Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

GOliYGWYB, PWYLLGOR, A GOHEBWYR…

News
Cite
Share

GOliYGWYB, PWYLLGOR, A GO- HEBWYR Y <CELT.' Pe tybiaswn nad ydyw y boneddwyr uchod yn bell, beil uwchlaw cymeryd cynghor gan frwtyn llenyddol, buaswn yn erfyn arnynt er mwyn gonestrwydd y wasg Gymreig—er anrhydedd llenydd- iaetli yr OOS-it gallwn ychwanegu, an- rhydedd gweinidogaeth yr Efengyl, i 0 0 OY beidio ysgrifenu brawddeg byth mwyach, heb fod yn foddlon i roddi eu henw adnabyddus wrth ei chefn. Mae y Dysgedydd a'r Cronicl' wedi rhwymo eu hunain a diofryd i ymgadw yn bel oddiwrtli brofedigaeth y ffugemvau yn nghyd ar holl Gollau cudd." Ac y mae yn ddigon eglur, fod llawer yn 0 cl I teimlo y byddai yn dda iawn i'r hen hen fyd drwg yma gael ymwared ohonynt oil; fel y byddai raid i bob gohebydd, yn gystal a phob tyst yn mhob math o lys yn gantaf peth "fynegu ei enw a He ei breswylfod" (declare your name and place of abode) cyn yngan gair wrth neb o dystiolaeth na chyngor na cberydd. Nid wyf wedi gweled yn Gymraeg liac yn Saesneg undyn byw yn amddifFyn y ffugenwau, oddieithr y Tyst a'r Dydd,' papur yr Enwad. Anaml y mao ei obebydd—Lladmerycld—yn can ei shop pan yn ysgrifenu ei erthyglau liob roddi rhyw hergwd i wrthwynebwyr ffugemvau! hen amddiffyniad i'r arforiad ohonynt Yr wyf wedi synu llawer, both allai fod rheswm gohebwyr gallnog y Celt' dros gelu eu henwau. Paham na chacm enwau priodol ein Gohebydd Cyffredinol ?" A gNr yr Awyren? A Gohebyddd LIundain ? &c. Nid ym- ddengys eu bod yn dyweyd gair cas am CIY neb a phe buasent, pwysicaf yn y byd ydyw iddynt roddi eu henwau adna- byddus wrth eu hysgrifau. Nid wyf yn gallu dyfalu pa. brydferthwch mae gwr yr Awyren yn weled yn y patch darlun yna. Ai tybed na fuasai ei enw priodol yn well recommendation i'w lythyrau, na rhyw splash o lun Awyren. "Y Dyn a'r baich drain bia yr idea. Gwnaeth ef dipyn e fusnes o'r Lloet" a'r Baich" a Shanco ac nid ydyw dynwarediad ohono ond potes ail-dwym. Rhodded gwr yr Awyren ini ei enw yn ILawn, a rhoddaf fy ngair iddo y rhodda, ei enw fwy o rym yn ei eiriau, nag a wna llun 1Saloon. Mae yna hefyd rai o ddynwaredwyr yr f "II en Ffarmwr." Gwnaeth efe dipyn o l'u&i.es o'r cacldisll lied ddifyr, ond bastardaidd hwnw yn yr hen 'Amserau.' Gwelais ef yn cynyg eilwaith yn ddi- weddar yn y Faner' ond no go. Tybiwyf fod yr idea fel hen gaseg wedi ei liofer yru, ac yn rhywyr tynu ei phed- olau ai gollwng i'r borfa. Nicl wyf yn meddwl fod yr arddull i'w ganmol pan ar y goreu, gan fod tuedd ynddo i fagu to o lenorion a thuedd ynddynt i ddibrisio cywirdeb iaith. Ond pasiodd yn eithaf am yspaid yn rnvylaw yr hen I farmwr ond y mae yn codi ar stumog y byd i weled hogiau diddim yn csisio ei ddyn- ol y wared megis "Yr hen Felinydd," "Ar hen Graswr," &c. Ffei honynt bach Cedwch yr arddull allan o'r Celt.' Peidiwch a chymerydeich dychrynu gan gwmni y Tyst.' Maent hwy wed; meddwl fod ganddynt license i enllibio a hustungio a brathu pawb a phobpeLh, ac os bydd i gi symud ei dafod yn eu herbyu, dyna lie bydd gwyn eu llygaid yn troi. Maent wedi bod or's blynyddoedd yn arll.wys Jlysnafedd ar athraw y Bala, ie, llysnafeddna ddaelh ei gyffelyb o'r wa:3g yn yr oes hon. Nid ydym wedi anghofio eto rifyn Medi, 1877—yr wythnos ganlynol i bwy Igor byth- gofiadw J BaIa; yr hw i o- Id wedi ei lenwi a llysnafedd gan b war o rai gwatwarus, oil o'r un blaid, rhoddaf her i lenollon Cymry ddangos rhifyn o un- rhyw gyhoeddiad yn cynwys y fath swm y L o wenwyn aspiaid ar ho11 frathiadau yn gyfeiriedig ar yr un person, a phan ddaeth y p&rson hwnw ja mlaen yn mhen hir—] "r—hir amser, a rhyw gwpl o ly thyra,u mewn himan-amddiffyniad, dyma gwmni y Tyst' yn troi gwyn ei lygaid, ac yn m vstro ou cyrddau chwarter, ac yn ymladd fel teigrod am gael pasio vote of censure ar Athraw y Balaam arfer goiriau cas!! Tynghedaf hwy crbyn y cwrdd chwarter nesaf i fyned dros gyfrolau diweddaf y 'Tyst,' gan edrych a oes y no ddim yn galw am ei vote y naill ffordd na'r. llall. By jingo! gan mai jmladd a hustyngid a brad- frathu, o'r tu ol i'r llwyni, a fyr. y cwmni hwn byth ac yn dragywydd. By Jingo gadewch ini stickio ati toys. Mae gair Wellington yn Waterloo yn taro yn fy meddwl—Tip guards and at 'em. Beth arall a wnawn. Malce ready boys. GRUFFYD BIS.ART.

CELL QUDD Y ' DIWYGIWR.'