Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

CAMLIWIO AMAETHWYR CYMRU.

FFYDDLONDEB CREFYDDOL.

News
Cite
Share

heb ddim grym ac mae rhith crefydd fel rhith pobpeth arall, "Y Peth" ar 01. Mae bod ar ei ben ei hunan yn rhoddi gwell cy- fleusdra, gwell hamdden i ddyu o flaen Duw. Dyma gyfle iddo gyffesu pob pecliod, oherwydd mae rhai pechodau na byddai yn wcddus eu cyffesu ar g'oedd. Mae pob dyn crefyddol yn hoffi bod mewn lie o unigedd a neillduedd. pen fo cyfyngder arno er rawyn ymroddi i fyfyrdod a gweddi a chael seibianfc gan bobpeth i dywallt ei galon gcrbron Dnw. Dyiia Isaac, mab Abraham yn myned allan i fyfyrio yn y maes, yn min yr hwyr. Dyna ei dad wedi planu "lIwyn o goed yn Beerseba, ac ynoyn galw ar cnw yr Arglwydd Dduw Tragwyddol. Dyna Jacob yn gadael ei wragedd, ei blant, a'i olud, a'i gwbl, i ymdrecliu am fcndith yn Puniel ng Angel i-nawr y Cyfamod. Felly Elias yn yr ogof, a Moses wrth berth Horcb. Ac arferai Dafydd weddio wrtho ei hunan yn ei wely y nos. A dyraalloy tywalltodd Hesecia fwyaf oddagrau, gerbron ;Duw yn ei wely. Ac mcddai Jeremiah, Fy enaid a wyla ac a alara mewn lleoedd dirgel." Ac felly yr oodd Iesu Grist yn arfer gweddio mwy yn y dirgel nag mewn nnman aralls yn y mynydd weithiaij, dro a;-all yn yr anialwch wrtho ei hunan, ac yn yr Ardd. lief) d dengys dyn ar ei ben ei hun mai nid rhngrithio y mae. Diehon mai gormod fyddai dyweyd fodv dal arabcll gymnndeb a Duw yn y dirgel yn nod sicr owirioncdd; ond nid gormod fyddai dyweyd fod csgeuluso hyny yn nod sier o ragrithiwr. "A eilwefe ar Dduw bob amser." Dyna'r Phariseaid. Carent weddio o'u sefyll yn y Synagogau ac yn nghonglau yr heolydd. I baamcan? "Ermwyn cael eu gweled gan ddynion." A lie na chaent liyny ni choid gweddiau ganddynt, lie nad oes prcsenoldeb dynion nid oes gymliellydd i ragrith, dim gogoniant na chanmoliaeth yn wobr am eu crefyddoldob. Nid oes dim "fiyddlondeb crefyddol" gan un rhagrithiwr byth. Nid ydyw yn ateb yn ei olwg, ond gall credadyn ffurddio crefydda heb fod neb yn ei weled ond Duw, heb ddim clod, ond yn erbyn pob anfautais fydol os rhaid nofio fel pysgodyn byw yn erbyn y 11 if, ac fel steamer heb lawel o wynt. Medr credadyn addoli yn wellmewn lleoedd dirgel. Mas yn credu fod Duw a'i bresenoldeb yn gwneyd pob lie yn gysegr addoli, a medr ollwng ei hunan fel plenty n gyda ei dad, heb ofulu am wyliadwriaeth, namyn g wyliadwriaeth i ymddwyn yn sanctaidd o flaen y prcsenoldeb DwyfoL "Mor ofuadwy yw y lie hwn," fel hyn galhvn dybied yn sicr fod yu anmhosibl bod yn mcddu y cymcriad o fod yn ffyddlon gyda chrtfydd heb wir grcfydd yn y dyn oddimewn. Hefyd mae gweiihgarweh per- sonol yn arwain i weiihgarwch cymdeithasol. Fel mao gwrciddiau yn tyfu i g-ujgbe!); u, a. fIYlluonuu yn rhedeg i flrydiiu, felly n ae nyddloujeb i wneyd ei orcu i ereill Y mae crefydd bersonol yn gofyn crefydd gymdcithnsol. Pan mae dyn yn dyfod i deimlo yn iawn tuagab ti gyd-ddynion, nid pwtic o ddyledswydd yn unig yw ffyddlondel), nea weithgarwch crefyddol i'r Cristion: ond mae yn bwnc o reidrwydd oddiar naLur ti fywyd ysprydol. Y mao gras yn ail-eni dyu nid yn unig iddo ei hun, ond i'w boll berthynasau moesol. (T10 orpfien yn eiiuMsoj.)