Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

§rilis|r& Jowp Sirt @ftiit (LIMITED). HEAD OFFICES 4, ST. PAUL'S CXIUKCHYAKD, LONDON, E.C., 2, SOOTH KING ST., MANCHESTER. Chairman—Sir RICHARD GETH1N, Bart. General Manager—PHILIP SAYLE, ll D, Scotch Branch—30, HOPE STRBKT, GLASGOW. Resident Secretary—JOSLP.I BANKS. Welsh Branch I TALYSARN, PEXYGROES, N.W. Resident Secretary—EDWARD JO.\KS. Continental Agencies at Christiana and Antwerp A gaalyn sydd ddetholiad o'r lluaws itiaiiteision a gyDygir, TAI PKEIVAT a yswirir am o IF. y cant DODKKIX TY, Is. Gc. y cant; os yn cynwys Piano, China, Glass, a Pictures, 2s. y cant. MASSA UIDAI, 2s,, 2s. 6c., a 3s. 6c. y cant, yn ol in Mint, y perygl. STOC FFAlnf, Da Byw a Marw o 4s. i 5s. y cant yn flynyddol. Caniateir defnyddio Ager- beiriant Dyrnu. Telir am anifeiliaid a. leUdii gan fellt. Pob manylion yehwanegol i'w cael gan yr Ysgrifenydd Lleol, neu rai o'r Goruchwyhvyr canlynol:— Aberaugell, CenimaeF, &c.—Mr Jno. Thomas. Alerdare—Mr Davitt Owen, 3i», Harriet- street. Abergynolwyn,Towyn—Mr Robert Griffiths. Aberystwyth—Mr Jenkin Vaughan, 5, Thesp- ian-street. Amiwcli—Mr William Hnghes, 'Rorsedd Garnedd Goch. Bethania, Festiuiog—Mr Robert R. Hughes bookseller. Betliesda—Mr Rotert H. Williams, Gerlan-, tarrace. Carnarvon—^r n.1. Oweii, Col t I office. Ceri ig-y-Dvui(Mon—Mr John Jones, Ijlann- hangel. Dolgelley—Mr. Jolm Bryant, Cambrian- terrace. Liaittwi-is-Mr. J. Thomas (gynt u/Gaergybi) Llangefni—Mr. Thomas Jones, Mill-Street, I/ianllyfni—Mr Wm. D. Jones, Accountant. MachvnHcth—Mr. Lewis Jones, Bryngwyn. Penygroes—Mr G. H. Williams, Old Post Officii. Ruabon—.Mr Robert Roberts, Garth Draw. Wiexha.m—Mr Edward Jones, Minera. ifijr Gwlioddir personau parclius a sefytflog, gyda ehysylltiadau da, i anfon ceisiadau am fod vn ornchwylwyuyn mhob lie nad oes rhai wedi eu penodi, gan fod eisieu oddeutu 200 mewn gwahanol fanau yn Nghvmru. Rhoddir commission rbagciol- ggspCy 1 eirier am y telerau, #c., at EDWARD JONES, Resident Secretary, v TALYSARN, N.W. The "Celt" Printing & PublishingOffice, 6, NORTH PENBALLT, OARNARVON. R N A. DRIFFIELD RESPECTFULLY informs the numerous supporters and subscribers of the Celt" that prepared to execute every description of FANCY COLOR, COMMERCIAL, AND GEJIBBAL PRINTING, K J With the utmost neatness and dispatch, at the lowest possible prices for cash. Having a lat'g0 and well-selected Stock of New Type, &c., Ministers, Superintendents, and Officers of Religion* Societies and other Institutions will do well to stii(I for estimates for printing of every deserifj* tion for Anniversaries, School and Chapel Reports, Hymns, Placards (in oae, colors), Contribution Cards, &c., Every class of Commercial Printing executed at short notice, including Circulars* Billli^fa Note-headings, Memorandum Forms, Cheque fiooks, Programmes, Hootta of. Words, BaMili** Sheets, Handbills, Mourning Cards, Mourning Circulars, Business Cards, Address Canl#, CoiMtel'l Tickets, Labels (gummed or cloth), Envelopes (printed or pli-kiii). v> AUCTIONEERS' POSTERS a id Catalogues; Posters for Concerts, Eisteddfodstu, AC., any size and in several colors. J ESTIMATES ON APPLICATION. Post Office Orders and Cheques to be made payable to A. DRU?J?IELD at Carnarvon. W. WILLIAMS" 29, CASTLE STREET, SWANSEA, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician. &c. For Guinea Gold Wedding- Rings. v For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers, For Geneva & American Watcher. For Freneh, English, American & German Clockf. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every description cleaned & repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges. GYMRY! DEWOH AT Y CYMEO. I.- I I ( Y DDEUDDEGFED FIL Catemm At IVasanaetk y Band of Hope a Ihmilau y Plant, PRIS CEINIOG, MU 14 AM SWLLTV Y GYMDEITHAS DDIRWESTOL AR GYNLLUN NEWYDD. PRI$CEIXIOG, ]\!W 14 AM SWLLT. Anfoner am y ddau uchod at Rev. John lioyers, Pembrey, Carmarthenshire. P. O. Orders yn dal- I adwy yn Burry Port, Pemlrey. í HOliEB, DWYGYFYLCHI Dywenydd gcnyru allu mynegu fod Bin lianwyl weiuidog, y Parch. C, Williams, e berwydd yiu- lyniad cryf a dl-ildio yn yr eglwyg \yrtho, watt ad-ystyried ei fwriail gyda golwg ar ymadaol, al fod wedi dyfod i'r penderfyniad o aros eto i lafmio gyda'r bobf y mae ei weinidogacth wedi bod nior ddefnyddiol a. chymeradwy yn yntod y puat* m'lynedd a haner y bu gyda ni, Ei gyfelriyl rhagllaw, fel o'r blaen, fydd—Rav. C. WILLUMS, Pehmaenmawr N. Wales. J. JOKES V 4 B. WILLIAMS [ D. WIIJ.IAMS < Diacouiaid. J. W. JOXKS [ R. WILLIAM E Cyffeiriad jFParc^ T. .0;, Jones, gynt o Llandderfel, TWeirion. RNv. T. C. JONES, 6. Rock STRKBT, KEW QUAY, R. S. 9., CARDIGAKSHII^K.