Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

JtoUtaftau pn j> #oL

News
Cite
Share

JtoUtaftau pn j> #oL Y LLOFRUBD PEACE.—Yr ydys drwy yr wyfchnosau diweddaf wedi cyboeddi adroddiadau meitliion.a manwl a nodedig o ddoniol, am hanes ei yrfa lygredig ladronig a lofruddiog. Gwariwyd llawer r, t;1 y iawn o amser i gyfansoddi ac argraffu a darllen ac adrodd yr adroddiadau, pan y gallesid troi y myfyrdod at bethau llawer buddiolach. Yr ydym yn credu fod hyny wedi gwneutliur llawer mwy tuagat 0 galedu a Uygru dosbarthiadau lliosog nag a wnaethant er eu coethi a'u Ileshau. Yr ydym yn ofni hefyd fod rhyw ddiffyg mawr yn neddfau PJ^dain, neu ynto yn nhrefn eu gweinyddiad, pan y gallodd y fath ddrwg-weithredwr rhyfygus redog o radcl i radd ei yrfa i'r pen, gyda'r fath nerth, lies iddo eniil y gamp uchel o ddringo i Iwyfan y Pren Dioddef. Yr ydym yu credu hefyd fod rhodres y ddefodau coel-grefyddol a gysylltir a goruchwyliaeth. y erogi yn warth i ddeddfau gwareiddiad, chwaethach i ordinhadau duwioldeb. Yr ydym yn ystyried gorfoledd y Zuluiaid pan y lladdasant filwyr Prydain, neu oifoledd pendefigion Lloegr pan y mae en byddin- oedd yn parotoi i dywallt eu dialeddau ar y Zuluiaid, ac anrheithiad eu golud- » oedd a'u tiroedd. Yr ydym yn gwU ar- gyhveddcdig ac yn credu yn ddiymod, y buasau yn effeithiolacli a buddiolach ac anrhydeddusach i oruchwyliaeth cyfiawil- der gvvladol i'r tioseddwr Peace, ie i'r troseddwr llofruddiog Peace, gael ei gadw yn gaeth mewn penyd wasanaeth, dros ei fywyd, i weithio er ei gynhal- iaeth ei hun, ac er lies ei geraint, ac er enill i'w wlad, nag ydoedd seremoniau drudfawr rhwysgfawr ei ddienyddiad, ydynt yn awr" wedi myned heibio. Cawsai felly fwy o hamdden i ystyried ei ffyrdd, i roddi cyngliorion duwioi i'w berthyna?au a'i gyfeillion, i weddio am drugaredd, i siarad am ei Dad Nefol, a'i Waredwr, ac am ei obaith gwynfydedig am gartref yn ei Nefoedd, nag a fedrodd gael drwy helyntion cyuhyrfus ei gar- ehnriad a'i brawf, a'r dyddiau a'r nos- weithiau cyn ei ddienyddiad. Hysbysir yn awr iddo gyftsu mewn geiriau cryf- ion ac eglur, ycbydig cyn maw, ei fod yn euog o lofruddiaeth arall, sef llofrudd- iaeth y Whalley Rangesef llofrudd- iaeth yr Heddgeidwad Cock, ag y mae y dyn ieuanc, William Habron, yn awr yn dioddef penyd trwm o'i herwydd. Buasauy dyn ieuane hwnw wedi cael ei grogi yn ol dadl y Bargyfreithwyr a dedfryd y Barnwr, oni buasai fod rhai o'r rheithwyr yn ddigon craff i welcd diffygion neu anghysonderau yn y o gadwen o amgylchiadau a blethasid er ceisio ei brofi yn euog, a darfu iddynt oherwydd hyny, a than ystyriaeth o'i ieuenctyd, anog ar i drugaredd gftel ei amlygu yn y fath achos tywyll a dyrus. Os ydyw y lalnc ieuanc hwnw, William Habron, yr hwn sydd yn awr yn cael ei benydip mor drwm, am lofruddiaeth y Whalley Range, yn ddieuog, dyna bwnc pwysig newydd i astudiaeth Barnwyr ein gwlad a gweinidogion y Llyvvodraetl; ond yr ydym yn ofni nad ydynt ddim etc yn "gwbl oil," yn ddigon Cristionogol i ddeall fod ffyrdd gwell na dienyddto i gospi troseddwyr ao i anrhydeddu cyfiawnder. 