Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Gosod Heb Boen. MAE OWEN JONES, L.D.A.S., A.P.S., SURGEON DENTIST, YN rhoddi Dannedd ar gynllun newydd JL tuag at gnoi y bwyd yn fwy perffaitb. Yr wyf am amcanu cael gwneyd y Dannedd mor bwrpasol ag sydd yn bosibl at gnoi y bwyd yn dda, i edrych mor naturiol a thlws ag y mae modd, mor esmwyth a cbryf ag y mae yn bosibl, Pris y Danneddo Is i lp Is yr un. Tynu Dannedd heb neu gyda y gas. Sicrheir boddhad perffaith i,bawb. Dannedd Americanaidd gyda'r gwelliantau diweddaraf am brisiau rhesymol. OWEN JONES, L.D.AS, A.P.S., SURGEON DENTIST, Apothecaries' Hall, Gyferbyn a'r Farchnad, Bangor. Mae OWEN JONES wedi hynodi ei hun am Dynu a Thrin Dannedd heb ond YCIIYDIG 0 BOEN. D.S.—Mae 0. JONES adref hob dydd ond pryde nawn dydd Mawrth. Rhydybont Grammar School, LLANYBYTHER, CARMARTHEN. MASTER-REV. E. HARRIS. SUBJEOTS :-English in all its branches; Greek, Latin, &c.; Geometry, Mensuration, Algebra, &c., &c. Pupils will be prepared, if required, for Professional and College Examinations. Terms moderate. For particulars apply as above. ^TtlROFA ANNIBYNOL Y BALA. »- CYNELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Yr Athrofa yn NGHAPEL YR ANNIBYNWYR CYMREIG, AMWYTHIG, AM 11 O'R GLOCH, DDYDD MEBCEBB, MAWBTH 36. DAVID ROBERTS, Ysg. Wrexham, Chwef. 15, 1879. W. J. WILLIAMS, JjrENERAL AK(p FURBISHING JRONMONGERJ COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, w iisacaikiii?, 35, BRIDGE STREET, CARNARVON, TRA yn cyflwyno ei ddiolchgarwch gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaeth helaeth a dderbyniodd er's pan agorodd eifasriaclidy, gobeithia trwy dalu sylvr manwl a phersonol i'w fusnes, y bydd iddo deilyngu parhad yn nghydag ychsvanegiad o'r cyfryw. Dymuna W. J. W. alw sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoc newydd, ac at y cyfteusderau newyddion sýddi ganddo at gadw ac arddangos ei nwyddau, pa rai a werthir ganddo, am airan parod, am y prisiau itiaf sydd bosibl. FUBNIS IKG erommohsbst POD math e Ironmongery at wasanaeth ty, Gwelyau Haiarn a Mattrasaes, Fenders, Fire Irons,,Coal Boxes, &c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enamelled Ware, v Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket, Pen, and Sportmen's Knives.. mwM n pa rai a werthir yn bresenol am y cost price. BUILDERS' IRONMONGERY. Jotneru' Cools, &c,, O'B OWNEUTHDRIAD GOEBU, COFIER Y CYFEIRIAD— 35, BRIDGE STREET (Gyferbyn a Pefcrallt y Capel). W. WILLIAMS, 29, CASTLE STREET, SWANSEA, 29, Watchmaker, IJeweller, g Optician, &c. For Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. I For Good English Patent Levers, For Geneva & American Watches. For French, English, American & German Clocks. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every description cleaned & repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges. charges. GYMRY! DEWOH AT Y CYMRO. The North Wales Advance and Deposit Bank, ELDON SQUARE, DOLGELLEY. JEZTS&IR&TJLJD PWYSIG. "DHODDIR benthyg arian, gyda neu heb feiehiafon, mewn syiniau o 5p. i lOOOp., J-w am amrywiol gyfnodau i I>ai-ddeiliaid, Masnachwyr, Ffermwyr, Magwyr Anifeiliaid, a'r cyhoedd yn gyffredinol (yn preswylio mewn unrhyw rano G-ymru neu Loegr), ar nwyddau eu masnach, dcdrefn, a pbethau ereill, i'w had-dalu mewn rhan-daliadau wytlmosol, pythefnosol, misol, chwarterol, haner blynyddol, neu fel y cytunir ar yr adeg y benthycir yr arian; hefyd heb unrhyw symudiad, oediad, nac aChosi unrhyw gostau afretdiol. Dymunir hysbysu y rhai sydd yn bwriadu gwneyd cais am fenthyciad y caniateir yr holl swm a geisir yn Uawn, ac ar yr un pryd, sicrheir hwy na wneir unrhyw ymholiadau gydag unrhyw bersonyn y gymydogaeth, ac y cedwir y cais mor hollol gyfrinachol ag y caniata y cyfryw. Caniateir benthyciadau hefyd i bersonau parchus i ymgymeryd ag unrhyw fasnach enillfawr, an ueu i unrhyw ddiben arall ag y gall arian parod fod yn fanteisiol i'w sicrhau. Ymofyner, gan hysbysu y swm angenrheidiol, a W. L. JONES, MANAGES.