Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'mi!! n. I ^ereUTwedi wiliadmanwl i mewn i ansawdd x\ GEORGE'S >/ Geoege's Pile and Geavel^V j i j- >& • • "ills, ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig or cyffemau VIIT T* 0 pn I trwi §L A/ llysieuol tyncraf. Yr wyf wedi eu defnyddio A JT 1. L|1 0[ vl 1\ A. V ILL i gyfansoddedig o ddefynddiau 11 yn helaeth am flynyddau lawer mewn \l llysieuol, Nid oes ynddy'nt ddiin o natur \| I private prwtice, a hyny PILLS. I fetelaidd.. Ye ybwyf ,o'e faen & I mewn sefyllfa anobeitliiol o herwydd y J |\ BOr> YN DEA GWJSRTH- jj ■:V\ Piles »'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso IB PAROTOIft Y PELENI UCHOD V FAWR AT Y dolueiau hyny ar gyfee jj. Yvdweud, nad oes, mewn gwmonedd, eu j MEWN TRi O DtJULLIAU PA BAi Y MAENT wedi j V\ eyffelyb fel meddyginiaeth tuag Y\ y\ <s+ IS at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN EU hamcanu. Gra.vllel. No! !-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS: WILLIAMS, No. 2-GEoneE's Gravel Pills.. y p « No. 3-George s Pills for the Piles. ■ ■ 60GRELWCH DWYLLWYR. |' „ v, 1 GOCHELWOH DWyLLWYR, • r Mewn Wyoiuu 13. l|o. a2s. 9o.yrun. Daliwch gylw fod enw y gwneuthurwr [ Gofynwcl.i yn eglur am Geoege's Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch F GAN BOB FFERYLLYDD' PARCHUS AC EE eich peeswadio, na cliymerwch bob blweh. Heb hyn nid oes dim yn I DEWY YR HOLL FYD. anc* Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. f ne^J ara"- I A g POENYNYCEFN j t'MIOTDD TN Y TBIUED j I YSSAFHOER YN Y PEN j X/ I' P° £ N YN Y LOTi^j ,I! -E, L! iGWYNI^Sj 4 ifiW^MTHM!ATAUOL| f LUMBflSO, SCIfflS^j ■ I RHWYMEDP, ~&o i G-EO J^EGK'S r ■- ■■" Me. Geoege, r%TT o P r<r>A'irD T DEABStB' EliyMNEr- r „ It 1 l_i tLl <St \J K A V rlj Li X have iruich pleasure in tieiiring' toitiinouy to.the Deal'Sir,—rYour Pills take well nere, grfftt efficacy of your Pllls.for lllcs and Oravel. i always „ ■: recommend them with tlic frreatcsi coniidcnce to ray ctis- ana in time I shall have a large opening "P'T" I .T £ J •.•(•• turners as being superior to any-Mhcr n»o«Uclue Jn rriu-vmr ■ ~J— _i_. l I I IKw>. « those tronKcsomo and jiaimful ditorders, and am racdy for them.—Toms truly, ditagpoMetl eten i» mott Owfinate mm. n riTircxT I remain, yours truly, U-. U YVJiJN, Cher&ist to the poyal Family. ( y mqe ,y Ptfeni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. fl 'j — 1— • ■ £ '.x u w ? SICR. BUAN. A diogel I'R 1,- PILES A'R "GRAVEL. ac i luaws o anhwylderau ereill sydd hob ■» aimer yn eu canvm. megys:— an, aEn POEN YN Y OEFN, YSGAFNDER VN V PEN. DIFFYG jf'Arnvvr Syb — '«>(• "^V >7 A V U flm»TTW»T» TREULIAD, RHWYMEDD,'LLYNGER MAN, ClFFYQ »Al!vl L,U i T?WYT7FT)r)hT "Rlim ANADL. YN YR ARthAU A R LWYNAU, SURNI hefyd. Yr wyf v.edi bod yn o RHYFEDDOL. —13um 0 YN YR YSTYMOG, POEN DIRMwR YN Y COLUBDION, /} ymboeni gan y riles' a-r Gravel, yu nfhyd 4 & vn glaf llawer O flynyddau r-^ gwaew. gwynt, COLIC, te mlad 0 BWYSAU YN Y t/ sejnj Iuawl ar ral amserau-yu dufewnol, ail! tun V rati v PilM n'r- Gt~ivp1 -Rraidd °EF^' Y LWYNAU' A gwaelod yr ymy.SGAROEBD, i deuddeg miyncdd, ac am y pump mis „Uf cyn i mi V y ga« y x ucs a r u-ravei. x>r<uuu & dwfr poeth, dwfr-ataliab, y gwelebiad yn t gaei gafaPi IU- eich peieni chwi vr Mtidwn wed! fv yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWLAC aneglur,sychder ablasanymunouyn i liwyr gaethiwo i aros yn- y t.r. "Vr 0:<!d y litlli l»i.n //nlirapfj mi) -V w»n a sohospnt i mi a'r \l «ENAO. POEM vn Y BORDDWYOYCD, OHWYODIANT #/ gofidus yn fy Bgholuddion, fy nprhylla. a m y..pyiai,it, a y f nnraea gan y poen a acnoseni 1 mi, 41 \I YN Y TRAEO. «o. poen mawr'yn fym}ien, ac yn iwUwpn bciulro. f<-l nas .1 I ysgafnder ynfym,hen. Fe wnaeth Doctoriaid l ^.«ui»ai>uiii' 1/ g»uwn amgymtd petimn yn eu lhw a u Hun nwu I I A J I RHOOSAMT ESMWYTHAD IHilMQYBCHOL I; trail' yr otddwn wedi fy lwvr amlvrv,, po. l»K na s. lni, f.l t I Aberdare a Merthyr eu goreu 1 mi, ac yr | :— | gWn gmiu fod Ldd m, i.jth «au, .ma a ,.kh i 1 II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am liyny, I« psrchenog, T Awdwrpob daioni, a piiarcin chwitium. | ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o ji J. g. GE05RGE, M-E.P.S., l\ eich^y^^advt y"'S<w^i ^«\*ViVu VnijV.^t! «"/ honynt. Prynais flychaid o Geoege's// I V gaeth j^dag rgtti u jiltlt'Kcr. Vr ccd4>i.t wi 1\ r^wclU i f V. PILES and Geavkl Pills, a chymerais | HIB W'A IN, \b™^S,SVSS ddauMognohonynt-yryA^ GLAMORGANSHIRE. COL'?' yn ddyn tac/l, /Jr macnt wedi iy atff(i"yd #m g*'res fe'l cynt, BEKJAMIN EDWARDS, ( 9)1 i? ^C^HDAEE, Ab'EEDAEE^ i DAVID DAVIES. 1_- f j Caernarfon: Ai^raphwyd a Chj'hoeddwyd gan A. Driffield, G, Norcfh Perrallf, Mawith 7fed, 1879.