Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

§ritislj& Joxeip Sirt *ffi!t (LIMITED). HEAD OFFICES 4, ST. PAUL'S CHURCHYARD, LONDON, E.C., 2, SOUTH KING ST., MANCHESTER. Chairman—Sir RICHARD GETHIN, Bart. General Manager-PHILIP, SAYLE, LI. D, f Scotch Branch-30, HOPE STREET, GLASGOW, Resident Secretary—JOSEPH BANKS, Welsh Branch I TALYSARX, PENYGROES, N.W. Resident Secretary—EDWARD JONES. Continental Agencies at Christiana and Antwerp A ganlyn syddddethDliad o'r lluaws manteision a gynygir :— TAI PRKiFAta yswirir am o IF. y cant. DODKEFN TY, Is. (5c. y cant; osyn cynwys Piano, China, Glass, a Pictures, 2s. y cant. MASNACHBAI, 2s„ 2s. 6c., a 3s. 6c. y cant, yn ol maint y perygl. "Sroc FFAinf, Da Byw a Manv o 4s. i 5s. y cant yn flynyddol. Caniateir defnyddio Ager- beii-iant Dyrnu. Telir am anifeiliaid a leddii gan fellt.. Pol) inanylion ychwanegol i'w cael gan yr Ysgrifenydd L'eol, neu rai o'r Goruchwylwyr 91 IY canlynol:— Aberangell, Cetnmaes, &e.—Mr Jno. Thomas. Alerclare—Mr David Owen, 36, Harriet, street. Abergynolwyn,Towyn—Mr Robert Griffiths. Aberystwyth-—Mr Jenkin Vaughan, 5, Thesp- ian-street. Anilwcli—Mr William Hughes, 'Rorsedd Garnedd Goch. Bethania, Festiuiog—Mr Robert R. Hughes bookseller. Bethesda—Mr Robert H. Williams,/Gerlan-, tcrriicfi Carnarvon—3ir B. J. Owen, 'Celt' Office. Cerrig-y-Daridion—Mr John Jones, Llanfi- hangel. Dolgelley—Mr. John Bryant, Cam brian- ;terrace. Llanberis—Mr. J. Thomas (gyrit U oaergybi) Llangefni—Mr. Thomas Jones, Mill-Street, Llanllyfni—Mr Wm. D. Jones, Accountant. Machynlleth—Mr. Lewis Jones, Bryngwyn. penygrùes-Mr G. H. Williams, Old Post Office. Ruabon—Mr Robert Roberts, Garth Draw. Wrexham—Mr Edward Jones, Minera. jgg* Qwhoddir persohau parchus a sefydlog, gyda chysylltiadau da, i anfon ceisiadau am fod yn oruchwylwyr yn mhob lie nad oes rhai wedi eupenodi, gan fad eisieu oddeutu 200 mewn gwahanol -fanan yn Nghymru. Rhoddir commission rliagorol- l^jfCy.eirier amytelerau, &c., at EDWARD JONES, Resident Secretary, TALTSARN, N.W. The Celt" Printing1 8s Polishing O&ce, 6, NORTH PENRALLT, OARNAHVON. • A. DRIFFIELD RESPECTFULLY informs the nunrerous supporters and subscribers of the "Celt" that lie is prepared to execute every description of FANCY COLOR, COMMERCIAL, AND GENERAL PRINTING, With the utmost neatness and dispatch, at the lowest possible prices for cash. Having a large and well-selected Stock of New Type, &c., Ministers, Superintendents, and Officers of Religious Societies and other Institutions will do well to send for estimates for printing of every descrip* tion for Anniversaries, School and Chapel Reports, Hymns, Placards (in one, two, three, or four colors),ContributionCards.&c., Every class of Commercial Printing executed at short notice, including Circulars, Billheads, Note-headings, Memorandum Forms, Cheque Books, Programmies, Books of Words, Balance Sheets, Handbills, Mourning Cards, Mourning Circulars, Business Cards, Address Cards, Concert Tickets, Labels (gummed or cloth), Envelopes (printed or plain). AUCTIONEERS' POSTERS and Catalogues; Posters for Concerts, Eisteddfodau, &c., any size and in several colors. ESTIMATES ON APPLICATION. Post Office Orders and Cheques to be made payable to A. Dun-FIELD at Carnarvon. W. WILLIAMS, VV Vv 29, CASTLE STREET, ffWANSBA, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician, &c« For Guinea Gold Wedding Rings. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. Watches & Clocks of every description cleaned & For Good English Patent Levers, repaired on the premises or in the country. For Geneva & American Watches. Jewellery & Optics repaired at very moderate For French, English, American & German Clocks. | charges. GYMRY! DEWCH AT Y CYMRO. Y DDEIIDDEGFED FIL Cateristn SMriuestoI, )! At IVasanaetk y Band of Hope a Ihemlau y Plant. PRIS CETNIOG, NEU 14 AM SwLLT. ( Y GYMDEITHAS DDIRWESTOL AR GYNLLUN NBWTDD. PRIS CEIXIOG, NEC 14 AM SWLLT. An/oner am y ddau uchod at Rev. John Rogers, PeMrey, Carmarthenshire. P. O. Orders yndal- adwy yn Burry Port, Pembrey. hoi;EI!, dwygyf'ylchi Dywenydd genym allu iiiyiiegu fed ein hanwyl weiuidog, y Pareh. C, Williams, e lienvydd ym- ly Iliad cryf a dl-ildio yn yr eglwyg wrtho, wedi ad-ystyried ci fwriad gyda golwg ar ymadael, a'i fod wedi dyfod i'r penderfyniad o aros eto i l'afurio gyda'r bohl y mae ei weinklogaeth wedi bod JBjor ddefnyddiol a chymeradwy yn ystocf y pum' mlynedda haner y bu gyda ni. Ei gyfeiriad rhagllaw, fel o'r blaen, fydd-REV. C. WILLIAMS, Penrnaemuawr N. Wales. J. JONES B. WILLIAMS I D.WILLIAMS { Diaconiaid. J. W. JONES [ R. WILLIAM., Cyfeiriad y Parcli T. C. Jolies, gynt o Xlandderfel, Meirion. REV. T. C. JONES, 6. ROCK STREET, NEW QUAY, R. S. 0., CARMGANSHIKE.