Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

YR YDWYF YN SYNU!

News
Cite
Share

YR YDWYF YN SYNU! Ma GOT,,—Fod yr yraenyn yn Is 8c y pwys yn Bangor, Llanfairfechan, Penmacnxawr, Conwy, Llandudno, Colwyo, Rhyl, &c, pan nad oedd ond Is Ole yn y Bala, Dolgellau, Pwllheli, &c. Ac yr oedd pethau ercill yn llawn dyblu eu prisiau yn y lleocdd blaenaf. Ai tybed nlJtl allai masnachwyr glanau y mor gael rhywrai i wylio marchnadoedd Bala, Pwll- heli, Lleyn, &c., prynu y pethau hyn, a'u han- fon iddynt ? Credaf y cludai yr agerddger- bydau hwy yma am lai na cheiniog y pwys. Ewyllys dda i fasnachwyr glanau y mor sydd yn peri i mi wneyd y sylwadan hyn. Y mae eu prisiau yn peri iddynt golii y farcbnad- prisiatl afrcsymol yr baiarn a'r gIo flynyddau yn ol, barodd i'r mwnwyr a'r glowyr golli eu cwsmeriaid. Yr un peth a effeithia ar iasnach y llechi y misoedd hyn. Y mae Conwy yn nodedig am ei hafon; gall y llongau mwyaf a lleisf ddyfod yn llwytbog i'w phorthladd, ac angori yno yn ddioge'; ac y mae yn fwy hynod na hyny am ei rhciljfyrdd. Ileibio yma yr ii prif rail y byd, set yr Un lawr rhwng L'oegr a'r Iwerddon, a'i cherbydresi hirion yn dilyn eu gilydd yn mron bob awr o'r dydd a'r nos Ac oddiyma y mae cangen o'r ffordd hqnc, yn myned ar un Haw i Landudno, ac ar y llaw arall drwy Lanrwst a Betws-y-coed, dros y viaducts, a thrwy y twnel mawr i Ffestiniog, ni all fod He mwy nnntcisiol am fasnach, ac eto y mae ei marchnad yn anvveledig Ai nid yw hyn i'w briodoli i'r dull y bu yn cacl ei llyw- odraetha ? Ac i'w masnachwyr? Y mae masnacheichoed yneithriad—daeth yma ddau gwmni i gydymgeisio am hono, ac y mae eang- der masnach y ddau, a'r lies a wnant iddynt eu hunain, ac i'r dref, yn destyn syndod. Y mae masnachwyr bwyd a clillad yn y manau ereill a enwyd yn ddihareb am eu crogbiifiian. Tystiwyd wrtbyf gan rai a os- odent cu tai yn y naill fan a'r llall fod ym- welwyr yn dwyn gyda hwy yn mron yr oil sydd arnynt eisieu, oherwydd y mawr brisiau ofynir am nwyddau yma. Y mae hyn hefyd ya atal rbai a iynent dreulio misoedd yr haf yn nglasaa y mor a chymydogaetbau y mynydd- ocdd i ddyfod oddicartref, neu yn peri iddynt droi eu gwynebau i leoedd y cant bethau yn fwy rhesymol. Y mae y gorlaelwyr yn ui. weidio eu hunain, a'u cymydogion ydyntwedi anturio adeiladu, cymeryd, a dodrefnu palatdai mawrion glanau mor y Gogledd. Creder fi, mai cydymgeisio i ddwyn i'r farchnad y peth- au goreu am y pris isaf yw deddf masnach mewn, llalnr, breichiau, a nwyddau. Ac ni fedr un- debau gweithwyr, na llywodraethau, bj th wclla y ddeddfhon. A gwynfyd, pe gellid l.wyddo gyda holl fasnachwyr y dduear i losgi eu llyfr- au, a gwerthu pob p..th am arian parod, fel y gwertha teuluoedd rheilflyrdd eu gwasanatth —ac mewn llai na blwyddyn, deuai y cyhoedd i beidio disgwyl nwyddau ar y coe! mwy nag y disgwyliant yn awr gael tocynau rheilffyrdd felly, J. R.

CYNADLEDD DINBYCH A FFLINT.

MARWOLAETH SYDYN YN NGHAER-NARFON.

PETHAU RHYFEDD.

DOLYDDELEN.

LLANDILO A'R CYLCHOEDD.