Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

tiaw iiX Rhydybont Grammar School LLANYBYTEER, CARMARTHEN. MASTER-REV. E. HARRIS. SUBJECTS:—English in all its branches; Creek, Latin, &c.; Geometry, Mensuration, Algebra, &c. &c. Pupils,will be prepared, if required, for Protes- timial and College Exarninations. Terms moder- ate. For particulars apply as above. > • > -„I r r- .'V"! 1'- ARIANI ARIAN! ARIAN! RHODDIB BENTHYG ARIAN MEWN SYMIAU 0 £ 5 i £ &00: AM WAHAjV6L GYFNODAU I Amaethwyr, Masnachwyr, Tai-ddeiliaid ac eraiil, ar eu sicrwydd eu bunain yn hollol. Gwnai Amaethwyr a'r Cyhoedd yn gyffredinol 111 dda cyn ymofyn yn uu lie arall, alw gyda neu jrsgrifemi at W L. JONES & Co., SWTDDFA FENTHYCIOL GYMREIG, SMITHFIELD STREET, DOLGELLAU. V" barod pris Is. mewn amlen, a 2s. mewn lliltn, drwy'r post 1/1 a 2/2, Y CRISTION RHAGOROL, YN NGHYDA PHBEGETH AR Y FODRWY BRIO DJA SOL, GAN W. SECKER. Oyfieithiedig ac ar werth gan y Parch. M. Hopkins, Wern, Aberafon, Y seithfedyn rhad ar dderbyniad blaendal am chwech. 'Am bethau fel hyn y dywedai Solomon, 'Q-eiriau y doetbion fiydd fel hoelion wedi eu sierhau gan feistriaid y gynuUeid- n.' Ni welais erioed gynifer o hoelion wedi eu casglu i mor Ileled o gylch, ae yn cael eu gwerthu mor rhad, ag yn y llyfr Kim."—J. R. yn y Guonicl am Awst, 1878. Newydd ei gyhoeddi, pris swllt, ODLAU PADARN, BEE1 C&sgiiab tl (Smtetwn gmt tJáb¡tt tt. ELW abfebol i LYFRWEBTHWYB. Aaloner pob archebion i'r awdwr-Glan Padarn, Viuomst Qmmiou. vv a vv W. WILLIAMS, ZL 29, Castle Street, Swansea, 2 Watchmaker, Jeweller, Optician, kc. axxtx^k For Gaimea Gold Wedding Rings. For Gold,'Silver, & Jet Jewellerj.) For 9 & 18 Karat Gold Keepers. Watches & Clocks of every discription cleaned For Good English Patent Levers. repaired on the praises or in the country. For Geneva & American Watches. Jewellery & Optics xgpairedat yetf Werdte For French, English, American & German Clocks. charges. gymryi DEWCH AT Y CVMaClt- 1 ■ ■ i ■ tflhlfti i t.— Pris 3s. 6c. mewn rhwymiad hardd, gydaf JDarlim cywir COFIANT CALEBFRTN^- WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN. DAW OLYCIAETH SCORPION. Yn ychwanegol at y Cofiant ceir ynddo luaws o Draethodau, Fregethau, Darlithiau a Chasgliad o Benillion, Emynau, a chanoedd o Englynion ar ws&anol faterion, ynghyda nodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad j 0 j CAN RAI O WYR BLAENAF YR OES. BARN Y WASG AM DANOt- Dylai pob dyn sydd yn meddu ar ronyn o chwaeth at lenyddiaeth Q-ymreig bur ei bwrcasu a'i fyfyrio ar unwaith."— F Divoygiwr. ,qiwr. Yr ydym yn sicr y bydd i bawb a bryno y llyfr hwn gael ynddo werth ei arian, a gwerth yr amser a dreulia i'w ddarllen."— T Dywgsogaeth. Y mae cael yr oil, yn gyfrol hardd, gyda Darlun o'r gwrtbddrych, axn dn a chwech yn fargen na bydd achos i neb a'i pryno gwvno."—^Parch. J. Thomas, D.D.} yn y Tyst G"7fro1i 7n wir ddyddorus, fel y gallesid dysgwyl, ac yn portreiadu ei gwrthddrych gyda phob eywirdeb ac eglurdeb."—Y Drysorfa. Ychwanegiod gwerthfawr at lenyddiaeth ein cenedl ydyw CopiANT Caledfbyi? Mae ei gael yn gymaint o garedigrwydd i'r genedl ag ydyw o barch i CALEDFRYN. Y Dysgedydd. Dylai y Cyhoeddwr anturus gael cefnogaeth gyffredinol y genedl, yr hon sydd dan gymaint o rwymau i Caxedfeyn ag un lienor yn y ganrif hon." YBeirniacl. "Daeth y gyfrol hon i'n llaw ychydig ddyddiau yn ol, ac wedi iddi ddod, nis gallasen: ei gollwng o'n llaw heb ei darnen oll.Y Practkodydd. ° Yr eirchion oil i'w hanfon i'r Swyddfa lion.- Pris 6c. mewn Llian; Pocedlyfr, un logell, Is.; eto o'r fath oren dwy logell, ymylau goreuredig, papyr gwyn IJinolledig, 1/6, Y DYDDIADUR ANNIBYNOL 1879. Y GOREU, Y RHATAF, A'R CYFLAWNAF YN NGHYWRO. # Dymunwn ar bawb sydd yn bwriadu cael yr uchod wneud brys i'w sicrhau. Y mae yr eirehion yn prysur ddyfod i law, ac anfonir hwv yn cd eu derbyniad. GWNELER BEYS. Yr eirchion oil i/w hmfm ;"1' Cykoe<i4wr>—M. Ji FUj. JrgmffyM, £ «to. —