Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

GOliYGWYB, PWYLLGOR, A GOHEBWYR…

CELL QUDD Y ' DIWYGIWR.'

News
Cite
Share

CELL QUDD Y DIWYGIWR.' Prin y bunsem yn dysgwyl i olygydd profladol, bonedrtigaidd, tangncfeddgar. y 'Diwygiwr,' agor Cell Gudd yn ei swyddfa enwog a dcfuyddiol, er rhoddi cyfie i fradwyr y llwyni saethu at hen h-odyr yn y weinidogaetli, ag ydynt wedi gwneyd eu rban drwy yr haner can' mlynedd diweddaf at gynorthwyo Uenyddiaeth en cenedl, a gweith- garwch eu henwad, a llwyddiant achos raawr rliyddid yr efengyl. Ond y mae Gol. y 'Diwygiwr,' yli rliifjn lonawr, yr hwn ddaeth i law y dydd olaf o Ionawr, yn rlioddi sel fawr ei gymeradwy- aeth wrth lythyr rhyw hen 'I Bregethwr," yr hwn, yn ol ei air ei hun, sydd yn deilwng o'r enw Mab Tangnefcdd." Cyhoedda yr hen bregethwr hwnw-" Fod y Cronicl" er's amryw flynyddan bron bob mis, yn brathu hwn ae arall yn y modd mwyaf anfrawdol, a thrwy hyny yn rhoi ymborth gwenwynig i ddynion anhywaith yn yr eglwysi. Cyn belled, modd ef, ag y mae fy ngwybodacth i yn myned, y dynion mwyaf diffacth a therfysglyd yn yr eglwysi yw ei bleidwyi penaf drwy yr holl dywysogaeth." Aeyclnvancga," mai blino Israel ydyw ei brif bleser Dyna rai o'r geiriau mwyaf bnstlaidd f. chableddus a ysgrifenwyd erioed; ae anrhydedd ammheus i 01. y Diwygiwr' oedd iddo eu caumol. Y mae y "Cronicl" wedi dyoddef yn o ddystaw clan" frathiadau" bron dirif, oddiwrth frodyr cenflgenllyd a gormesol. Mewn hnnan amddiffyniad yr ysgrifenodd yr oil a ysgrifenodd yn yr arddull ag y mae yr hen bregethodd yn alw yn "frathu." "Mab tang- nefedd." y mac henbregethwr y Diwygiwr' yn ei nodweddu ci liun Os tangncfeddwr ydyw, y mae yn uangnefeddwr unochrog neu anwybodus. Gobcithio mai anwybodus ydyw, oblegid y mac gwell gobaith felly am ei gyflwr iddo ddyfod yn wir dangnefeddwr. Gobeithio fod ei galon yn iaoh, ond y mae ei ben etc yn feverish.' Dywed am y Celt'—" Mae y papyr hwn wedi myned yn ddigon cofn i amddifFyn hawl pob un o bob cred, a digred, i gael ei gydnabod yn weinidog Annibynol, rhwygo pob trefn weddus, ac yn beiddio galw gweinidogion parcliusaf yr enwad yn helwyr a bytheiaid, ac yn cablu urddas yn ddinoesgni." Mewn atebiad i hyn ardvstiaf yn bwyllog a difrifol fod yr hen weinidogion ag y mae yr hen bregethwr yn alw yn Blaid y 'Celt,' wedi cael eu cablu, ie, eu hir gablu, gan frawd- oliaeth urddasol yr hen bregethwr, yu y duHiau mwyaf difloesgni; ond fod ambell un o'u herlid- wyr wedi crygu mymryn wrth gablu. Ymffrostia yr hen bregethwr ei fod yn pregethu er's dros ddeugain mlynedd. Gall Gol. y Celt' dystio ei fod yn pregethu cr's dros driugain mlynedd, a chyhocdda yn liyf ei fod wedi glynu wrth hen athrawiaethau yr efengyl yn ddiymod, drwy holl rediad ei weinidogaeth. Do, glynodd wrth hen ffydd yr efengyl mor. gynes a'r hen bregethwr sy'n "cabin urddas" drwy ei enllibio fel ccfnogydd anffyddiaeth, non ddigredaeth a'i fod am rwygo pob trefn weddus. Y mae gan 01. y Celt,' fu'n pregetbu am dros driugain mlynedd, gystal cyfle, a dichon bron gystal dawn a gallu i egluro ac amddiflyn hen ffydd yr efengyl ag sydd yn pregethu er's dros ddeugain; ac yn wir, y mae ganddo lawer gwell ffordd ac yspryd i wneyd hyny nag sydd gan yr hen bregethwr urddasol Mab Tangnefedd." Cylioedda of fod brawdol- aetli y Celt' yn cablu urddas; J Gadawaf i frawdoliaeth y Celt' eu hamddiffyn eu lxunain yn erbyn y fath athrod ond ardystiaf yn ddifrifol fod brawdoliaeth yr hen bregethwr—Mab Tang- nefedd—wedi bod yn cablu urddas" yn y modd mwyaf cynllwynig, a hyny er's llawer iawn o flynyddoedd. Dichon fod rhyw leimuir o dang-