4 I STRIKlS,- Y mae yn ddigon i archolli unrhyw galon i feddwl fel y mae gwahanol lwy thau y strikers wedi eu 1 drygu eu hunain a'u touluoedd, a dyrysu gweithiau a masnacli eu gwlad, ac felly atal ei llwyddiant, yn eu eyndynrwydd i beidio gostwng dim ar eu cyflogau mewn un modd, pan y mae pobpeth o'u deutu 1 yn gostwng, hyd yn nod eu tan a'u tai a'u bwyd a'u dillad, a phobpeth angenrheid- iol er eu cynhaliaeth a'u cysur. Bydd yn ofidus i rai ohonynt adolygu, yu yr amser a ddaw, ffolineb cynddaredd poeth- wyllt rhai o'u bymddygladau diweddar. DYKCHApiAD MERCHED.—Ar y seithfed o'r mis diweddaf, darfu i Senedd Cyd- gynghorfa Unol Daleithau America sefydlu deddfer caniatau i ferclied, ar ol astudio y gyfraith. gael cyfle i ddadlu yr achosion a gymerant i'w gofal, nid yn unig yn Llytoedd Isaf y Taleithan, ond yn Llys Uchaf yr Unol Daleithau ac y mae amryw ohonynt eisioes, nid yn unig wedi profi eu hunain yn ddysgedig yn y cyfreithiau, ond yn rhai enwog ac effeith- iol, eglur a nertholeu rhesymeg, fel Bar- Ddadleuyddasau. Y mae merched wedi prof! eu hunain yn enwog fel Barddesau, Traethodesau, Cerddoresau, Celfyddesau, Meddygesau' Athrawesau, Masnachesau, 0 Pwyllgoresau, Posteasu, Cyfrifonesau, Golygyddesau, Gweinidogesau, Arglwydd • esau tirioedd, Tywysogesau, Breninesau, Ymerodresau, &c.; end haera, rhai o Logicians Senedd Prydain Fawr nad oes dim digon o Logic yn eu pen, nac o ras yn eu calon, i'w cymhwyso i bleidleisio yn etholiad un i'w cymrychioli yn y Senedd. .6. CINCINNATI,-—Y mae y Reilffordd fawr o ddinas enwog Cincinnati i gysylltiad a Reilffyrdd y De yn Chattanooga, Ten- nessee, ag y buwyd yn dadlu cymaint drwy y pymtheg mlynedd diweddaf am ei chael, yn awr yn cael ei gorphen a'i hagor yn mhen ychydig fisoedd a bydd yn sicr o ddyblu, a llawer mwy na dyblu, gwerth Tiroedd Dwyreinbarth Tennessee; a bydd hefyd yn enill anmhrisiadwy i ddinas Cincinnati, a holl ardaloedd Ohio. ■—^ UNDEB UNOL DALEITHAU AMERICA.— Ryw ugain mlynedd yn ol bu yno awydd poethwyllt am eu rhwygo drwy yn canol, er eu gwneyd yn ddwy Wladwriaeth gwahanol; ond y mae eu cysylltiad a'u cyfleusterau masnachol, celfyddydol, a chrefyddol yn a-vr yn amlhau mor gyflym, nes rhwymo eu hundeb yn agosach ac yn dynach nag erioed. Y mae pob Talaeth yno—yn ol yr hen drefn gynulleidfaol-yn cael trefnu ei holl achosion cartrefol, yn ei llysoedd cartrefol, tra y mae ei chysyllt- iadau a'i chydweithrediadau a'r Tal- eithau ereill, yn cael oa trin a'u trefnu yn ngbydgynghorfa eu cynrychiolwyr eyffredinol yn Washington. Gobeithio y parhant i gydymroi, mewn ysbryd cymydogol, i gydweithio felly er Iled- YM aenu eu llwyddiant ac y bydd hyny 'Y yn gymhelliad i Daleithau neu wledydd Ewrop ac Asia ac Affrica i gydweithio yn heddychol fel rhyw "Unol Dal- eithau Dwyreiniol," er eu cynydd a'u cYdur a'u hanrhydedd eu hunain, ac cc lies holl wledydd y byd.

[No title]