Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Rhydy bont Grammar School X LLANYBYTHER, CARMARTHEN. v MASTER-REV. E. HARRIS. SUBJECTS:—English in all its branches; Creek, Latin, &c.; Geometry, Mensuration, Algebra, &e. &c. ^Pupils will be prepared, if required, for Profes- §t9nai and College Examinations. Terms moder- ate. For particulars apply as'above. MiilJ-" Y GLUST A^B TAFOD." A RGRAFFIAD NEWYDD. — Ddeuddegfed -fiwrr* -OL Fil.—Pris mewn rhwymiad cryf a hardd Is. Mewn amlen papyr, 60. Saith mil wedi eu gwerthu. I'w cael gan yr .dm, Rev. Robert Evans, Troedyrhiw, Merthyr Tydtil. AMERICAN ORGANS A HARMONIUMS. A E werth Organ Harmonium, Broad Reed, mewn Case Walnut hardd, pris £ 5 15s. Newydd, nid ail law. American Organs, mewn cases Black Walnut, gtaok panels; one row of Reeds & Knee Swell, £ 9. Eto 2 o stops Vox Humana (Fan) Forte, a Knee Swell, yn y case ardderchocaf, pris £10 10s. Mae y rhai uchod yn deilwng o sylw cerddorion ftojjyffredinol. Maent yn offerynau o'r gwneuth- wiad goreu. I'w cael oddiwrth E. FRANCIS, > Music Seller, &c., Carno, Mont. Ygwir yn erbyn A 0! Iesu,na'd V tyd" ^|\ gamwaith," CSskbbfab &(\bzixiol g dprnrg A Qorsedd Gyfallwy Beirdd Ynys Brydain, A OYNHELIB WBTlI FRAINT A DEFOD BEIBDD iliJ; Vn Llanrwst, Awst 1, 2, a 3, 1878. CYSTADLEUAETH, r Y DELYN DEIR-RHES GYMREIG, am bencebbdiaeth cebdd DANT. A gwobrwyon y Wir Anrhydeddus Arglwyddes Llanover, Cadeiriaeth Barddas, a phrif Orehest gyatadleuol Lien, Awen, a Chan a Chelf. Bhestr gyflawn o'r testynan a'r telerau, pris 2o. Yr Alaw .'r Amrywiad i'r Delyn, SJe., a'r Alawon i'r Seingyrff Pres. I,í8. i'w cael gan Gwilym Cowlyd, Llanrwst. Bkoddir Oradd ac Urddas gwarantiedig yn Ngortedd Meirdd i bob ymgeisydd teilwna—ac ni ellir braint, hawl, a CHlFALLwy, namyn yn yr Orsedd hon. It) U' "Y ChviB YtîlEBBYN Y BYD." Yn y wasg, ac i fod yn barod ynfwm, pris 6c., x Dwy Bregeth arFedydd A DBADDODWXD YN Y TABERNACL, LLANELLI, » GAN Y PARCH. » ?SSIAN DA VIES, Gweinidog. W^acn<^aIia^ai,« i'w.danfoa DYMUNA WILLIAM EVAINS, HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fodyn parliau gadw cyfiawnder o bob math o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwneuth* uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rhai a werthir am bris js.ti;;¡ Wele restr o rai pethau-Glasses o 6c i Y,6 10 Bedsteads o 16s. i fyny Chair Beds o lis i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side Boards, Drawing room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-top Stands, Easy Chairs, Sofas, Couches, Patent Comoees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings o wafoapol fathau, Brushes, Glue, French Polish, Baskets, Mats, &c. —— — Quit Pris 3s. 6c. mewn rhwymiad hardd, gyda Darlun cyivir, COFIANT CALEDFRYNg "1., WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN. od«| -twu DAN OLYCIAETH SCORPION, n Yn ychwanegol at y Cofiant ceir ynddo luaws o Draethodau, Pregethau, DarMth^f^ a Chasgliad o Benillion, Emynau, a chanoedd o Englynion ar wahanol faterion, ynghyda nodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad CAN RAI 0 WYR BLAENAF YR OES. BARN Y WASG AM DANO:— Dylai pob dyn sydd yn meddu ar ronyn o chwaeth at lenyddiaeth G-ymreig lw ei bwrcasu a'i fyfyrio ar unwaith."—Y Diwygiwr. Yr ydym yn sicr y bydd i bawb a bryno y llyfr hwn gael ynddo werth ei ari" a gwerth yr am-ser a dreulia i'w ddarllen."—YDywgsogaeth. "Y mae cael yr oil, yn gyfrol hardd, gyda Darlun o'r gwrthddrych, am dri a chwetih, yn fargen na bydd achos i neb a'i pryno gwyno." -Parch. J. Thomas, D.D.t ynyTfst, "Y mae y Gyfrol yn wir ddyddorus, t'el y gallesid dysgwyl, acynportreiadu-ei gwrthddrych gyda phob cywirdeb ac eglurdeb.—YDrysorfa. Ychwanegiod gwerthfawr at lenyddiaeth ein cenedl ydyw GoriANT CALEDFBTN.' Mae ei gael yn gymaint o garedigrwydd i'r genedl ag ydyw o barch i Caledfeyi?."t— Y P sqedydd. Dylai y Cyhoeddwr anturus gael cefhogaeth gyffredinol y genedl, yr hon Bydd dfn gymaint o rwymau i Caledfuyn ag un llenor yn y ganrif hon."—Y Beirniad. < "Daeth y gyfrol hon i'n llaw ychydig ddyddiau yn ol, ac wedi iddi ddod, nis gallasem ei gollwng o'n llaw heb ei darllen oil."—Y Traethodydd. Yr eirohion oil i'w hanfon i'r Swyddfa hon. W. WILLIAMS, 29, Castle Street, Swansea, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician, &c. For Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers. For Geneva & American Watches. For French, English, American & German Clocks. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every discription cleaned St repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges. GYMRY! DEWCH AT Y CYMRO.