Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

W. J. WILLIAMS, pENERAL AkD FURBISHING jRONMONGERj COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, OIL '-axacauUrir, m.t: 35, BBIDGE STREET, CARNARVON, TRA yn cyfiwynoei ddiolchgarwch gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaeth helaeth a dderbyniodd er's pan agorodd ei fasnachdy. Gobeithia trwy dalu sylw manwl a phersonol I'w fusness, y bydd iddo deilyngu parhad yn aghydag ychwanegiad oYcyfryw. Dymuna W. J» W, alw. sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoc newyddi ac aty cyfleusderau newyddion sydd ganddo at gadw ac arddangos ei mvyddau, pa rai a,werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd bosibl. ruBNissiKe iswhmowshki Pob math e Ironmongery at wasanaeth ty, Gwelyau Haiarn a Mattrasses, Fenders, Fire Irons, Coal Boxes, &c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enamelled Ware, Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket, Pen, and Sportmen's Knives. mm NM pa rai a werthir yn bresenol am y cost price. BUILDERS' IRONMONGERY. Jtouttrs' Cools, kt.¡ OR OWNEUTHURIAD GOREU, OFIER Y CYFEIRIAD- 35, BRIDGE STREET (gyferbyn a Penrallty Capel). IMPORTANT ANNOUNCEMENT. REVOLUTION IN THE PIANOFORTE TRADE! WHOLESALE PIANOFORTE CLUB. Manufacturers' Wholesale Cash Price, 30 Guineas. Manufacturers'Retail Cash Price, 40 Guineas, In Rosewood or Walnut, Trichord Treble, 7 Octaves, 4 Ft. high. Every Piano First-class and Warranted fof Ten Years. CHAS. HAMPTON & Co. (Limited) of 74, Charlotte-street, Fitzroy-sq., London, W. j having manufactured thousands of Pianos for Wholesale London Houses since 1851, and having seen the Instruments, as a rule, doubled in price before reaching the customer, have determined to offer to Members of the Civil Service and the employes of large firms an oppor- tunity of dealing direct upon Co-operative prin- ciples. For this purpose a Wholesale Club of 30 Members is being formed, Each Subscriber to pay One Guine a per month for thirty months, and to receive in his turn (decided by ballot monthly) one of the 40 guinea Pianos. Subscribers may at any time on payment of 5 Guineas Subscription in advance, receive their Pianos without waiting for Ballot. No member need forfeit his Piano even by non-payment of Subscription, as provision is made in the rules to protect his interest in this respect. As the number required to form the club is limited to 30, early application is advisable. An. other opportunity for obtaining a Piano on such advantageous terms may not soon occur. To those notifying their intention of becoming Members, due notice will be given of the time ana place for paying subs criptions. No ENTEANDB FJSES, No FINES, No RISK. Agent—ALFRED DRIFFIELD, 6, Coifkstantine Terrace, CARNARVON, N.W., Where sample Pianos may be seen. At 40 guineas (30 nett), and 50 guineas (37J nett), which you are respeetfuily invited to inspect. CHARLES HAMPTON, Managing Director, Rhydybont Grammar School, 11 LLANYBYTHER, CARMARTHEN. MASTER-REV. E. HARRIS. SUBJECTS:—English in all its branches; Greek, Latin, &c.; Geometry, Mensuration, Algebra, &c.,&c. Pupils will be prepared, if required, for Professional and College Examinations. Terms moderate. For particulars apply as above. ADVERTISE IN THE G XP T HP JCJ JU 1 ARIAN! ABIAN? ARIAlI RHODDIR BENTHYG ARIAN MEWN SYMIAU 0 ic5 i f.500 AM WAHANOL GYFNODAU I Amaetbwyr, Masnaehwyr, Tai-ddeiliaid, ac eraill, ar eu sicrwydd eu hunain yn hollol. Gwnai Amaethwyr a'r Cyhoedd yn gyffred- inol yn dda cyn ymofyn yn un. Ile arail, alw gyda neu ysgrifenu at W. L. JONES & Co., 8WYDDFA FENTHYCIOL GYMREIG, SMITHFIELD STREET, DOLGELLAU. 0 Bwys i'r Frawdoliaeth Fygyddav? O am ambell bibell ber i I'w sippiaw ar ol swper, r OS "YDYCH AM Y TOBACCO, PIBKLLI p CIGARS GOREUYNY DYWYSO- GAETH COFIWCH MAE GAN V 'ir,ir J. HOPWOOD, Y MAB8, CARNARVON, MAFVT J C\r,I,. » IirFYD RHODDIR I FWRDD j WERTH £ 13 4 0 Bibelli Meerschaum yHpIenydtl yn wobrwyon i'r sawl a dduant oreu wrth ysmocio, y pibelli clai a werthir gan J. HOPWOOD am ddwy geiniog yr un. Dyma gyfleusdra i gael pibelli ardderchog yn rhad. Mae y gwobrwyon i'w gweled yn y ffenestr. Oofiwch y cyfeiriad- JJOSEPH JioPwooD, j Y SHOP DYBACO ENWOG, YN Y MAES, I CARNARVON- Am fanylion pellach gwelyr hys- yr bysleni. F 10 WJ ■ — A- PRINTERS NATIONAL ART UNION. "I By permission of Her Majesty's Pr&g CounciJ,1 *_——: r the ■■■' -DJVXU.IL Will take place, at j THE CANNON STREET HOTEL LONDON, On SATURDAY, MARCH 29, 1871 ..———— UPWARDS OF £1400 WORTH OF PRIZES. PRIZE 1: Of the value of Sixty Giiineasj Thir11 Gnineas worth of Illustrated Books, and a work art value Thirty Guineas, (The whole to be chosen by the Winner.) PRIZE 2. Ah Oil Painting value Fiffy Giiine* Landscape—Autumn (Goring and Streatiy-o Thames) «.and SIX HUNDRED AND THlliT EIGHT other prizes. j W Tickets One Shilling each. ■ To ensure a chance in the drawing, send or app' for tickets at once to our authorised agent Carnarvon and District, from whom prospectus6 and every information may be obtained, J. BORER, Sec. to the UnioB" Authorised Agent for Carnarvon and Dist# A,DRIFFIELD, "Celt" Office, Carnarvon. A. DRIFFIELD, "Celt" Office, Carnarvon.