Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

BYWYD BYCHAN.

News
Cite
Share

BYWYD BYCHAN. BUM yu rhyfeddu filwaith at fychandet- bywyd llawer o honoiu. Gwel ambell un gymaint llieWll diwrnod ae a wel litwei- o'i g),iDy(i,r- ion mewn lIaw mlynedd. Ymgoda fel yr ehedydd i'olwg y byd o in pas, pryd y bydd eraill wedi bod fel llyffaiut yn crawcian yn lleohwiaidd ac hyd minion y ffordd. Y niae by? yd rhai yu mi on mor fychan a bywyd y falwoden yn ei chragen. Y mae rhagluniaeth fel wedi gofalu i gadw rhai fel y cedwir cwn teirw wrth g,tdwyni wedi gofalu rhoi "coru byr i r eidion bams," a da hyny. Pe byddai'r gallu yn liaw ambell uu, O fel y gorth, ymai wlad. Gwelais roddi haner coion i un a debysnd oedd mewn eisieu, a sicrwydd fod ei deulu felly. Aeth yn syth i'r dafarn a meddwoUd. Wedi gwario'r cwbl, aeth ad ref a darnladrtodd y wiaig. Diolchais na ehaf- odd ddeg swllr, neu buasai wedi go,plieli yr boll deuiu. u mor ynfyd y bydd llawer- oedd nos Sadwm tal, yo ddigon felly er peri i ambell ardal gadw cyfarfod diolchgarwch am nad yw yn nos Sadwrn tai bob wythnos. Rhyfeda y diefn ddoeth sydd ^an ragiuniaeth i weithio pobpeth i'w le-iw level, chwedl lIuw Tomos. Pa mor dda yw fod llaw oer, gated, tludi yn gafael yn ng" à1' ambell uu, a llu o blant fel a.ng rau i doal erait rhag idd- ynt ehedeg ynlle nofio. Pwysa ei ddyledion ar arall n. gwneud iddo g, fio mai Did Syr Wat kin ydyw. Y mae rhyw wendid greddf- ol mewn rhai yn ppri iddynt ofni eu cysgod, a da hyny, er iddynr, gau haner drws y liVyut pan fyddo doethion yw y golwg. I Weled bywyd bychan, edrycher ar ffeiru- wr bychan o dan grachfoneddwr, yn gorfod gwevthu y goreuou o bobpeth, ac yn gynil iawn yn gorfod cadw ei hun a'i deulu ar y gwehilion, a rhoddi ei gydwybod yn fending ar y rhent er boddio ei feistr digydwybod. Siopwr bychan yn gorfod gwenwyno a'r wraig am fod gwr trcs y ffordd yn gwneud gwell bnsnes nag ef, ac yn gorfod siarad am ddau fis, a ffraeo bob dydd, gan ofni nad oedd y faelfa yn talu digon iddynt fentro cymeryd suit newydd unwaith y flwyddvn. Bod yn weinioog mewn eglwys lie mae'r seti yn ogyfuwch a'r pulpud, a dysgwyl galwad o le gwell gyda phob post, a'r bobl sydd yn eich gwrandaw bob Sul yn dy-gwyl i chwi gael un, a'i derbyn hi hefyd. Bywyd arall bychan iawn yw bywyd blaen- or heb fod erioed o olwg coru siiiiii ti ei fam, ond unwaith yn nghwrdd chwarter Aberdar- on ac yn y fan h6no, a byth er hyny, yn adddoli'r pregethwyr yn fwy na'r hyn a bregethir ganddynt. Byehan iawn yw'r bugail na wyr am ddim ond am gwn a defaid, ac a dybia fod ei gwn ef yn rhagotach na ehwn neb at all, o "gwn defaid Job hyd at hen gi gwarwyn Dafydd Rhobert; a bywyd cybydd, yr hwn sydd a'i goffrau a'i bwrs yn llawnion, a'i gefn yn 11 wm, a'i gwpwrdd canol," chwedl Kilsby, yn han- er gwag ar hyd ei oes a bywyd bychan, a'r lleiaf eto os oes bosibl, yw bywyd y dyn cryf mawr sydd wedi myned yn slave i'w fiysiau, fel y mae yn rhy wan i gario chwe cheiniog heibio i ddrws y dafa-n. Da pe y cydunai y chwedieu ivr, a'r maleis- us, a'r anwireddus, a'r hustyngwr, y gwen- ieitbus, a'r dauwynebog, i ymgrogi, a myned i'w lie eu hunain, lie byddo eu bodolaeth yu llai nag ydyw. Un bychan eto yn cael ei eni yn y gaol, ei fagu yn y workhouse, treulio ei oes o garchar i garchar, a marw ar y crogbren. Bum yn sylwi ar ddeillion yn cael eu llusgo gan berthynasau yn y boreu i ddyoddef fel delwau trwy'r dydd i ddal eu hetiau am ych- ydig geiniogach. Yr anafus gerllaw yn methu ymlwybro, a'i bwyntel yn tynu llun. pysgodyn ar y gareg, er tynu sylw v mynediaid heibio, gan ddysgwyl am rywbeth ganddynt; cawod yn andwyo ei waith ar ol bod yn hir yn ddyfal wrtho yr heddgeidwad yn ddyehryn idao, fel nad oedd ei ryddid a'i fywyd bychan yn ymddangosi'm ondfelcysgod gwan, gwan. Ond, ysywaeth, fe welwyd llawer o rai llai na hwnyna, y rhai sydd yn tybio eu bod yn rhywbeth, a hwythau heb fod yn ddim ond gwegi yn y byd, a huddygl yn mhotes cym- deithas. Ond eto, y mae un llai na'r lleiaf o'r rhai a nod wyd,— YR ANNUWIOL 0 GANOL EI LAAVNDER YN MYNED I UFKEltN. Le'rpwl. • D. J DAVIES.

O'N LLUESTDY AR ODREU HIRAETHOG.

,, LLANSADWRN.

CELL OYFEAITH Y CELT.