Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWAED PUR, .>: CROEN IACH, 'I x „ NERVES CADARN, A sicrheir trwy gymeryd y Pills hynod canlynol sef ] HUGHES' PATENT Blood Pills. f 'ttHaBt" tf Llawer iawn o Dystiolaetbau yn fy meddiant oddiwrth Bersonau ag sydd wedi llwvr- jwellhau o'r BLAST, GWYNEGON, INFLAMMATION Y LLYGAID PILES DIPFYr TREULIAD, STITCHES YE OCHRAU, FITS, HEN GLWYFAU, TABDDIANT AB T CNAWD, &c. PtA' am 1/U' 2A 4/6' DrWy'r P°St' S/ V9, oddi wrtk y Patentee JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. J • RH¥Bl:1DD. I Gofaler gael y Trade Mark," sef Llun Colon, ar bobBlweh, lieb hyn twyll ydyw. I tECHVD t BAWB! 1 KbkLOWAYt PIL Mae y Feddyginiaeth Dculuol lion i'w rhestru yn rnhlith angenrhidiau mwyaf anhebyorol bywyd. Mae y Pelenau enwoghyn yn puro'r gwaed, ac y maent yn gweithredu yu. effeithiol iawn, ond yn dyner ar yr Iau, Ystumog, a'r Lwynau, .Hefyd yr YMYSGAROEDD, gan ddwyn i drefn, a rhoddi nerth i'r FFYNONELLAU HYN 0 FYWYD. Cymeradwyir hwynt yn hyderus yn mhob amgylchiad ag y mae y cyfansoddiad wedi ei ddyrysu, neu ei wanhau, gan nad beth fydd yr achos. MMnt yn feddvginiaeth effeithiol i ddol- uri&u Mercbed o bob oedran, ac fel MEDDYG- INIAETH GYFFREDINOL Y TEULU, nid 088 ei rhagoraeh. I | M&e ei effieithiciu treiddiol a (viocllhcioI yn ad/iti- | byddus drwy'r byd. j I wellhau Qoesau drwg, Bronau drwg, I Hen Ddoluriau. Briwiau, a Chorn- I wydydd, f y mae yn feddyginiaeth ddifeth. Os rhwbir ef yn effeithiol ar y gwddf a'r frest, fel halltu cig, y t mae. yn gwellhau DOLUR o WDDF, Diphtheria, f Bronchitis, Peswch, Anwyd, ac byd yn nod y FOGFA. Nid ydys yn gwybod ei fod un amser yn methu gwellhau Chwydd Chwarenol, Casgl- iadaa, Piles, Fistula, ° Y Droedwst a'r Gymalwst, A phob math o AFIECHYD AR Y CROEN. Mae y Pelenau a'r Eli yn cael eu gwehrtu gan bob gwerthwyr Moddion Meddyginiaeth drwy'r byd Purir y g"waed a chryfheir y cyfansodd- lad trwy GYMERYD GWILYM EVANS Qui- nme Bitters. Gweler manylion ar tudal 2 Or papyr hwn. Pris 38. 6c. Ifnewn rhwymiad hardd, gyda JDarlun cywir ""— OOFIANT CALEDFRYN WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN T DAN OLYCIAETH SCORPION. Yn ychwanegol at j Cofiant ceir ynddo luaws o Draetl.odau, Pregethau Dai-liflV" Chasghad o Bemllion, Emynau, a chanoedd o Endyuion ar walinnnl f»w iau' a uodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad iatetlon> yg^da CAW RAI O WYR BLAENAF YR or« ,p, T Y WASG AM DANO:- Dylax pob dyn sydd yn meddu ar ronya o chwaeth at lenvddiae+h n™ • v bwrcasu a I fyfyrio ar unwaith."—Y Diwygiwr. Gryrnreig bur ei Yr ydym yn sicr y bydd i bawb a bryno y ilvfr hwn sael vnd^n • • gwerth yr amser a d re alia i'w ddarllen."—Y Dywgsormeth el arian, a "T mae cael yr oil, yn gyfrol hardd, sjyda Darlun o'r x. T. yn fargen na bvdd achos i neb a'i pryno gwyno."—Porch J r/ chwech> "Y mae y Ghyfrol yn wir ddyddorus fel v gwrthddrych gyda phob cywirdeb ac eglurdeby—YDry&wfT1' a° P°rtreiadu ei Ychwanegiod gwerthfawr at lenyddiaeth ein cenedl ydvw'' COFIANT CKTV^ gjmaint ° ^red,=rwyd<1 SeEedl v. ydyw o bareb i Dylai y Cyhoeddwr an turns gael cefnogaeth gyffredinol v rmnnrll i, n gymamt o rwyrnau Cumimit ag nn lienor yn y ganrif honjiydd ,ha Daeth y gyfrol hon i'n Haw ychvdi^ ddyddiau vrT nl «, j 7- Bf lrn™d- « gollwng o'n Haw heb ei darllen oil.TTroetZdydd 0d'm" Yr eirchion on IV hanfon i'r Swyddfa hon, DYMUNA ""————'—-————- WILLIAM EVAHs HOUSE FURNISHER, I SPRINGFIELD STEEET, DOLGELLAU, a TEGID STSEET EAT 4' Hysbysu tngohon y lleoedd uchod a'r amsrvlohoodrJ J t i gadw cyflawnder o bob math o Ddodrefo o wahanol'hr; ° Ilar ai!1:1 uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rCa wert^ ? Wele restr o rai pethau—Glasses o 6c i £ 6 in • Ti e^^lr an^ hxm isel. Beds o I la i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o fcVf'W" ?•?' V Chair Drawing room Suits, Watnots, Windsor Chairs Canp Krttr l \fy- Slde ^rds. Easy Chairs, Sofas, Couches, Patent Como^ Sta^s,'• fathau, Brushes, French Polish, Baskets, Mats, a wahang^