Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Gosod H$b Boen- MAE OWEN JONES, L.D.A.S., A.P.S., SURGEON BBNTIST, YN rkoddi Dannedd ar gvnllun newydd tung at gnoi y bwyd yn fwy perffaibh. Yr wyf am amcann cael gwncyd y Dannedd 111 or bwrpasol ag sydd yn bosibl at gnoi y bwyd yn dda, i edrych mor naturiol a thlws ag y mae modd, iiaor esmwyth a cliryf ag y lIlae yn bosibl, b Pris y Dannedd o Is i 111 Is yr un. Tynu Dannedd heb Re-tl gyda v ffa.% i Bicrheir boddhad perffaitli i ba\Vb. Dannedd Amerieanaidd gyda'r gWelliantau diweddaraf am brisiau rhesymol. OWEN JONES, L.D.AS, A.P.S, SUjMtEOy IlEIiaguST, Apothecaries' Hall, Gyferbyn a'r Farchnad, Bangor. Mae OWEN JONES wedi hynodi ei bun am Dynu a Thrin Dannedd heb ond YCHYDIG 0 DOEN. D.S.—Mae 0. Joxes adref liob (I pryd- naAvn dydd Mawrth. t jlR I BRTNAMMAH. Yr ydym iij, dros yr eglwys yma, yn dymuno hysbysu yr enwad Annibynol, a'r cyhoedd fed pob cysylltiad oeddrhwng eglwys Gibea, Brynanunan, a'r Parch. J. M. Jones, ein diweddar weinidog, wedi ei doii. Gwnaed datganiad gan Mr. Jones ei linn o arejthfa Gibea, Chwefror 23ain,ei fod yn darfod y nos Sabboth bwnw n'r eglwys, ac hefyd a'r enwad Annibynol, gan ei fod yn myned dros- «dd i'r Eglwys Wladol. Felly, o dan yr amgylch- iadau prerenal, os bydd rhyw i'rawd yu-anfon cy- hoeddisdj- nen am ohebu a'r eglwys lion, cyfeirier at Mil. JOHN HARRIS, Shoemaker, llrynamman, R. S 0., Llanelly, Carmarthenshire. Yr ydym yn dymuno am i'r liysbysiad hwn gael yntddangos yn yCKLT mor fuan ag y byddo modd. Owen Williams, William Thomas, William IIekisekt, J- Diaconiaid Rees Hekbekt. John Haukis, J ATUROFA ANNIBYNOL Y BALA. r$ji CYXELIR CYFARFOD MffNYBDQL Yr Athrofa yn NGHAPtfl/ M OOfKtSYNW YR CYMREIG, AMWYTfffft, AM 11 O'll GLOCfl, DD YD D MEllCIIER, lrIA WRTH 56. DAVID ROBERTS, Ysg. Wrexham, Chwef. 15, 1879. W. J. WILLIAMS, pENERAL AN(D FURBISHING IRONMONGER, COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, MsscBAirv, 35, BBID&B STBEET, OAEmEYOS?, TRA yn cyflwyno ei ddiolchgarwcli gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaeth helaeth ft dderbyniodd er's pan agorodd eifasnachdy, gobeitlria trwy daIu sylw ipfu^wjra pherso'nol i'w fusncs, y bydd-iddo deilyngu parhad yn nghydag ychvanegiad o'r cyfryw." Dymima W. J. W. alw sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoc newydd, ac aty eyfleuKderau newyddion sydd ganddo at gadw ac arddangos ei nwyddan, pa l'ai a werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd bosibl. TORIISHIW IE0MK0M81E1 Pob math o Ironmongery at Avasanaeth ty, Gwelyau Haiarn a Matt-rasses, Fenders, Fire x Irons, Coal Boxes,'&c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enkimlled Ware, Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket, Pen, and Sportmen's Knives. mm Q) pa rai a weft-Mr yn bresenol am y cost prico. BUILDERS IRONMONGERY, 5ohms' Cools, (t'c,, O'lt GWNEDTHUIUAD GOHEL". COFIER Y CYFEIRIAD— 35, BRIDGE STREET (Gyferbyn a Penrallt y Capel). W. WILLIAMS, 29, CASTLB Sf ft&ET, S'WjOJSEA, 29, Watchmaier, Jeweller, Optician, &c- ffor Guinea Gold Wedding Rings. For old, Silver, & Jet Jewellwy. For 9 & 18 "Karat Gold Keepers. Watches & Clocks of every description cleaned & Foi Good English Patent Levers, I repaired on the promises-or in the country. Foi Geneva & American batches. Jewellery & Optics repaired at very moderate For French, English, American & German Clocks. charges. GYMRY DEWCH AT Y CYMRO. The North Wales Advance and Deposit Bank^■ ELDON SQUARE, DOLGELLEY. HYSBYSIAD PWYSIG. "OHODDIR benthyg arian, gyda ncu heb feieLiafon, mewn t-ymiau o 5n. i lOOOn. am ami-yw-jol g>'fn;.4au i Dai-ddeiliaid, Masnachwyr, Flernnvvr, Magwvr Anif«iliaid, a'r cyhoedd yn gyftied.nol (yn preswylio rnewii unrhyw rano Gym.ru lieu Loegr'j, ar nwyddau en masnach, dedrefn a-phethau ere.lt, i'w had-dalu mewli rban-daliaclau wytimolol} pythefnosol, misol, chwarterol, haner blynyddo], nen fel y cytumr air yr adeg y benthycdr vr arian; hefyd heb unrhyw symudiad, oediad, nac achosi unrhyw gostau aEi'e:dK>] c, Dymunir hysbysu y rhai sydd yn bwriadu gwnøyd crtkani fenthyciad y caniateir yr boll swm a geisir yn Uawn, ac ar yr un pryd, sjcrheir hwy na WJieir unrhvw ymlioliadau gydao- imrhvw bersoli yny gymydogaeth, ac y eedwir y cMs mor holloj gyfrinachol ag y caniata f«vf?vw Camateir benthyciadau hefyd i bers ,nau parchus i yjiigymervd ag unrhyw fasnach enilifawr neui unrhyw ddiben arail ag y gall ar.an parod fod yn hnteisiol i'w sicrhau. Ymofyneiygan hysbysu y swm angenrheidiol, a 1, "W. L. JQNES, Manager. ■. ■■■■ "■ .■ i-