Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

<%tr±iTii<rE3 BITTBas- MbfUHo'r corff yn graddol ddod Wff jrK Y rTfeg h°n -i 7*'V Tathydd o rwyraau'r clefyd, » I lu o weinmd tvner, T dwymyn yn ymgilio'n l&n ,v 4 ^^hyw feddyglyn maethlawn lawn oSXrdim ond gwendid, J Y (ffilN^BIM&S vdvw hwn Wa ddywed pawb yn lion eu Uais 5 »?T i ? I «%8dim ond eisieu amser k\ & Gw"a les afiechyd, iiHK& dyn yn ol i'w le, A(Ler llw/r adfer «nawJ » ne,rth •ISRLVwn^ ^^glplF PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y j OTANSODDIAD ,'ff'jfV Cf*J Tft TJSWT GYMERYD 'I & IC# ftforilgm (Quinine$itter0, new Vegetable Ionic. I Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. W me» 9 Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwya elnverw-lysiaa a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, teaoaiillffi* Saffron Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Root, &c. Mewn gair y mae bron bob Uysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr &|ffeddygiBiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perfteithio l fod yn wellhad itMant at y doluriau canlynol. 1. o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, cunad y galon, ihwyou, teimiad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthrr, yn ddisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chat, ftoen rhWM yr ysgwyddau, difl'yg djmll, phlegm, y gwaed yn tori, peswcb, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline.) 2 DifSyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder eyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn ihwyddo trwywynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn bocth, brathiadau disymwth yn yr ochr, j pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy iyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groea i'r llygaid, ac ysgiit'iuler yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gyle-brediad y gwaed, y maent yn bynod o effeitbiol at y blast neu r awelon, gwynegon, ntyfFdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbya tn barbaus. Cyhoeddir ycbydig yn unig o'r llaaws.' Gellir cael pob hysbysrwydd-trwy ysgrifenu at y perchenog. On bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arho yagrifenLi at yr enwau a roddir yma. If miae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaetli anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y.methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. TANYGRISIAU, FFESTINIOG, June 7, 1877. ANWYL Sra,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei wneuthur yn Ngogledd Cymru. Gredaf nad oea angen i mi roddi enwau y lluaws perBonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, an i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentral ddweyd nad oes dim, ie, sylwch, dim wedi dod i'r goleu eto gan neb un dyn byw, i'w gymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fttt, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fed yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd nn botelaid 4s. 6c. o'r Quinine Bitters: Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu biecbyd i drsio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad eyflawn. Is eiddoch yn dra diolcbgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). PANTYCEUQ, CONWIL-IN-ELVET, Mai 30, 1877. ANWTTL STR,—Er clod i chwi a lies i ganoedd, dymunaf eich bysbysu fod eich meddyginiaeth ardderehog wedi bod yn bynod lwyddianus yn mhob ease, ac yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod eich dyfeisiad yn dda, sef "cryfhau ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeitbiol at wendidau y nerves a'r gewynion, curiadau y galon, gwahanol bqenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tic doloreax, etc.; anhvvjrlderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac awchlaw pob petb, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. GWILYM EVAKS. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. OLD GLOBS, NEW DOCK, LLANELTY, Mai 24, 1876. ANWYL STU,—Dyrnmif hysbysu i chwi fy mod wedi cael fy llwyr iachau trwy gymeryd eich Quinine Bitters. Yr oeddwn wedi myned bron yn rhy wan i gerdded, ac yr-oedd y clwyf ady mraich yn myned yn waeth bob dydd. Yr oedd meddygon Unnetli a'r eylehoedd am dori ty mraich ymaith er achub fy Vywyd, oud trwy gymeryd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ycbydig. The following testimonial from a medical man may be read with interest:— THE ALE, NEAR READING, lltft May, 1877. DEAR SIB,—I have examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). Un arall oddiwrth Mr. ROBERT Guy, Builder, 7, Cambrian St., Llanelli. SYB,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAR- tIAUS trwy gymeryd eich "QuinineBitters." Rhyfedd yw eu heffaith. Blin- wyd fi beunydd gan boen anferthol yn fy mhen, weithiau uwchben y llygaid, weithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn euro fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau anamserol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi llwyr wellhau. Gyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gat.taf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. BnYliilYFBU, SWANSEA, Mai 9, 1877. SYB,—Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn cael ry miino gan beswch, ac yn fwy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mite wadi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i on man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitten chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hoflus, ISAAC OWEN. IBTTiraiEJID HYSBYS I BAWB, (A). Nid ydyw bosibl dodi yr holl gyffuriau sydd yn y feddyginiaeth Aou MEWN PILLS. (B). Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brin- der y Quinine a'r Sarsaparilla. (C). Gellir gweithio beunydd fel arfer, beb un angbyfleusdra, ac nid oes perygl auwyd, ond yn hytraeh y mae yn atal anwycl. (D). Y ma? y Bitters yn cryfhau, y rhan, neiCr aslod o'r corf sydd yn wanach, ac felly ynfivy agored i heintiau ac aficchyd nac arferol. a dylid o/io fod bron bob math 0 BILLS yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflon- i d'du y cylla. (E). Nid yw Quinine Wine, na Tincture of Quinine, nac unrhyw gy- mysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond "Gwílym Evans1 Quinine Bitters" mcivit pottlau 2s. 9c., A 4s. 6c.; cCr enw GWILTM EVANS, PH.C., M.P.S. ivedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyllct fitgiaci ydynt. Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant o bob oedran ei gymeryd ond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob fiitt fifa wlad oddiwrth y perchenog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Os na ellir cael 1" Bitters" heb draflferth, ysgrifener at y perchenog. >3; I'W CAEL GAN BOB FFERYLL Y VD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH Mr. Givilym Evans, F.G.S., M.P.S., Pharmaceutical Chemist, Llanielly. s.r.v ■