Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Jto&tatiau lfan p <§ol.

News
Cite
Share

Jto&tatiau lfan p <§ol. HAWLIAU MERCHED.— Ba Mr Leonard Courtney yn ddiweddar, mewn cyfarfod lliosog yn Bristol, yn rhesymu dros ha,wl- iau merched i'r etholfraint; ac yr oedd ei ymresymiadau a'i apeliadau yn deilwng o alluoedd a rhesymeg yr enwog John Stuart Mill. Rhesyma yn bur eglur ei bod yn gwbl anghyson i ganiatau iddynt gael pleidleisio mewn Byrddau Ysgol, a phwyllgorau dinasaidd a phlwyfol, ac ar yr un pryd wrthod caniatau iddynt bleid- leisio yn etholiad en cynrychiolydd Sen- eddol. Cyfeiria at ddoniau a dylanwad a defnyddioldeb ac enwogrwydd merched y cenhedlaethau a aethant heibio. Dengys eu bod wedi gallu iJod. yn ofalus a llwydd- ianus yn holl gylchoedd masnach; ac y byddai estyn eu hawliau iddynt, nid yn tinig yn iawnder a hwy, ond yn enill i gymdeithas, ac yn anrhydedd i'w gwlad; fel y mae wedi bod yn mhob gwlad ac yn mbob oes. Y mae ceigio dadlu nad ydynt yn gymwys i ffurfio barn ar byuciau gwladwriaethol, cartrefol, na thramor, yr yr un peth a dywedyd nad ydynt yn gym- wys i fod yn famau, i gael eu lhan yn maguraetli eu teuluoedd. WYTII.N'OS WEDDio ETO.-Y mae y Parch A. Morton Brown, o Cheltenham, yn anog yn daer ar y drydedd wythnos o'r mis yma sef o Chwefror 1 C hyd Cbwefror 22 gael ei chysegru i weddio yn y teulu ac yn yr eglwys ar ran "merched ieuainc ein gwlad. Ei brif gymhelliadau i hyny yd- ynt—Fod eu profedigaothau yn lluosog iawn yn yr adeg ryfedd yma o wasgfeaon masnach, acy bydd enill doniau a dylan- wad merched ieuainc, drwy eu troi o hud- oliaethau teyrnas y tywyllwch, i fwyuhau gorfoledd ordinhadau crefydd yn oluda (le., chafiacl i'r wlad, ac yn llwyddiant mawri Deyrnas y Gwaredwr. GOBEITIILUOEU) L, iN Gll LAD.-Y mae y cymdeithasau o blant ag ydynt wedi cym- eryd eu ffurfio e'r cydymrwymo i ymgadw. o gyrhaedd pob diodydd meddwol yn lliosogi ac yn cryfhau yn barhrus ac yr ydym. yn lyderu y profant y lluoedd mwyaf gobr thiol a defnyddiol yn ein g'.vlad. — • HAELIONI YN YR EGLWYS WLADOL.— Eyspysir fod Esgob enwog Durham yn gwaelu o ran ei iechyd, a'i fod am ddiosg 3i wisg Esgobol, a rhoddi ei ofalon o'r neilldu. Hysbysir fod 119 o eglwysi newyddion wedi cael eu hadeil- adu neu eu hadnewyddu yn ystod dwy fiynedd ar bymtheg ei arolygiaeth. Y mae y rhan fwyaf or clod am y fath weithgarwch i'w briodoli i yspryd a dylanwad yr hen drefn nefol wirfoddol, CAMLIWIADAU Y NEWYDDIADUKO: — Nid goraiod ydyw dywedyd, eu bod drwy eu camliwiadau a'u croes-ddywediadau w:di cadw y wlad mewn cynwrf a dyrys- weh drwy y misoedd a'r blynydcloecld: aethant heibio. Ymroddent nid yn unig i groes-ddywedyd eu <ilydd; ond ym- ollyngent yn bur fynych i'w gwrth- ddywsdyd eu hunain. Ar ol eynhyrfu y byd a rhyw newydd pwysfawr yn eu Adorning Edition,' byddant yn symud eu Haw i'w alw yn ol yn yr hwyr. Cy- heeddant ddydd LInn yn ddifrifol iawn fnd y Tywysog Mawr wedi rhoddi ei le a'i swydd heibio, ond