Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLANBRYNMAIR.

..I AT ISAREFENYDX) CYFUNDEB…

I '■ ", I Baritoamaetfr.

AWGRYMIAD I FÈCRGYN IEUAINC,

News
Cite
Share

trwm i'r holl dylwyth, aeth masnachdy mawr Mr Beverley ar dan. Yr oedd y golled yn chwerw, ond yr oedd ganddo ddigon o fodd ac o ysbryd i ail-gychwyn; a plienderfynodd ail-adeiladu ei fasnach- dy yn y dull goreu. Galwodd ato y tri llano erybwylliedig. Eglurodd ei f wriad iddynt, gan eu cynghori i chwilio am ryw waith er enill eu bywoliaeth, tra y byddai efe yn ail-adeiladu ac yna y caent ddyfod yn ol i'w swyddau priodol. Anogodd hwy i fod yn gynil, ao yohwan- egodd y rhoddai fentbyg ychydig iddynt osbyddent mewn angen. Daeth Philip a Morris ato yn bur fuan i fenthyca ganddo, am eu bod yn mwynhau bywyd o segur- dod a mymryn o loddest;" ond ni welwyd George yn benthyca dim gan neb. Yn inlien ychydig dcyddiau, pan yr oedd Philip a Morris yn ymrodio o amgylch adfeilion muriau yr hen fasnaclidy, gwelent George ynoyn ei frock lwyd, yn gweitbio ei oreu, gyda gweithwyr cyffredin, dan arolygiaeth adeiladydd y masnachdy newydd a goganasant ef ar unwaith, gan ddyweyd ei fod yn gywilydd ganddynt welod eu cyd-glero yn gweithio fellv gyda seiri cyffredin coed a maen a gofynasant iddo, a oedd arno ddim cywilydd ei fod wedi darostwng ei hun folly ? Nac oes, ynwir, ddim, meddai George gwell genyf weithio yn iach fel hyn, na myned oddeutu i segura a benthycio a begio. Ar hyny dyma Mr Beverley a Miss Florence yn dyfod i roi tro drwy yr adeilad newydd. Ehag cywilydd, George, ymguddia mewn mynyd rliag i'th Feistr a'i Ferch dy weled ond yn lie ymgilio ac ymguddio, gwelent George yn ymorchcstii i symucl trawst, yn ol cyfarwyddyd yr adeiladydd. Gwclodd Mr Beverley a Miss Florence, George yn ei wrid siriol iaclius, gyda'i oruchwylion. Ar ol syllu ychydig arno oddidraw, er bod yn sicr mai George ydoecld;-Holo, ebai Mr Beverley, ai chwi syddyna George? Ie, meddai George, yn ei lais clir a'i wrid hardd, ond heb ddim argoel cywilydd. Ydych chwi wedi cyflogi yn rheolaidd i gynorthwyo ? Ydwyf, syr, meddai George y mae yr adeiladydd yn talu i mi gyflog ei weith- wyr cyffredin, ac y mao gobaith ac addewid i mi am godiad. Gwell genyf veithio, syr, na segura a syrthio i ddyled. Cefais fy arfer i weithio o'm mebyd, a diolch i drugaredd yr wyf yn hoffi hyny. Bu Mr Beveiley wedi hyny ynymddiddan cryn lawer a'r adeiladydd, ac yr oedd yn eglur oddiwrth eu hedrychiadau tnagat George, mai am da'no of yr peddynt yn ymddiddan. Yn y cyfamser, yr oedd Philip a Morris yn ymddiddan a Miss Florence, ac ynawgrymu iddi fod arnynt gywilydd gweled eu cyfaill George yn gweiihio felly. Yn fuau wedi hyny trodd Mr Beverley tuag adref a Miss Florence yn ei fraich, gan fowio i Philip a Morris wrth gychwyn. Nid oedd cyfle i fowio i ^George, am ei fod yn brysur gyda'i waith. Penderfynodd Philip o, Morris na byddai iddynt ddim rhagor o gyfeillach a, George am ei fod yn gw.neyd ei hun mor isel." Yn mhen rhai dyddiau ar ol hyny, galwasant yn swyddfa private Mr Bever- ley; a phwy welent wrth ddesc uchaf y prif ohebiaethau a'r cyfrifon ond George. Yr oeddynt yn ei weled yn hawdd drwy y gwydr oedd o gylch ei ddesc. Gofyn- asant i un o'r porthorion, Er's pa bryd yr oedd George yn y lie hwnw; atebodd y porthor nas gwyddai yn sicr, ond yclrwanegai fod Mr Beverley a'r teulu yn hoff iawn ohono; a'u bod yn ymddiried eu gohebiaethau eyfrinachol iddo. Yn mhen ychydig ddyddiau ar ol hyny, huriocld Philip a Morris Gig i fyned am dro i'r wlad; ac wrth fyned clywent glychau yn canu ar bob Haw; a chyda hyny dyma gerbyd nodedig o hardd, a meirch ribanawg, yn dyfod i'w cyfarfod a Mr a Mrs Beverly yn siriol iawn ar y fainc flaen, a George a Miss Florence yn lion 'a gwridog ar y fainc arall yn dyfod adref fraich yn. mraich o'u taith briodasol: a dyna fu diwedd eu hysbryd i oganu George am ei weithgarwch. S. R.