Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

GOLYGYDD Y I DIWYGIWR AR Y…

News
Cite
Share

GOLYGYDD Y I DIWYGIWR AR Y 'TYST A'R DYDD.' MUDIADAU GWLADOL AC EGLWYSIG. Ofnem braidd ein 4 bod wedi ei gwneyd hi' wrth argraffu llythyr gwein- idog yn ein rhifyn diweddaf. Ac y mae Y TYST A"p., DYDD' am Ionawr 24ain, yn rhagarwyddo nad ofnem yn ddiachos. A chan fod cyfeiriad yn y llythyr rhag-grybwylledig at y 'Croniel'a'r CELT,yn ogystala'r 'Tyst cy y a'r Dydd '.bBth fydd ein golwg wedi i W, Olygwyr y ddau hyny etc (os gogwyddir hwy i wneyd) draethu bob ei lith a'i len ? Dymunwn sicrhau Golygwyr y 4 Tyst a'r Dydd,' na chlyvvsom erioed, ac na fedd- yliasom erioed eu bod yn I yn anmharchus am dano. Nid hyny nac awydd i chwilio 4 brychau' barodd i ni ysgrifena, ond y gollfarnedigaeth gyffred- inol braidd ydym yn glywed. ar bob amgylchiad, pan ddigwydda y pwne ddyfod dan sylw, o'r hyn y cyfeiriasom ato; a'n bod ninau hefyd o'r un faru. Byddai yn flin iawn genym i'r Golyg- wyr dybio am eiliad mai teimlad gwahanol nell is na hyny a'n cynlayrfodd i ysgrifenu. Nid ydym eriood wedi gweled 'sylwadau gwawdlyd ac annheil- wng o bapyr crefyddol/ yn ol ein barn ni, gan Olygwyr y 4 Tyst a'r Dydd' fel y cyfryw; eu camwedd hwy yw ca'niatau i ereill wneyd hyny yn eu colofnau, Dywedant yn yr erthygl dan sylw, Gollyngasom, yn ystod yn age's i ddeu- ddeg mlynedd o olygiaeth, ryw haner dwsin o ohebiaethau i mewn, ac yr oedd, ac y mae arnom gywilydd ohonynt;' felly, dyna yr hyn a ddywed < gweinidog' wedi-ei ganiatau yn gyflawn. Ond, yr ydym yn meddwl en bod yn fwy na haner dwsin p rif. Gwir mai ar rai prydiau,' ddywed 'gweinidog;' ond credem ar y pryd, a chredwn eto, mai ar yr egwyddor o byddwck esmwytk wrth y llanc Absalom, yr ysgrifenodd felly. Dichon ein bod ninau wedi cynyg ys- grifenu ychydig 4 yn ddoniol' weithiau ond yn wir yr'ydym wedi ein dychrynu i ddistawrwydd gan ddawn mawr a rhyfedd y blynyddau diweddaf hyn. Ac yr ydym braidd yn ofni fod yr ysgrifen- ydd yn teimlotipyn I or hen ddyn,' cyn y buasai yn cyfeirio at y dadleu a fu rhyngom a'r brodyr hynam, J. R., Llethr, a Lleurwg. Nid yw yr ysgrifenydd yn y < Tyst a'r Dydd' 4 yn amddiffyn arddull Y Gelt Gudd; paham ei goddef ynte ? Ca-nys nid rhyw haner dwsin' o weithiau yr ydym wedi cael 'Y Gell.' Ond dywed yn mhellach, Ond yr ydym yn teimlo f%i dynion anhywaith yma a thraw ag y mae eisieu rhyw ffordd i'w marcio allan;' a dywed hefyd, 'Can belled. sg y deallasom ni ei holl gyfeiriadau, nid ydym yn gwybod i frathiad gael ei roddi unwaith i unrbyw rn wd teilwng,' &c. Ac felly, map pedwar it neu bump o weinidoglon an- nheilwng yn cael eu marcio, a rhai ohonynt yn cael brathiad' go ddwfn* yn y 'Tyst a'r Dydd' am Ionawr 17eg. Amddiffyniad 'Ar fy Hynt yw fod 4 Punch yn cael ei gyhoeddi yn Lloegr; ac with reswm, tybia ei bod yn deg iddo gymharu y < Tyst a'r Dydd a 4 Punch,' oherwydd eu bod yn bapyrau o'r un natur Gallasem ni enwi llawer o bapyrau ereill yn Lloegr, He y gallasai 4 Ar fy Hynt' gael cynlluniau rhagorol. Mae y storiau budr o'r un' natur a 'gwyddau a ihwreis sir Fou,' a welir yn y Tysfc a'r Dydd' am Ionawf lOfed, wedi eu dyspyddu er's blynyddauTgan Brutus, pan oedd gyda y gwaith o erlid Ymneill- duwyr ac Ymneillduaeth, ac fel y tybiem unwaith, wedi eu claddn am byth, fel y mao yn gas genym fod eu hen ysgerbydau d re wily d yn cael eu haflonyddu yn y Tyst a'r Dydd.' Dywetl yr ysgrifenydd eto, 'Ond ni fynwn barhau ysgrifau o'r fath nodwedd, os deallwn fod mwyafrif ein darllenwyr goreu yn bamu nad ydynt yn gwneyd lies.' Pwy Bydd i bender- fynu pwy yw y 4 darllenwyr goreu ?' Byddem ni yn foddlon i roddi' y peth i bleidlais yn ngliymanfaoedd yr haf dyfodol, ac ospleidleisia un o bob chwech dros eu parhau, cyfaddefwn ni eiu bod wedi ein twyllo,. a gwnawn apology. Wele frawddeg ag ydym yn hollol gredu, Mae y iv-asg Gymreig wedi bwrw allan 0 yn ystod y misoedd diweddaf ysgrifau sydd wedi gwneyd m-yvy i gynyrchu an- 'nuwiaetb, os nad i esbonio annuwiaeth sydd yn bodoli, na dim a gynyrchodd y wasg yn Nghymrn yn y ganrif bresenol' "I Z2 yn fiaenorol i hyny. A chredwn yn mhellach mai cynyrchu annuwiaeth yw tuedd y dull cellweirus ai gwawdus yr adroddir GWEDDI Mechell Mon yn y 4Tyst a'r Dydd' am Ionawr 17eg. Credwn mai goreu pa gyntaf i gadw y gWl" yn ei 4 Gell,' ac i yru y 4 gwr' sydd ar ei hynt neu ar ei aden yn mhell i'r anialwch. Gwell cellwair a phobpeth nag a phethau crefydd Iesu Grist. Diau fod llawer yn ymwthio am gael ym- ddangoa yn y 4 Tyst a'r Dydd,' ond gwell o lawer i'r Golygwyr yw rhoddi stop ar ypethau hyn. Beth bynag, nid ydym ni ond dywedyd ein barn am byn oil, heb deimlo dim gwenwyn tuagat neb, a dymunwn ddadgan ein parch mwyaf diledryw i Olygwyr y Tyst a'r Dydd.'

LLYTHYR LLUNDAIX.