Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

so ■^Yrwyl wedi ereill wedi gwneud arch- tJ^3 /BHfe) #wiliadmanwlimewnianSawdd^V GEORGE'S .GEORGE'S PILE AND GRAVEL X" eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu PILLS," ac yr wyf yn oael eu (lllysieiiol tyneraf. Yrwyf wedi eu defnyddio>\ PILE & GRAVEL fj bod yn gyfonsoddedig o ddefynddiau^k I //yu helaeth ^am %nyddau lawer mewn \l llysiewl. Nid oes ynddynt ddim o natur \1 I private practice, a hyny gyda llwyddiant PILLS, 1 fetelaidd. Ye ydwyp O'e FARN EU I II I nodcdig. Ehoddant esmwythad buan i rai I ■, 11 B0D YN FeddYGINIAETH DBA GWERTH- I Vi.Piles a'r Gravel. Ae nid wyf yn petruso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWR AT Y DOLURIAtr HYNY AR GYFER jl v, dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu jj MEWN TRl O DDULLfAU V PA BAI MAENT WEDI It ^cyffelyb fel meddyginiaeth tuag^f GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCANU. at wella y Piles ar M Jtt — NO.HSeobbe'S Pile&GBAVEL PUIS. X^OON, was No. 2-Geqrge'S BRAVEL PILLS. ^Sssss-assS^ i No. 3-George s Pills for the Piles. ■ w, V* GOGflELWCH DWYLLWYR. I GOCHELWCH DWYLLWYR. UUOntiLVVOn uvvi llyv i n. t Mewnblyohauls.Uc.a2s.9o.yruD. Daliwch svlw f5d enw y gwneutlmrwr [ —= — Gofynwclgjrn eglur am GEORGE'S Pills, GAN BOB FFERYLLYBD PARCHUS bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn I DRWYYR HOLL FYD. neb arall wneutnunaa wirioneddol. } ■ ■ ■ C 9>J 1 ■ POEN YN Y CEFNI. PEN II fPOEN YN Y I GWYNT GWAEW, COL 10, POET -H AC ATALIOL LUMBAGO, SCIATICA, i^JWYMEDD^j -i r ?t. GEORGE'S ■»»■••■■■■■».» ) w DEAR SIB, Rhymmey, Mb. GEORGE, D T T U fir AO A VRT i I have much pleasure in bearing testimony to .the — ,r i K~ t f t 4 Ajftt k\.rik » 4-4 4J ereat efScacy of your Pills for Piles and Gravel. I always Dear Sir,—Your Pills take well here, recommend them with the greatest confidence to my CUB- T „ » i >—r*T— "T* tomers as being superior to any other medicine in relieving r and m time I shall have a large opening "H I J J |jf3 those trouBlesome and painful disorders, and am rardy M disappointed even itft most obstinate cages. for them.—Yours truly, I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to ttta Royal Family.. y woe y Peleni hyn yn Feddyginiaeth FBANKLIN DIXOl?. J p- JJ'. t V SICR, BUAN, A DIOGEL I'R 1Jm lit' mi i* tf. ■ « — p(LES A.R eRAvEL, ae i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu eanlyn. megysDA> a1"Wr POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN. DIFFYG AnvtYL SYB,— Jy. 0p° nflmiTYTTin xV. TREUUAD, RHWYMEDD, lLYNQER MAN, D|FFYQ Jv fc ac anwyl iawn i mi MS tiWELLHAD ANADL, POEN YN YR ARENAU A b lwynau, SURNI f/ hefyd. Yr wyf wedi bod yn w/ RHYFEDDOL."—Bum t)» YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAVVR YN Y colubdion, M/ ymhoeni gan y Vik'S a'r Gravel, yn nghyd a ~X m/ ai i « n flmwSon" •» > SWAEW. QWYNT, couc, TE MUAD o 8WYSAU YN Y W7 selni mttwi ar rai amserau yn dufewnol, am tua \V ft yn glat ilawer O nynyaaau V CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD yr ymysgaroebd, deuddeg mlynedd, ac am y punip mis ..laf cvn l mi JV gan v Piles a'r Gravel. Braidd DWFR POETH, DWFR-ataliad, Y gwelediad YN gaol gafael ar eich peleni ehwi, yr ei ddvrn \vedi fy w vn nnim!* i <5pfvll ar fv BWL AC ANEQI.ur. SYCMDER A BLAS anymunolyn llwyr fraethiwoiiu-osyn y ty. /\r t yi oedawn yn ailuog 1 seiyu ar y GENAU POEN YN Y BORDOWYDYCD. chwyddiant #' gofldusyn ty ngholuddion, fy nghylla, am ysgyfaint, a I nhraed ean V poen a achosent i mi, a'r YN Y TRAED so. #/• poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan be,ulro fel nas f; nmnew gEMi ,y pucu ^UWB 1 YN Y TRAED, sc. 1/ ntllwn amgyifred petliau yn eu lliw a'u llun pnodol; mewn I I yggafnderynfymhen. FewnaethDoctoriaia l RHOBBAST ESMWYTHAD IWISSGYROHOL. | -g.tr yr oeddwii wedi fy lwyr indwyo «an boen **&. m |l I Aberdare a Merthyr eu goreu i mi, ao yr I G ?%gulhvnh^lu-f'wh °"d dL„icU i ,| II wyf weditaluiddyntbunoeddlaweram hyny, fl PERCHENOG, I w Ynmheuabythefnos,drwyddefcyddioeioh Peleni ynol J ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o I | J. E. GEORGE, M.R.P.S., fr I honynt. Prynais flychaid O GEORGE S I TR T 7? XV A T AT braidd lieb ynwybodi mi, gan ymoddtawelacesnnvyth \X PILES and GRAVEL PILLS, a chym.u-uis j] II1 R \VAiJV, VroedfrSf7tSSSStad wedi n,y»ed mor/' V. ddau ddogn o honynt—yr ydn-yf yn// GLAMORGANSHIRE. oer a chlai, ond drwy barhau iw cymeryd, y v. ° jnrh maent wedi ly aolteryd i'm gwres fel eynt, am yn aayth iac/l. /J ~~—J- ae yr wyf fel yn dyfod yn icuanc o r f XV P-P.W.TAMTM KDWARDS. ( WJ \x newydd.-Ydwyf, &o. /S X^CWHI'ABE, AB^KDAE^^ L Caernarfon: Argraphwyd a Ohyhoeddwyd gan A. Driffield. 6, North PenrJit, Cbwefror 21ain, 1879.