yn rhyfeddol ar deimladau yr aelodau, ac yn creu awydd ad- newyddol yn eu mynwesau i lymi yn ffyddlou- ach wrth gerbyd achubol Temlyddiaeth Dda. Caed hefyd newyddion amI wg iawn o deimlad angerddol yno yn achos y rhai sydd eto yn nyfnderoedd trueni annghym^droldeb. Yr oedd yno unchwaer o Saesnea heb allu deall ein hiiith ni, ond yr oedd cyfleitbydd galluog wrtb ei hysttys. Cododd un brawd i anerch.v cyfarfod yn bur dcimiadol; dygohi sylw y cyfieithydd a'r chwltcr ncbod mor drylwyr JeI nad ocdd gair rhyngddynt, ond gan fod y teimlad yn ddwys a threiddipl gwehdydagrau ar lawer grudd, ac yn eu plith ar ruddiau y chwaer grybwyllcdig er na ddeallai air o'r an- erch. Oni fydclaiyn ddymunol cael mwy o deimlad ac ysbryd fel hyn yn ngbynadleddau ein gwlad ? Nid teimlad cul am Ivvyddiant ar ein hachos ni yn unig ydoedd, onNd am Iwydd- iant ar achos sobrwydd yn mhohffurf a am- lygid yno, a dyma un o brif egwyddorion Temlyddiaeth. Eto, yr oedd y broiyr yn teimlo ac yn sixrad yn anwyl iawn im ein ffurf anrhydeddus, yn nghyda'i gymhwysder ar gyfer pawb yn mhob man.. Fel hyn y sylwyd gan amryw o'r brodyr. Meddai un, Yr wyf yn teimlo mor gartrefol yma a phe bawn yn class meeting y Wesleyaid. Yn sicr Wesleyaeth ydyw Temlyddiaeth. Na, meddai arall, Methodistiaeth ydyw; oblegid y mae yn gyfundrefn ar yr un egwyddor, dyna y Wir Deilwng Uwch Demi, yr Uwch Demlau, y Dosbarth Demlau, a'r Is Demlau, fel v Grynwnfa Gyffredinol, Cymanfaoedd T-jeithiol, y Cyfarfodydd Misol, a'r eglwysi. Camgymer- iad, meddai y trydydd, mae ehw yr Urdd yn prefi hyny, Urdd Annibynol ei gel wir. Wel, meddai y nesaf, y mae y Bedyddwyr yn hawlio mai hwy ddylai gael y cyfan, am mai byddin y dwfr ydyw. Neidiodd brawd srail ar ei draed, gan y egu mai Gweriniaeth bur ydyw, wedi dod o America. Llywodraeth Gyfltred- irol, y Wir D.U.D. Llywodraeth Fa actho!, yr Uwcb Pen^au.; Sirol, y Dosbarth Demlau Plwyfol, yr Is Dem'a t., Feliy gwnaed hi yr Urdd hon wedi ei thrcinu yn gy ;vrain i lodd- han piwb, abo l lie i bawb wdthio yrd Ji er lleshau y byd. Cifwyd areithiau grymus oc effeithiol iawn vn yr hwyr, ac ymunodd llawer a'r Urdd arddi-vedd y cyfarfod Pa>bnod yr ysbryd tyner, gweithgar, h gwresog hWll yn hir yn ein plith J. Eniso ROBEETS.

Y BWRDD AMRYWIAETHOL.