Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ENLLIBIO DAN FFUGENWAU.

News
Cite
Share

ENLLIBIO DAN FFUGENWAU. Y mae amdditlyniad yr Herald Cymraeg' i'r lath ddrygau yn baeddol o ystyriaeth, ac 6 grscI ei gadw mewn coffadwriaeth. Fel y eanlyn yt 3 sgrifena un o ohebvvyr yr Herald' ar y mater.— Yr wyf yn cael diflasdod anadc wrth wclccl litisolyn a phapyrati y brodyr yn parhaus glebran dan ft'ugtmvau, enwau anhvsbys, neu enwaii benthyeiol, yn erbyn ffugenwau. Belli, atolwg, oml y cyfryw enwau ydyw :S,H. J.R.' & Gruff- ytld Rbiart, n'r eyffelyb. Gwyr pawb ondy ffug- cmvolion ui hunain y gail S.R. scfyll am Simon llyfelwr, Sail Eidwll, ncu Simon Beibiwr; gall J. 11. gynryehioli Jenkyn Rodresgar, Jancd Rigymes, ueu Jonah Rhone a gwyr j ob darilenvdd ym- «ch\vilgar nad yw Grnffiydd llbisiart ddim amgen na ffugcnw digyjnysg." Y mac'n w:r y gall S R. sclyH nm Simon Ry- fchvr, Sa!i. 11 id w 11, ncu Siaion Reibiwr; ac y gall J.R. gynryehioli Jenkyn Rodresgar, Janed JUgymes; ncu Jonah Rhone; ond gwyr pob nn, byd yn llodo H. S bychain yr 'Herald,' ■ U'id ocs dim o dwyH y flugenwau yn uglyu -a'r llythyrouau S. it a J. R., tiae a'r cyfenw <5rui:ydd Klnshit. Y mac yr hen gyfenwau ibyny sydd ganddynt YI1 awr mor adnabyddus -a dim cvfenwau yn Nghvmru. Cawn wedi hyny eugraifft o rcsymeg gohcb- ydd flugenwechg yr 'Herald' yn y geiriau canlynol:—Ond i adael buibio y gciriJ,5 "glebarddus ar hynyna, dangosaf, yn gyntaf, fod llogcnwau, neu cmrau benthyciol, yn Ysgryth- yrol. Nodaf y rhai canlynol o'm cof: — Enw pricdoi njl fab-Is sac, ocdd Jacob, yr hwu a alwyd Israel; f^injon nitb Joollh a ahvyd (jarcg; Thomas a ahvyd Didvnnss; Iago ec lo-n a alwyd Meibion y Duran; Saul o Tarsus a ahvyd Paul." Y iltyr ei rcsymeg yma ydyw —Mai flugcmv ar Jacob ocdd Israel, a (lagcnw i- r Pedr oedd Careg, a llugcnw ar Thomas ocJd Didymus, niai ffugenvv ar Iago ac loan oedd Meibion y Darau, ac mai llugenw ar Saul o Tarsus oedd Paul; a bod y ffugemvau byny yn eacl eu defuyddio i'r diben (modern gonest) o'u ci ddio o olwg y cyhoedd! Difyr ydyw gwelcd dyn digon hunanol i feddwl y gill d resynieg el ddifodi ffeithiau ond gaily gohebydd mwyaf clivyddedig gamsynied simbell dro; oblcgid yu wir, ya wir, Did ffug- enwau er eu cuddio o'r golwg, ond cyfenwau er eu gwneyd yn fwy ainabyddus, oedd j T enwau newyddiona roddwyd i Jacob a Pedr, a Thomas ac Iago, ac loan a Saul 0 Tarsus ac y inae ymresymiad gwreiddio! gohebyJd efengylaidd yr 'Herald' mai ffngenwau oedd ynt yn gymorth i n: fesur ei dalcen yn gystal a'i galon. Y illle yn Uawn bryd i b'e'chvyr y iFagetnrau gnel dadleuydd gwell na gohfeb; dd yr Herald' i amddiffyn eu dichellioa s'n bradwriactbau, ag ydynt wedi bod o'r fath felldith i fyd ac eglwys. Da iawn genym fod swyddfeydd liawer o gyhoeddiadau Lloegr a Chymru yu cryfhau ac yn amlhau eu cymhell- iadau ar i'w gohebwyr roddi eu benwiu. j ri- odol wrth eu hysgrifau. Pe gwnelid byny, y canlyniad dedwydd fyddai cael mwy a degweh a brawdgarweh. Gadawn, ar byn 0 bryj, i'r brodyr cnwog W. Rees, L. Edwards, T. RCCF, ac O. Thomas gyflwyno eu diolchgarwch am y compliments uchel y maent yn gael gan ymres. ymydd boneddigaidd a dysgedig yr I I-lerald Cymraeg.' SR.

COLEG ANNIBYNOL Y BALA.

[No title]

COLEG ANNIBYNOL Y BALA.