Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

,gg i&HU /yi //wiliadmamvl i mewn i ansawdd ^P> GEORGrE'S is GEOEGE's PILE AND GbAVEL^ eich Peleni, ac yr ydym yn caeleu ^Pills," ac yr wyf yn cael eu^V fi lhjw;nol ty neraf. Yr wyf wedi eu defnyddio^ PILE & GRAVEL ■jj bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau^k J I! yn helaeth am flynyddau lawer mewn ^yMeu0^> Nid oes ynddynt ddim o natur \| private practice, a hyny gyda ttwyddimt J PILiLiS* fetelafdd. YR YDWYF o'R FARN EU I mewa sefyllfa anobeithiol o herwydd y ™ 1\ B0D ™ FEDDYGIKIAETH DEA GWEETH* I Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UOHOD VFAWR AT Y DOLUBIAU HYNY AR GYFEB jj dwend, nad oes, mewm gwirionedd, eu^f MEWN TRl O DDULLIAU PA BAI Y MAENT WEDI Jl \YA;LYAT "DSIH X%J QWAHANOL FEL Y OANLYN; ™ M No. 1—GEORGE'S PILE 4 GRAVEL PILLS. X^ffOON, No. 2"GEORBE,S GRAVEL PILLS. ^^—7-1 f T No. 3 -GEORGE S PILLS FOR THE PILES. y ,«.«»■■■ 111- ■ ■ » ■ T V GOCFLELWCH DWYLLWYR. —. U R GOCHELWGH DWYLLWYR. | j „ Mewn blyohau Is. Lie. a 2s. 9o. yr un. t ,m r Daliwoh sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GigoItGWB Pilla, f ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch I bob blwcb. Heb hyn nid oes dim yn DKWY YE H0LL Fy £ > "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad k wirioneddol. »eb avail. f F^WTTOIHI | F^P YN V TRFLED F f YSGftFND^R YW Y PEN j *$/■. | PO^YNUTOAU | 'I ,N.lJ Ii f GWYNT, GWAEW, COLlO, I [DWFR POETH AC ATALIOL I "LUMBAGO, SCIATICA^ f f rhwymedd,J « ■■•«■■ TJYQ OEOISGE'S J-— ■* • "-S-" » ■ «■ » » > ME. GEO&GE, T>? Y 'O A P D ft C T DbarS'b> EHYMNET. r r* I I d IP t /K < T K A V Pil t I have much pleasure m bearing testimoiiy to .the Dear Sir,-Your Pills take well here, JK A LJ. JLJ 4XI VJ K\F\ V AU A-T and in time I shall have a large opening PILL8. 1| those trvmni^eomtwind painful disorders, and am ra dy If for them.—Yours truly, iHsa}>jioiHted even in most obstinate eases. I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to the Royal Family. y mac y peieni hyn yn Feddyginiaeth Fb/sKUN DIXOl?. E. 1 — "U- — '-L. U> 'u~ aICR. BUAN, A DIOGEL IIR, q- L"- t- "j PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwyldcrau. ereill sydd bob am$er yn en eanlyn. megys PQEN YN Y CEFN, YSGAFNDHR YN Y PEN, D1FFYG AlTWVL SVB — °>i- jy GWELLHAD TREUL.1AD, RHV/YMEDD, LLYNSER MAN. DIFFYG jX'^ to# i mi -r. X ANADL, POEN YN YR ARENAU A R LWYNAU, SURNI S? hefvd. Yr Wyf Wedi bod }"I1 »V KHYFEDDOL. —±5um <j> \X YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAWR YN Y COLUBDION, ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a j/ vn elaf Uawer 0 flvnvddau GWAEW. GWYNT, COUIC, TE MLAD o SWYSAU YN Y Ml selni mawi ar rai amserau yu dufewnol, amtua if T> „vlrl CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEBD, B/ (jeuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn I mi v gan y I lies a r trravei. tsraiaci CP A DWFR POETH, DWFR-AT^LIAD, Y GWELEDIAD YN II gaei gafael ar eich peleni chwi, yr eeddwn wedi fy A yy oeddwn vn alluog i sefyll ar fy bwuac ANEGUUR.SYOHDER ablASANYMUNOLYN t llwy? gatthiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen A II J „ o'f GENAU, POEN YN Y BORODWVDYtD. CHWYDBIANT f gofldus yn fy'^ nglioluddion, fy nghylla, a'm yssytaint, a >\ I j nhraed gan y poen a aciiosent 1 mi, a r 1 YN Y TRAED. &C. St poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan beiulro, fel nas \1 II ysgafnderynfymhen. Few'naethDoctoriaid 1 B111,ni.,UT ..«.n«ievBPuni I; t'aiiwnamgym-cdv^umyntuiiiwa'uliunprioaoij uu-wn 1 II*, J 1 RH0D8AHT ESSSWYTEAD UBWKulRCHOU gj frair yr oeddwn wt'4i fy lwyr andv.-yo gan lioena «'lm, Ifl J l| Aberdare a Aierthyi eil goren 1 mi, ac yi :1 — 1—— Kj nag gallwn gredu fod motld i mi byth wella; oud diolfh i jl 11 wvf wedi talu iddvnt bunoedd lawer am hyny. I PERCHENOG, 11 Awdwrpobdaioni, apharcUichwithau. {I 1\ 1 — — — IS i'n mhen bythefnos, drwy ddttnyddio eich Telem yn ol jl ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth UIl O /I J, JJ. GEORGE. M.R.P.S., eiol, eyfarwyddyd, yr eeddwn >^1 gallu dilvn fy n^Uwcdi- (1 honvnt. Prvnais flvchaid O GEOBGE'S »• V gaetk gydag egni a plileser. Yr oeddynt yu fy ngwella J T JT T JJ TTT A T braiddiiebyn wybod 1 mi, gan y modd tawel ac esmwyth v. PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais It JI I. N W A J. ±Y, V YR oeddynt yn gweithmiu amaf. J V^ddau ddogn 0 honynt-yr ydmjf yn Jj GLAMORGAN SHIR E. *Jl 'balau rw cXyd.T/ CLWY yn, ddyn iach. — — maeut wedi ty adferyct i'm gwres fel cynt, BENJAMIN EDWARDS,^ newydd.—Ydw-yf, &c. /if I ABEKDA^ ^DAVIP 1- Caernarfon: Arg&phwyd aOhyhoeddwyd gan A, Driffield, 6, North Penrallt, Chwefror 28ain, 1879.