Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I Yr ydwf fi S ereill wedi gwneud arch- Yr wyf wedi analyso wiliad manwl i mewn i ansawdd GEORGrE'S jgr* GEORGE'S PILE AND GBAVEL\ eich Peleni, ac yr ydym yn aael eu g/ r. „ „ A 1, i jj j- ) a ■ • if iILLS. ac yr wvf yn cael eu r bod yn gyfansoddedig o'r cyffeiriau nil T O TT) ITfrT I j; 11 yd. uoltyneraf. Yr wyf wedi eudefnyddio A 1 1 Llw & U K A V lit L I Sy^anso(idedig o ddefynddiau yn helaeth am ilynyddau lawer niewn I llysicvol. Nid oes ynddynt ddim o natur I private, practice, a hyny gyda Uwyddiant A t>T T T O I A « -JJ -.r 1 »»,Mi, Rhoddant esmwythad l.uau i rai j ^LLILLO, Ifete1a,dd. YE TDWYF O E FABN EU I I uievvn sei'yllfa anobeithiol o herwydd y II B0D YN FEDDYGINIAETH DBA GWEETH- I I UleWII sefyHfa anobeithiol o herwydd y II BOD YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- I V Pil-H a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER V dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu MEWN TRIO DDULLIAU VV PA RAI Y MAENT WEDI if II V cyllelyb fel meddyginiaeth tuag V\ V at wella y Piles a'r GWAHANOLFELYCANLYN: EUHAMCANU. JS?// — Gravel. — u 1 n n ft n ft A G. /J' mi,B, No. 1-GEORGES PILES GRAVEL PILLS. x^/ft?00N, No. 2-GEORGE S GRAVEL PILLS. m m '■ »l*» No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. |i GOOHELWCH DWYLLWYR. GOCHELWCH DWYLLWYR, Mewn blyohau Is. 1| a 2s. 9o. yrun. t t Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y LIywodra -th sydd o amgvich GAN BOB FFEKYLLYDD PARCHU8 AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oos dim yn DRWY YR HOLL FYD "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioueddol. neb arall. «»'«■ m m m m» m m m m m C——— dM f"foEN YNY CEFN. II fcHWYDD YN Y TRflED j I f Y PEN I I POEN YN Y LWYNAU m I |' DWFBPOETHFLC^ROI| ¡Ii RHWYMEDO, &o • MR GEORGE ■■Ll 1 GEORGE'S ■ ii ■ i ■ MB. GEORGE, t-V»* r~r o oniiunT DearSjb- bhtmn«t. £ .• ir Ti-n XI ill. R* 1 I IRI R/, 4 5 Hf A V Fi I I I have much pleasure in bearing testimony to the Dear fell",—1 our Pills take well here, 4 4 £ —4 ■ *-« *—4 great efficacy ot your Pills for Piles and Gravel. I alwaya .1 recommend them with the greatest confidence to my cus- and in time I shall have a large opening I—>~r~r *T- C2J timers as being superior to any other medicine in relieving I I I I i >1 i those troublesome and painful disorders, <mA am rarely for them.—Yours fa'uly, ) disappointed even in most WMtinate caset. n n,,„T I remain, yours truly, vi. U VV Hi-N, Chemist to the Royal Family. y mae y peieni )ly7l y H Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. 'lilii' ifl | nil .IL' -j. U, q SICR, BUAN, A DIOGEL I'R ■ PILES A'R GRAVEL. #ac i luaut 'o anhwylderau ereill tydd bob anuer yn eu canlyn. megys:— ^k^^Iasohda, GI8 4 POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG gra TREUUIAO, RHWYMEDD, LLYNGER MAN. DIFFYQ S^ j j ja^n m, A MOL, POEN YN YR ARENAU A R LWYNAU. SURNI X hefyd. Yr Wyf Wedi bod yn YN YR YSTYMOG. POEN OIRFAWR YN Y COLUDDION, ymboeni gan y piles a'r Gravel, yn nghyd i GWAEW GWYNT, COLIC, TE MLAD o BWYSAU YN Y £ selnj maw, ar rai aniserau yn dufewnol, am tua CiFN. Y LWYNAU, a GWAELOD YR YMYSGAROEDD, deud4eg mlynedd, ac amy pump mis olaf cyn i mi DWFR POETH. DWFR-ATALiAD, Y GWELFBIAD YN gttei gafael ar eich peleni chwi, yr eeddwn wedi fy vk BWL AC ANE,3LUR,SYCHOER A BLAS ANYMUNOLYN tj llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen OENAU. POEN yn Y SORH wYDYL-D. CHWYODIANT #/ gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a VI YN Y TRAED, 4C. 1/ P0«n mawr yn fy mhen, ac yn feddwgan bendro, fel nas \1 .Mum 1/gallwnamgyffredpethauyneulliwa'ullunpriodol; mewn ll RHOBDAST ES3&WYTHAD USIOHQYRCHOL I gair yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan boen a selni, fel 1 I! Im gallwn gredu fed modd i mi byth wella; ond diolch 1 I PERCHENOG, Ii Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau.. I — 1 Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eich Feleni yn ol I J. E. GEORGE, M.R.P.S., eich eyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedi- II gaeth gydag egni a phleser. Yr oe'Wy?4 »gwelta /# HIRW A I sY, Vb^r^t^d^rdd tawel 80 e8awrth// GLAMORGANSHIRE. oery;ct,atldg^T^aau ^X,T/ — maent wedi fy adferyd I'm gwres fel cynt, /f r x 7n ieuano^ 1 >DAVIP davies^ Bala: Argraffwyd a Cbyhosddwjd gan H. EvANS, Swyddfa'r C'ronids Tegid St., Gorphenaf 12,1878.