cydnabyddaut ddydd Mawrth, nad oedd dim sail i'r fath gyhoeddlad. Gyranfc y gair allan ddydd Sadwrn fod y Llys-gûnhadon enwog, A. B., tVr Maes-lywydd enwog C. D., wedi cael eu galw adref i roddi cyfrif o'u goruohwyliaeth; a bod E. F., a, G. H., wedi cael eu penodi yn eu lie ond hys- bysant y dydd Sul dilynol na bu dim meddwl na son erioed am y fath gyf- newidiad. Rhesymant yn wresog un diwrnod ZQd gweinydcliaetll y wlael uchaf yn brad-gynllwyn yn ddibaid yn erbyn llywodraeth y wlad isaf, a boçl Llys y Gogledd yn cynllwyn am ddirymu Llys y De ond dranoeth condemniant y fath dybiaethau fel dychymygion disail. Telegramia gohebydd craff y T. M. o'r fan a'r fan fel hyn"; a gohebydd gonest y D. T., o,r fan a'r fan fel arall; acy mae y naill inor benderfynol a'r llall; ond dadleua yr M. ar O. a'r P. eu bod oil yn I camgymeryd; a'u bod yn hollol anghywir; a'u bod yn defnyddio y • 0 Pellebyr i bellebru anwireddau. Breu- ddwydia un fod y nos 7 t L I wledydd y ddaear profFwyda y llall fod y wawr yn agor, a bod dydd tawel a heulog o'n blaen. Haera un na bydd byth ddim ond angen a tbiodi a haint a newyn yn y fan a'r fan haera y Hall fod yno Iawnder o'r adnoddau goreu, ac yn yr binsawdd. hyfrydaf. Cysegra un Politician profladol ac enwog ei holl ddoniau i ganmol yspryd a gweinydd- iadau graslawn yr R. Fawr, ac y mae yn cael ei wresog fawrygu am hyny. Rhesyma mewn cysylltiad a hyny, fod Gweiiniaeth fawr yr Unol DaIeitbau yn cynyddu mor gyflym nes bod yn debyg o gael y blaen ar hen wledydd Ewrop ac Asia ar yrfa fawr masnach y byd; ac y mae yn cael ei erlid yn greulawn am hyny, hydyn nod gan ei edmygwyr, Ian mewn gwirionedd y mae ei dystiolaethau condemnedig yn llawer iawn mwy cywir na'i dystiolaethau canmoledig. Cyhoeddir am bob gweinyddiae thgan ei gw/th- wynebwyr, ei bod yn gosod ei holl fryd ar amddiffyngolmes y gwledydd, a dyrysu eu masnach. a'u rhwydo i ryfel, tra yr ymffrostir gan ei chefnogwyr ei bod yn ymdrechu ei goreu i gael y gwledydd o'n dyrygwch, ii'vi bod am degwch a heddwch yn mhob gwlad. Proffesir pethau mawrion ac addawir pethau rhyfedd a rhagorol bob amser gan y blaid fydd allan o awdurdodau a swydd- ogaeth, gel lid meddwl wrth eu clywed y byddent yn sicr o ddatod pob dyrysweL, a diddymu pob gormes, a ohael y byd oil i drefn, ond iddynt hwy gael eu ffordd, pan y gwyddir yn lied clda oddiwrth bron holl hapes y byd, na chafwyd nemawr o "weUiautau" erioed gan unrhyw wein- yddiaeth, ond fel y byddid yn gwasgu yn 1. drwm arnynt gan ryw ddosbaith o'r deiliaid, gneu ryw gymhelliad o wlad arall. Nid oes modd i'r fath groes- adroddiadau fod oil yn gywir; nac i'r fath groes-resymau fod oil. yn deg; a rliaid eu bod yn niweidiol i yspryd a moesau cymdeithas, ac yn ataliol i'w masnach a'i chrefydd. Byddai 'yn enill ac yn anrhydedd mawr i'n gwlad pe byddai ynddi lai o genfigenau ac o gam- liwiadau pleidgarwch, a mwy o onest- rwycld a boneddigeiddrwydd, a mwy o gyd-ddioddef ac o gydweithio.