Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

BWRDD LLEUL

News
Cite
Share

BWRDD LLEUL yn y Magistrates Room ddydd Iau y 13eg pryd yr oedd yn bresenol Arglwydcl Penrhyn (Cadeir ydd) Mr. James, Mr, Jones, Dr. Ellis, Mr. T. Lewis, a Mr. Gill. Daeth deiseb y morwyr, a geisient waith gan y Bwrdd, ger bron. Dywedodd Dr. Ellis ei fod oddi wrth ymcliwil- iao a wnaeth yn gallu tystio i dilysrwydd y ddeiscb. Sylwodd y Cadeirydd focf yn ofynol cymeryd gofal mawr wrth roddi gwaith i'r dyn- ion rhag en bod yn cefnogi y gweithwyr sydd yn sefyll allan. Darllenwyd adroddiad a eiddo Mr. Gill yn dangos y gellid gosed y dynion i wneud gwelliantau ar y Recreation Ground a manau eraill. Ar ol ychydig ymddiddan der- byniwyd JTS adroddiad a dewiswyd Dr. Ellis. Mr. Lewis, a Mr. Roberts yn bwyllgor i ofalu am yr achos. Cynhaliwyd cyfarfod pythefnoaol BWRDD Y GW ARCHElDW AID dydd Mercher, 12fed. Yn unol a rhybudd a roddasid bythefnos yn flaenorol dygodd Captain Verney gynygiad na byddai i'r Bwrdd benodj ysgolfeistr yn y tlotty ar ymddiswyddiad Mr. Morgan Evans, ond fod y plant sydd yma i gael eu lianfon i ysgolion y dref. Ar ol ychydig ymddiddan cydsyniodd Captain Verney i ddadl yr achos heb ei benderfynu am bythefnos. Dewiswyd pwyllgor i wneud ymchwiliad pellach i'r mater. Yna bn ymddiddan gyda golwg ar Elusen Arglwyddes Buckley, Pythefnos yn flaenosol cynygiodd Captain Verney nad oedd y sawl oeddynt yn derbyn o'r Elusen uchod i gael cymorth plwyfol ond collwyd y cynygiad trwy 15 o bleidleisiau yn erbyn pedair. Y tro hwn dygodd Captain Verney y mater ger bron eto gvda'r bwriad o cliwilio i bob achos unigol ar ei deilyngdod ei hun, a dymunai dynu o gym- ortli plwyfol y rhai a dderbynient o'r Elusen swm cyfartal i'r cyfryw. Dvgwyd rhai cng- reifftfau ger bron, ac ar ol dadl frwd penderfyn wÿd nad oedd cymorth plwyfol i gael ei leihau ar gynygiad Mr. Parry, yr liwn a eiliwyd ac a gariwyd yn yr holl achosion a ddaeth ger bron. Bu hefyd gryn ddadleu ar gynygiad Captain Verney fod y relieving officers i wneud ym- chwiliad i oedran yr holl dlodion yn y dyfodol. Ni roddwyd y path i bleidlais. Cvnaliwyd cy. farfod misol y BWRDD YSGOL dydd Iau, 13eg. Yn bresenol Mr. Thos. Lewis (yn ygadair), Mri. J. H. A. Hall, Robert Roberts, a .Thomas (Clerc). Galwodd y Cadeirydd sylw at y cynygiad uchod o eiddo Captain Verney i anfon plant y tlotty i ysgolion y Bwrdd, ond gan na ddaeth yr achos ger bron yn swyddogol gadawyd iddo ar ol ychydig ymddiddan. Y mae y dosbarth gweithiol yn y dref yn dioddef i raddau helaethoherwydd y cyfyngder masnachol a phethau creill. Deallwn fod yseiri tai a llongau yn SEFYLL ALLAN o herwydd gostyngiad cyflogau ac estyniad oriafl Y mae anghysondeb mawr yn rhywle, pan y mae un dosbarth yn gallu fforddio sefyll allan," a dosbarth arall yn falch 0 gael gweithio i'r Bwrdd Lleol am 2s. yn v dydd. Nos Fawrth cyn y di- weddaf, traddododd y Parch. J. Ossian Davies ei I ddarlith odidog aiyy BWYSTFJL RHUFEINIG. Llywyddwyd gan Mr. Thos. Lewis, Market Place, yr hwn a draddododd anerchiad agoriadol llawn 0 fuddioldeb, dyddordeb, a bywiogrwydd. Yna agorodd yr Ossian Dyfed lifddorau. ei 'hyawdledd ac arweiniodd at ei destyn mown dull nad allasai neb ond efe wnend. Darlith ardderchog yn mhob ystyr, a digon am swllt i ddistewi cydwybod cybydd. GOHEBYDD. GWENLLI BOARD SCHOOL, NEW QUAY. Cvnaliwyd Cynglierdd, yn nghydaMagic Lantern 'Illy Entertainment, yn y lie ucliod, nos Ian, y 6ed o. (jlnvefror. Yr oedd y nifer oedd yn bresenol mor llnosog, a'r anghysuron oedd yn dilyn hyny mor fawr fel ag yr oedd yn anhawdd iawn dwyngwaith y cyfarfod yn mlaen. Rhoddodd y darlunian y bodlonrwydd ellid ddisgwyl; ond yr oedd dis- gwyliad y cyfarfod i raddau mwy ar y cyngherdd. Gwasanaethwyd gan gorau Mydroilyn, LIanarth, a dau gor lleol, a rhoddodd eu hymdrechion fodd- lonrwydd mawr a chytfredinol i'r dorf, yn enwedig ymdrecliion y ddau gor blaenaf. Cynorthwywyd hefyd gan nifer o Soloists a Duettists. Lie y gwnaeth pawb mor ragorol, byddai yn annoeth i enwi personau neillduol. Yr oedd trefniadau y cyfarfod yn Ilaw Mr Thomas C. Evans Brodor. BRITON FERRY. CfKGHERDD.—Cynaliwyd cynglierdd yn Rehobatb, nos Iau yr 20fed, pryd yr anrheg- wyd Eos Facb, cautores ienanc obeithiol a'r elw tel cydymdcimlad a hi yn ei hafiechyd. TAN.—Torodd tau alian, nos Lun yr 17eg, yn mcsnachdy eang Meistri J. Herbert a'i Gyf., ond yn ffodus aroglwyd ef gan y forwyn cyn iddi gjsgu, fel y difloddodd ef cyn gwneyd ond ychydig 0 golled. TOBX MASNACHDY.—Dywedir i ladron dori j mewn i shop Mr J. Richards, nos Sul diweddaf, adwyn.C91. Nid yw yr hedd- geidwaid yn credu y stori —Brython.

[No title]

Y RHYFEL A'R ZULUIAID.

MARCHNADOEDD. ■

[No title]

[No title]