Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

§nthlj$t Sut (Dflke (LIMITED). HEAD OFFICES 4, ST. PAUL'S CHURCHYARD, LONDON, E.C., 2, SOUTH KING ST., MANCHESTER. Chairman—Sir RICHARD GETHIN, Bart. General Manager—PHILIP SAYLE, LI. D, Scotch Branch—30, HOPE STREET, GLASGOW, Resident Secretary—JOSEPH BANKS. Welsh Branch ] TALYSARN, PENYCROES, N.W.- Resident Secretary—EDWARD JONES. Continental Ageneles at Christiana and Antwerp A ganlyn sydd ddetholiad o'r lluaws li manteision a gyu-ygir:— TAI PREIFAT a yswirir am o Is. y cant. DODREFN TY, IS. 6c. y cant; os yn cynwys Piano, China, Glass, a Pictures, 2s. y cant. MASNACIIDAI, 2su 2s. 6c., a 3s. 6c. y cant, yn ol maint y pervgl. STOC FrAR;i, );a Byw a Marw o 4s. i 5s. y cant yn flynyddol. Caniateir defnyddio Ager- beiriant Dyrnu. Telir am anifeiliaid a leddir gan fellt. Pob manylion ychwanegol i'w cael gan yr Ysgrifenydd Lleol, neu rai o'r Goruchwylwyr canlynol:— < Aberangell, Cfemmaes, &c.—Mr Jno. Thomas. Aberdare—Mr David Owen, 3(3, Harriet- street. Abergynolwya,Towyn—Mr Robert Griffiths. Aberystwyth—Mr Jenkin Vaughan, 5, Thesp- ian-street. Amlwch—Mr "William Hughes, 'Rorsedd Garnedd Goch. Bethauia, Festiuiog-Mr Robert R. Hughes bookseller. Bethesda—Mr Robert H. Williams, Gerlan-, terrace. Carnarvon—Mr R. J. Owen, < Celt' Office. Cerrio,.Y.Dim'dion-Mr John Jones, Llanfi- hangel. Dolgelley-Mr. John Bryant, Cambrian- terraaee. Llanheris—Mr..T. Thomas (gynt u caergybi) Llangefni—Mr. Thomas Jones, Mill-Street, Lfanllyfni—Mr Wm. D. Jones, Accountant. Machynlleth—Mr. Lewis Jones, Bryngwyn. Penygroes—Mr G. H. Williams, Old Post Office. Ruabon—Mr Robert Roberts, Garth Draw. Wrexham-Mt. Edward Jones, Minera. go Gwlioddir personau parclms a sefydlog, gyda cliysylltiadau da, i anfon ceisiadau am fod yn oruchwylwyr yn mliob lie nall oes rhai wedi eu penodi, gan fod eisieu oddeutu 200 mewn gwahanol fanau yn Nghymru. Rhoddir commission rhagc rol- ler CyjQirier am y telerau,&e.3 at EDWARD JONES, Resident Secretary, • TALYSARN, N.W. The Celt" Printing & Polishing OJRce, 6, NORTH PENRALLT, ° A 11 A B ° 11 A. DRIFFIELD RESPECTFULLY informs the numerous supporters and subscribers of the "Celt" that he is prepared to execute every description of FANCY COLOR, COMMERCIAL, AND GEHEBAL • PRINTING, With the utmost neatness and dispatch, at. the lowest possible prices for eaali. Having a large and well-selected Stock of New Type, &c., Ministers, Superintendents, and Otifiee?s*>f Religious Societies and other Institutions will do well to send for estimates for printing of every descrip- tion for Anniversaries, School and Chapel Reports, Hymns, Placards (in one, two, three, or four colors), Contribution Cards, &c., Every class of Commercial Printing executed at short notice, including' Circulars, Billheads, Note-headings, Memorandum Forms, Cheque Books, Programmes, Books of Words,, Balance Sheets, Handbills, Mourning Cards, Mourning Circulars, Business Cards, Address Cards, Concert Tickets, Labels (gummed or cloth), Envelopes (printed or plain). AUCTIONEERS' POSTERS and Catalogues; Posters, for Concerts, Eisteddfodau, &c., any size and in several colors. ESTIMATES ON APPLICATION. T Post Office Orders and Cheques to be made payable to A'. DIUIVFIELP at-Carnarvon. W. WILLIAMS, 29, CASTLE 6TBSST, SWANSEA, 29, Watchmaker, J ewellér, Optician. &c. For Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers, For Geneva & American Watches. For Frencli, English, American & German Clocks. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every description cleaned & repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges. GYMRY DEWCH AT Y CYMRO. Y DDEUDDEGFED FIL Catmsut Bittowtol, At I-Vafari-ii y Band of Hope a 'Hi'.mlau y Plant. PRIS CEINIOG, NEU 14 AM SWLLT. Y GYMDEITHAS DD'UWESTOL AR GYNLLUN NEWYDD. PlUS CEINIOG, NEU 14 AM SWLLT. Anf ,i :r am y ddait uclw' at Rev. John Rogers, Pentbrey, pcfrmarthen§hire, P. Q„ Order? yn dal- adivy yn Burry Port, Pembrey, HOREB, DWYGYFYLCHI Dywenydd genym allu mynegu fed ein hamvyl weiuidog, y Pareh. Q, Williams, p herwydd ym- lyiiiad cryf a dl-ildio yn yr eglwys wrtho, wedi ad-ystyried ei fwriad gyda goiwg ar yinadael, a'i fod wedi dyfod i'r penderfyniacl o aros eto i lafurio gyda'r bobl ,y iuae ei weinidogaeth wedi bod nior ddefnyddiol a chynieradwy yn ystod y pum' mlvnedd a haner y bu gyda ni. Ei gyfeiriad rhagllaw, fel o'r blaen, fydd—REV. C. WILLIAMS, Penmaenmawr N. Wales. 11 J. JONES B. WILLIAMS | D. WILLIAMS < Diaconiaid. J.W.JONES } R. WILLIAM > CyfeiriadyParch T, C. Jones. gynt o Llandderfel, Meirion. REV. T. C. JONES, 6. ROCK STREET, NEW QUAY, R. S. 0., CAPPI-GANSPIRE.