Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

(SmciigactlivVB. Meb. 18, priod y Parch. W. S. Dftvies, Llwydcoed, ar fab -en cyntufanodig. Mel). 21, priod Mr. John Owens, Blue Lion, o'r dref hon, ar ftil) — eu cynt.afnuedíg. Meh. 24, priod Mr. Owen Roberts, Glo Fasnachydd, o'r dref hon ar efeilliaid—umb a rpereb. ilrioiictsau. Meh. 12, yn Sardix, Pontypridd, gnn y Parch."W. T. Morris, yn cael ei gynortliwyogau y Parchn. L. Pvobert, Porthmadog, J>. Erans. Pentre, It J. H, Jones, Bethesda Ton Peiitre, Mr. I'.lias H. Davi««,- Auctioneer, Raglan House, Peiitre, a Miss Annie J one*, mereh i r diweddar J hontM Jones, Ysw.;L[md Agent, Pontypridd. Mae pnwb a adwaeua Mr. Dayies, o ho wydd ei gysylitiadan pwysig n'r plwyf ac a'r eghvyM lie y g iune wedi bod yn ddiuconhnrdd am flytiyddau, ynllawenhau yu few with ei -.velcd yn eyineryd cymhares fel ng i'w sicvliou i fod yn breswyiudd yn y gymydogaoth, ac i bar- Iviii i lanw y c\k-hoedd cyfrifo) do yn y dyfodol. Y mae ei siriol gymhainR yn pertliyu i dewlu parchus a tiara ndnabydd- us yn Pontypridd, ac yn nelod gweithgar yn Sardis, Ponty- pridd, er yn icnlmc. Gadawodd y ddau y lie vr nn diwrnod mewu cerbyd hardd ;■ yd;! dan o geffylau i orsaf Quaker's Yard, nr eu-taiib am bythofnos i Ogledd Cyniru. Ein dy- munind rnwyaf didw.yll ydyw iddynt gael hir oes i fyw yn ddedwydd yn v byd. Meh. 18, trvy drwyddf.d vn TTnion Street, Cuerfvrddin, gan y Parch. John Thomas. B.D., Capel Isaac, yn cael ei gynort-hwyo gau y Pioff. Morgan, y Parch, li. H, Davie*, Betliania, Llanon, A Miss Louisa Griffiths, Bailiglas, Llan- arthney. Meh. 25, yn nghapel y Methodistiaid, Billa, gan Dr. Edwards, y Parch. E. J. Evans, Bouthport, iVMws Annie Morgan, mercli hynaf David Morgan, Ysw., High Street, o'r dref lion. Gwenau y nefoedd fo ar yr undeb. Jftartoalacihm ANGLADD MRS. DAVIES, GLANCORWG. Gosodwyd yn y ddaear yr liyn oedd farwol o'r wraig dda. uchod yn nghladdfa Peniel, ger Gacrfyrddin, Mehefln 20fed, 1878. Llywyddwyd a rhoddwyd yr emynou allan yn yr angladd gan y Parch. 8..Davies, Peniel. Yn y ty da.illep.odd a gweddiodd y Parch J. Williams, Panteg; ac yn y capel y Parch. D. C. Jones, Abergwili. Yn:t dywedodd gweinidog y lie mai Dat. xiv..18 oedd y testyn a fwriadai siarad imo, ond gan fod atnryw weinidogion yn bresenol, yr oedd yn fwy cydweddol a'i deimiad ef, a chredai y byddai ei drefn yn dderbyniol hoi In 1 gan y g wrandawyr, sef cael anerchiadau byrion gan y gwalianol weijiidogion. Galwodd yn gyntaf i aiterch/y gwrandawyr y Parch. L. James, (Carfo,n, gyntj nai i'r ymadawedig. 3Ea Hesat Biaradodd y Parch. D. Daries, B.A., Cheshunt# nai trwy'r gyfraith i'r ymadawedig. Yr oedd yr amser erbyn liyn yn myned yn nihell i gael anerchiad, fel y cyhoeddwyd yn y dechren, gan y Parch.B. P. Jonjes, Pencader, yr hwn a derfynodd yr oedfa trwy weddi. Wedi gair a gweddi ar Ian y bedd, claddwyd y inarw' o'r golwg. Llonyddwch i'w Hwch hyd codi cyffredinol. Xeimlir colled ar ei hoi mewn amryw gyaylltiadau. Gweddiwn ar Ddttw bylchau wneir gan angeu yn ein plith; a'n dymuniad yw ar i'w phriod oedranus adawyd yn uldg, geisio gras i ymgynal yn y storom, fmae digon i'w gllel,) a chaffael y fendith auicanedig yn y weiniodgaeth chwerw. Parodrwydd i bawb i'r daith ddidroi yn ol. G-OHEBYDD. STehnfin l'7t>g, yn 8S ml. oed, Mr. William Jones, Brit- tatiia Terrace, Beibania, Ffestiniog. Claddwyd ef y dydd Ian canlvnol yn mynwent Ffestiniog. Yr oedd yr ymadaw- cdig yn aelod gydn'r Annibynwyr yn Bethania er's. cryn lawer o flyiiyddau. Hed¡lwah i'w lwch hyd y boreu hwnw pan y bydd dorau beddau byd yn agoryd. Yntau'n ddi frllW It llawen Gwyd rhyw awr i'w gadair wen. Y iiiae. wedi. dygwy.Jd dyfod i'm rhan yr wythuos hon y gorchwyl pruddaidd a galutus ° gofÜudi haneH marwolaeth it. chladdedigaeth y fwynaidd a'r serchus Mary, unig ferch Mr. W. Griffith, Salem, Ceredigion. Yr oedd wedi cluddu ei banwyl fam 15 ml. yn ol. Boieu y Sulgwvn. Mehtfln 9, 1878, bu fayw y ferch ieuanc ragorol hon, yn 27 mlwydd oed. Bn farw felly yn mlodau ei dyddiau, cyn i'w haul gyrhaedd canolddydd. Yn nglianol ein bywyd yr J'dym Yll angeu." Y darfodedigneth oedd ei hafiechyd, a theimla ei chymydog- ion a'i pherthynasau hiraeth mawr av ei hoi. Tystiai pan ar gyffiniau bJclarall fod yr hwn a wasanaethai yn ei bywyd yn dal yn ffyddlon yn awr gyfyug marwoleeth. Dyma dyst- iolaeth gwerth ei chei'fio aur pur. Iall canlynol claddwyd ei gweddilliou yn mynwent Salem. Gwein- yddwyd yn etfeithiol ar yr achlysur gan y Parch. D. John. Yr eedd yu un angladdau mwyaf galttrus a welais erioed. Heddwch i'w llwch. SALBMfab.

^.irbboniacilt,

Family Notices

[No title]

Advertising