Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

^jgT —- /j|gU wiliadmanwl i mewn i ansawdd Ms ^BOEGE's Pile AND Gravel ^-X. 0 /•' eich Peleni, ao yr ydym yn Gael eu if Pills," ae yr wyf yn cael eu \i /'Jysievol tyneraf. Yr wyf wedi eu defnyddio\ PILE & GRAVEL jf bod yn gyfansoddedig o ddefynddian^i I yn helaeth am flynyddau lawer mewn \1 1/ llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur \1 private practice, a hyny gyda llwydcliant jj PI L L S. tfetelaidd. YR YDWYF, O'R faen EU jl || wdcd'uj. Rhoddant "buau 1 rai II II BOD YN Feddyginiaeth DBA GWEETH- II Piles a'r Gravel. Ac Did wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER J '• V. dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu Jj MEWN TRI O DDULLIAU PA RAI Y MAENT WEDI jj Vcyffdybt tmsJ( GWAHANOL, FELY CANLYN: ED HAMCANU. Gravel. No. I- Georgb Pile & Gravel Pills. Nt). 2-George's Gravel Pills.r— r No. 3-George's Pills for the Piles. y 1/ w ■— ■ ? %*i GOCflELWCH DWYLLWYR, || — GOCHELWCH DWYLLWYR* <" uUuncLWun uw iLt-win. MewnMyohauls.Uo.a2s.9o.yrun. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr • • Gofynwch yn eglur am George s Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ee eich pebswadio, na chymerwch V Kb blwV At. hyn nil cos dim yn DRWY YR HOLL Pm <5ravel Wls' 0 ™"hu™ld mrionoddol.. neb aiaJU "7 wirioneddol. 11 "1 j CEFri rlCHWyDD YN Y TMEOJ ,n,j YN Y PEN POEN -T ffWVMT BW&EW BQL!Gi Trw j;" fpwra^uoij^ fjLUMBflGO, ™|J I MW(YIIEDD,^J m a <. .Pi m~s *4$f GEORGEPS W0* -■ « « .p DEAR Sin, EHYMNBV. MB. GEORGE, OT Y 17, f$r I? JUL V n Y < I I have much riloftgnre In lienririB te»timouy to.tlie -n„A,. QS« V/miw T>i11a +<ilro wail Vitrei A Ami A-J V» «»■ UM gr«at efficacy of your Pills for Piles andGravel. I always Ueai wlr, xour Irllls UlKC WCli XICIC, I reeorumend tliem with the greatest confidence to my cub- T v ii v. i *r "<TT* "T" es&l tomers as beiiu; superior to any other medicine in relieving and m time I shall nave a large opening I il iO, tliose-troublesome una painful disorders, and am ranly j rr. x„„i„ disappointed even in moet (IsthtaU cascn. for them. Youre truly, i Jemain, yours trmy> Qt, OWEN, Chemist to the Eoyal Family. f j Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth j i FBASKLIN DIXON. f II Qt, OWEN, Chemist to the Eoyal Family. f j Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth j i FBASKLIN DIXON. f II n-rr————-r-i: j ■» -xw SICR- BUAN- A DloeEL rR fjiru~[i Ki m u iir~iii~ji V^m' ir1 -f ■1I1) U' •" PILES A'R GRAVEL. ae i luaws o anhwylderm ereill sydd bob A « aimer yn eu eanlyn. megys: 5il POEN YN V CEFN, YSQAFNDER VN Y PEN, DIFFVO V • ASWVL SvB,— ft'" TREULIAD, RHWYMEOD, H^LVNGER MAN. OIFFYQ Jv'le, ae anvvyl iawn i ml .■Mr VrWKUfKy|.»/ ANAOL, PSE-N *M YR ARENAU A B UWYKAU, SURNI hefyd. Yr wyf wedi Ivod yn X J7 J< EHYPEDDOL."—Bum tf> \V ynvrY8TYMo#, [hRfAwrynyoo».u&oion. ymhoeni gan y Piles a'r Gravel, yn ngliyd i \V M/ Si lloorov n flimvflilim QWAEW. GWYNT, COLIC, TE MLAD O BWT&Atf YH Y M/ sejni mawi ar rat amserau yn dufewmil, urn tua A Mf yn glar uawer O nynyuutiu ck CEFN, Y LWYNAU, AGWAEU6D YR YMYSGAROEBD, deuddeg Uilynedd, ac am y pump 1111a '.laf cfli i mi Ml £$can y Piles a'r Gravel. Braidd \V DWFR POETH, OWFR-ATALIAD, Y GWEUEPIAO YN. Mf Kael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwii -wedl xy II „„ ollnnrr i coftrll ar fv BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BUAS ANYMUNOLYN ij llwyr gaethiwo i aros yn y ty. l r oedu y Itttn 1 yi oeddwn yn alluog. 1 setyll a y OENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD, CHWYD-DIANT gofidus yn fy ngholuddion, ty ikKliyllf. I'l y^ vfuint, a Y nhraed gan y poen a ach08ent I ml, ar yN y TBAED &a. I poen mawr yn fymhen, ac yn foddwgan Iwudio, ielnas Ml umiwu g"" J 1 || gallwn ttmgyffred iiethau yn eu Uiw a u Uun pr.odi'1; mown I I yggafnderynfymhen. lewnaetniJoctomia |i RHOBflAST ESMWITHAD UHIOMOYROHOL. Ij gair yr oeddwn wedi fy Iwyr andwyo gan boon u eolni. fol 1 I I Aberdare a Merthyr eu goreu i mi, ac yr t| ■ — — « na8 gaiiwn grcduiod modd j mi byth weiia; ond dioich 1 j llwyfweditaluiddyntbunoeddlaweramhyny.il PERCHENOG, V Awdyn^™lb^hrf^'irw/ii<u>fiod^ ei^h ivi™i yn oi- I ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth unojj J. E. GEORGE, M.R.P.S., honynt. Prynais flychaid O GEOEGES J > V i«acldh«l»yn'wyl»ed I ml, gan y modd tawol ttc esmwyth J Vv Piles and GRAVEL PILLS, a chymerais jj \yr«fwc,u myn.i n,or V\ ddau ddogn O honynt—fr yawyj yn /I G LAM O R G A N S H I R E. V oer a chlai, ond drwy barhan i'w cymoryd, y \v „mv v„ ,l3wn iach V maeat wedi fy adferyd I'm gwres fel cyut, CVW1 yn U&yn tatiw f ae yr wyf fel yn dyfod yn leuaac o r ,'jf Xx BENJAMIN EDWARDS, j newydd.-Ydwyf, &c. /f ^CWMDAEE, AtfEBIDA^^jJ^^ X^^DAVID DAYIE^ j Caernarfon: Argraphwyd a Ohyhoeddwyd gan A. Driffiold, 6, North Penrallt, Chwefror 14eg, 1879.