Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

.:''..11:-BACHGEN TLAWD.

News
Cite
Share

.1 BACHGEN TLAWD. Pwy welaf draw yn rhodio'n brudd Ac ar ei rudd mae dagrau, A phawb a ddengys ato lid A'i ymlid y mae angau O mor annedwydd yw yn awr Dan fawr helbulon bywyd, A thrwyddo poenau sydd yn gwau, A'i ddyddiau iddo'n benyd. Yn unig rhodia liyd y wlad, Heb fam, na tliad, na chartref, Na chanddo fwyd i borthi'i chwant Fel ereill blant y pentref Ond er liyn oil fe geidw Duw Y tlawd yn fyw er pobpetfe, A'r bach gen bach anvcimoddjef Trwy ganol byd yn ddifefeh. Caernarfon. JOHN OWEN. Ell C OF Am Sarah Maria, gwraig aawyl Mr. John Prichard, Lougfields, Wrexham; ac unig blentyn y Parch. J.R., Conwy, yr hon a hunodd Rhagfyr 3ydd, 1878. Galar Gwrecsam sydd yn tramwy Hyd i Goinvy deg yn awr y 11 Gwraig oedd enwog am ei hoenwedd, Ei mireinwch. a'i mawr rinwedd, Yn ei thlysedd aeth i lawr: Dyg oer goilcd ac argyllaeth Hyfys saeth i friwio sereh Collodd Pritchard ei wraig foddgar, b A'i blant tegwedd eu mam hygar, A J. R. ei foesgar ferch. Sarali'nbleiityn oedd oil ddinyn, Megys blodyn gwyn mewn gardd A thrwy annedd ei rhieni, Sarah hwyliai i'w sirioli, Yn ei heini dlysni hardd,; Gwyll ac oer yw'r man lie gorwedd, O'i dwys annedd nid -ocs air Tawel, gwelw, ac oer bridden, Fel mynorol gerfliih dien, Yw bron meinwen dlos Bryn Maitv Oesai'r Ii wusSarah lawen Gyda gweny yn gu ei gwawr Cafocld brydlerth gorff anwyl&idd, Yn addurnol emgist lnniaidd, I doi mwynaidd onaid mawr. Cafodd hefyd ddeall parod, Gyda gwiwdod yn ei gwedd Ond er pwyllog synwyr grymus, Hoeywder, addysg, ac iaith ddestlus, Sarah barchus aeth i'r bedd. ,gwr, o'i ddibrin-- garincl; Syd/i lawn teirulad profiad prudd I'w dynerwch, dan ei hiraeth, Am ei wrirlog Sarah odiaeth, Gwaefyd cacth i'w gofid cudd Wedi oesi'n briodasol, A byw'n unol heb un nam Trom ei annedd, tra mae yno Blant anwylaidd bupip yn wylo, Wedi mudo enaid mam. Can, a gwledd, a hedd, oedd ddyddiol Hwyl y manol dculn mwyn 0«(l4)i.hud4gcll y fam hawddgar, Bros5 en telyri drist alar, Gan roi'r gynnar gan i gwyn .n Ni ddeil greddf i fath- ddagreuo, .1 Ac. ysbio cwys y bedd •Ond tra'n lioedtog i anadln, f Deil eii hiiweth i aljiru, A gwir synu ger ei sodd. LTnig blentyn J. R. ddiehlyn Eton bridd glyn, sydd destvn dwys A chryf iawa am lawn ymlyniad Wrth ei gwisg, a'i distaw gysgiad, Yw ei gariad uwch y gWys Nid all gwenau wella'i gwynion, 1 Na man roi rfiwyiiMM Tost^^Vif n a nyche) alaeth, 0 dan h'ylif serch dynoliaeth, Ydyw tyner hiraeth tad. Perthynasau dan eu dagrau, Sydd a'u bronau'n teimlo breg: A thrwy'r wlad, ei mad gyfeillion A gydwylant fel un galon, Am y dirion Sarah deg Difrif meddwl mor gyfagos Ydoedd nos i'w boreu blydd; A gobeithir i wawr boreu ■ I(Idi'n oleu bytliol ROIERTPARRY (Robyn Ddu Eryri).

Advertising