Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

LLYTHYR LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLYTHYR LLUNDAIN. CANOL Y FFORDD. 12 mis, 30((in, 187,8. Ymddengys fod rbai o'r esgobion ddarfn Meidleisio gyda,'r llywodraetb dros ryfel coiocirdaidd Affgbanistan, yn crodu eu bod wedi gwneuthur gwasanetb dros Ddnw Prin yr oedd wn yn gallu credu fy Hygaid- pan yn darllen y llytbyr eaulynol o eiddo un o lionynt at olygydd yr Echo y dydd o'r blaen. Gyda llaw, dylwll giybwyll 0 y taw yr Echo ydyw yr unig ba-pyr dyddiol yn Lldndain sydd yn bollol iach yn y ffydd ar bWllC y rbyfel angbyfntwn Invn. Mae y Daily News yn dda iawn, ond mae yr Echo o'r dechreu wedi llwyr gondemnio y rliyfel yn ei boll gysylltiadau. Wele rydd-gyfieitbiad o lythyr y Gwir Barch. edig Dad yn Nuw Syrj—y mae fy ystyriaeth newydd gael ei galw at ryw sylwudaa yn eicli papyr am ddydd Sadwru diwoddaf ar yr esgobion ddarfu bloidleisio gyda'r mwyafrif yn y dadleuon diweddar. "Gan oichbob mmer yn deg tuag at y. rhrd ydych yu teiiulo ei bod yn ddyledswydd arnoeli eu oeryddu, a ■wneweli cliwi ganiatan i mi ddaligos dnvy eicli colofnau mor fyr ag sydd bosibl, y rhesymau a'm hanveiniodd fel un o'r esgobion, i gymeryd y Ihvybr a ystyriwclt chwi yn feius. "Ar ol gwrando yn ystyriol ar osodiadan y rhai fu liaw flaenaf ya yr lielyntion dyrys, yii;ddangoswn i mi fy hun yn dyfod yn eplur i'r c.isgliad fod y rliyfel yn itil angenrlieidiol, .-to nid yn un anghyfiawn, nac un o amcan- ion cuddiedig. Yr oedd dan iatey yn ymddangos i mi yn annntodadwy gysylltiedig—y ftHtth ein bod ni yu cael ein gwaliami oddiwrth gymydog D'.vyreiniol g;ui ffin anniogel, a'r ffiiith bellaeh fod y oymydog lwn wedi gwrthod caniatan i ni ddyfod i bcrtliynns ag ef, yr liyn a wnaeth ganiatau i Allu cynyddol a ddiehon ar nnrhyw adeg fod mewn ryfel a. ui, ac a all wneyd defllydd o anniogel well y ifln. "Ymostyngiad i'r fatli ortieddiad a ymddangasai i mi yn cyvnvys perygl denblyg-ar un oehr i'r ffiri liwn, anogaeth i Allu cynyddol, os nad ymosodol iLhlyÏod yn mlaen yn bariums: ac ar yr oelir arall i'r ffill, nychdoil i ddylanwad Seisnig yn ein lioll Ymerodraetli Indiaidd, o lierwydd i ni oddef yr hyn, a dywedyd y Ileiaf am diuio, nas gallai eenhedloedd Dwyreiniol lai nag cdrycli arno ond fel addefiad pendant o wendid. v Felly, fel Ssis, rhoddais fy mlileidlais dros ariiddiffyu yllwybrfabwysiadwyd.. Ond pioiilieisiais liefyd fel Gweinidog yr Efeugyl. 0 lierwydd, eolier, y mae nycbdod i ddylanwad Seisnig yn golyga nychdod i gynydd yr efengvl. Er mor anmlierifaith yrydym hyd yn liyn wedi gwneyd ein dyledswyddtuag at India, yr ydym yn awr yn sier yn declireii deftro i'w gofal- ou arnthrol, ac i allu Lloegr i wanhan yu awr yn India fyddai lluddias efengyleiddio y rlian hono o'r byd Dwyrein- iol efallai am ganrifoedd. Kid ydvvyf wedi gweled dim yn yindrecliion cetihafhti Rw-it i'w liarwain i y gellidyn fanteisiol mewn cvsylltiad a'r gwaitli bondigedig o ledaenu yr Efengyl osod i fyny ddylanwad y wlad hono ynlla dylanwad Lloegv. Y cyfryw, ynte,Syr,yn fyr iawn, ydywv rhcsymau a)n liarweiniodd i, fel Sais ac Esgob, i goli-estrii fy linhleidlais yn ffafr y Llywodraetb. Gorphwysaf, Syr, "Yr ciddoch yn ffydLllawn iawn, CJ. GLOUCESTER & BRISTOL. Palas, Gloucester, Rhag. 1(5." Dyna atbrawiaetb flasua i'r Jingoes, onide ? Felly yr ydym i efengyleiddio Afghanistan a'r Bibl a'r bidog, yr unfath feddyliem ag yr ydym i ethol peneddwyt yn y wlad hon drwy ddylanwad y Beibl a'r beer. Yn sicr, dyna farn yr Eglwys Lan Gatholig. Gan fod ein cymydog (yr Ameer o Afghanistan), yn dewis

Y GOLOFN DDIRWESTOL.