Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ANERCHIAD PRIODASOL

News
Cite
Share

ANERCHIAD PRIODASOL I Mr. D. G. Evans (Mydrian), a Miss Eliza Jonathan, y ddau o Mydroilyn. Bu Mydrian fel llawei hen brydydd o'i fath, Yn metlm a cin'edu'r athrawiaeth • Mai gvveddus ymrwymo er gwell ac er gwaeth, Yn hytrach nac oes o lancyudiaetli; Bu ofn yn teyrnasu ar orsedd ei fron, Gan yggwyd teyrnwialon anobaith, A d'wcdai yn fynych y llinell fach bon-, Os priodaf, fe dderfydd barddoniaeth. Ah! "Mydrian," camsyniest, mae'r aelwyd fach lan, Yn llawn o gynglianedd godidog, ^Mae'r cryd a'i gynwysiad yn awdl go lan, A'r feinwen yn bryddest ardderchog Gwaitli rhwydd ydyw canu yn nghanol y plant, Mae'u.si a'll screchiadau'n farddonol, Cvnyrehaiit farddoniaeth fel murmur y nant, 'Does man ar y ddaear mor swynol, Arferiad llancyddion yw dwedyd yn gas Am swynion rhyfeddol yr aelwyd, Yn wastad gosodant y gwaetha' i maes, A chnddiant dan leni'r holl hawddfyd Ond er fod lbncyddion yn hoBol iÙl bryd Yn erbyn yr aelwyd a'i swynion, Cylchrcdiad meddyliau plant Adda o hycl, Yw byw 'nol yr amod scrchoglon. O'r diwedd daeth "Mydrian" i grcdu fel dyn Mai nychdod oedd byw mewn mynachlog, Gadawodd ei ffoledd—ymrwyraodd a'i fun, I fyw mewn cyfamod diysgog. I fyw efo'ch gilydd, yn un, ac nid dau, Boed hyny'n wir aincan eich bywyd, Cryflmu wnclo'r caiiad, ac nid yfnwanhau, A, cliwyd(lo'n fetinyd(:Iol fo',r haw(l(lfyd. Doed ffawcl gyda'i gwenau i liulio eich lnvrdd, Dylifed bendithion amrywol; Yn mheU fyddo'r gotld rhag dyfod i'eh cwrdd. Eich aelwyd fo'n gartref orswynol; Pan ddryllir yr undeb wnaed rhvngoch oichdan Yn cliwilfriw, gan angan'r arclielyn, Gobeitniaf o'm calon cewell nef i'w mwynhau, A chartref yn well na Mydroilyn. Factory, Mydroilyn R. DAVIES (Gwlanog Gwili)

CERDDORIAETH,

Advertising

LLYTHYR LLUNDAIN.