Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

^CTXlTXlSns. .BITTEBS. corff yn graddol ddod V* V\^V^W Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint Va fflnydd o rwymau'r clefyd, n§[^' ~^C 4^,f' \A I lu o weiniaid tyner, T dwymyn yn yrngilio'n la.11 5^ r^uc)/? Gael rhyw feddyglyn maetblawn iawn 0M|ftdael dim ond gwendid* "■ I gynorthwyo amser; djywgd pawb yn Hon eu ilaia y Y QUININE BITTERS ydyw hwn, *^fp»dim ond eisieu amser ■, if J •_ y^i/ Gwna les yn mhob afiechyd, dyn yn ol i'w le, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Uawn ag arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. PROFIADOL. J PURW.CH ¥ GWAED A CHRYFHEWCH Y* CYFANSODDIAD '• ♦UliiMi >■<■■: —. TSWv GYMERYD Sfoilgm €hmi6 %tiratt £ §zlUx6, nett Vegetable 'Sonic. V Feddyginiaeth oreu a ddycliymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. If mm y Bitters liyn yn hoilol lysieuol, ac vn cvnwys chwerw-lysiau a ruelys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, taprilla,lSafi 'ron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Jtoot, &c. Mewn gair y. mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawf fcj yteddyginiaetb ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar oi Hawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i iod yn wellhad I^fivduant at y dolurian canlynol:— 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol :-Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, ikwysu, tcimlad blinedig a chysgfyd, y gwaed yn rhut-bro yn duisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, toen rhwilgf yr ysgwyddau, diiicyg aaadl, phlegm, y gwafd yn t'>n. pt-ssweb, a tbueddiad at y darfodedigaeth (decline) 2. Difiyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn thwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn ituc-th, brathiadau disymwth yn yr oclir, ypleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy lyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r ilygaid, ac der yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gyichrediad y gwaed, y maent yn hynod oeffeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, jBtyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, « phobmutb o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbya fn barbaua. Cyboeddir ycbydig yn unig o'r lhiaws. Gellir cael pob bysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rbywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymuuir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. rmàe gan y QUININE BITTERS un gynleradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn eydnabod eu heffeithiatlf •,trwy eu rhoddi Fw cleiRon (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. j* TANYGRIBIAU, FFESTINIOG, June. 7, 1877. ANWYL SIB,—Mae yn bleser mawr genyl gael y fraint o anfon hyn atocli, fel y caffoch chwi a phawb eraill wybod betli mae eich Quinine Bitters yn ei wnenthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roadi enwau y lhiaws pereonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am udwy botelaid, an i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ie, sylwch, dim wedi dod i'r goleu eto gan neb an dyn byw, i'w gymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rliwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf siorhau fod yr oil o'r dolurian uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gyvneryd un botelaid 4s. 60. o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mawn pryder am eu liieclryd I droio hwn. Hyn fel dyledswydd dclyngarol oddiwrtli un a gafodd weiiiiad eyflawn. Ts eiddoch yn dra. diolohgar,. ROBERT WILLIAMS (Gwcis y Llew). PANTYCKUO, CONWIL-IH-ELVET, illai 30, 1877. ANWYL SYR,—Er clod i chwi a lies i ganoedd, dyuiunaf eich hysbysu fed 6ich meddyginiaeth arddercbog wedi bod yn hynod lwyddianus yn mhob case, ac yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod eiab dyfeisiad yn dda, sef 1; cfyfhau ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Nid ydwyi erioed wedi gweled tin moddion m"r (Seiiihiol at wendidau y nerves a'r gewynion, curiadan y galon, gwahanol boeaau trwy nerves y pen, sef- neuralgia, tic dolor*vx, dtc.; anhw^lderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac nweblaw pob poth, iselder ysbryd a gwendidany fresfc. Y mae yn dda genyf fed cywiTxnrwydd meddyginiaethol wedi ei berffjithio mor belled. Yr eiddoeli, &c., MT. Gwu.vM E?AKO. T. DAYIES. D.S. -Y raue yn bynod gyfaddss i llsnt yn iyfa, ac befyd i'r rhyw fenywaidd. OLD GLOBS, NNW DOCK, LLANELLY, Mai 24, 1876. ANWYT, hysbysu i chwi fy mod *w«di cael fy llwyr iachau trwy Q!tiT)iiie Bitters. Yr oeddwn wedi myned bron yn rhy wan i gerdded, 110 yr ()(-'(td y dwyf ar fy mraich yn myned yn waeth bob'dydd. Yr oedd ineddvgnn ijj meHt a'r cylcho^dd am dori fy mndch ymaith er achub fy Vywyj, ouii trwy gymeryd y (Jainine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ychydig. The following testimonial from a medical man may be read with interest:— 'THEALE, NEAR READING, 11th May, 1877. DEAR SIB,—I have examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). Un arall oddhvrth Mr. ROBERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., Llanelli. SYE,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAB- RA us trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaith. Blin- wyd fi beunydd gan boen au forth ol yu fy mhen, weithiau uwchben y Ilygaid, weithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn curo fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn ranaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiaa anamserol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi llwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodbl ddyoddef poen heb dreio hwn. BRYNHYIBTD, SWANSEA, Mai 9, 1877. SYB,—Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caet ty miino gan beswch, ac yn .f,jy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er caelllesbad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitten chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iecbyd na golud." Yr eiddoch yn hofius, ISAAC OWEN. B-STIDI3^333 HYSBTS I BA-WB, I (A). Nid ydy w bcsilJ dodi yr boll gylTuriau sydd yn y feddyginiaeth ton uiewii FILLS. (B). Y ■■.ae mir ;sel ag y gall fod, oscymerir i ystyriaeth brin- der y Quinine a'i SaisapArilla. (C). Geliii- gweithio beunydd fel arfer, beb nn angbyfleusdra, ac nid ees perygi auwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. ( D ) r^j 'fitters i/n crijfhcm ?/ rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn toanach, ac felly ynfxy agorexl i hdnliau ac ajicohyd nac arferol. a di/lid sofiofvd bjb main o BILLS y.t,gwanhau y cyfa.isoddiad, ac yn ajlon- yadu y cylh,. (E). Nid yw Quinine Wine, na Tincture of Quinine, nac unrhyio gy- mysgedd arall o eiddo. y Druggist ei hun, ond Gwilym Evani Quinine Bitters" meum potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; dr enw GWILTM EVANS, PH.C., M.P.S. ivedi ei ysgrifenu ar'Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ftbgiad ydynt. Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant o bob oedran el gymeryd ond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob fiHUI fir wlad oddiwrth y perebenog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly.. I D.S.—Os na ellir cael y "Bitters" heb drafferth, ysgrifaner at y perchenog. I'vY CAEL GAN BOB FFLRYLLYDD CYEEIFOL, NEU YN UNIONGYBCHOL ODDIWETH I Mr. Gwilym hvo-is, l\G.S.t M.PS., Pharmaceutical Chemist\ Llanelly. I