Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Y LLONG, SWYDD FFLINT.

News
Cite
Share

Y LLONG, SWYDD FFLINT. Prydnawn a nos Lun, Meh. 17eg, cynal- iwyd cyfarfod tO a chyrigherdd yn y capel Annibyaol yn y lie hwn. Gwleddoedd yn llgl^u &'r Ysgol Sul oedd y rhai hyn, ac i'w deiliaid hi yn benaf y rhoddwyd y t6, a chan ei deiliaid hi a'i chefnogwyr y cynaliwyd y gyngherdd. Mae yr Ysgol Sul yn flodeuog lawn yma, felly nid rhvfcdd fod nifer mawr vn cyfranogi or t{; da a'i gylshedau, Yn yr hwyi% am haner awr wedi 6, declneuwyd y gyngher dd; Rhoddodd "Cor Poutybodkih." dan arweiniad y cerddor llafuius a gwasan- aethgar Jno. Davies; y Mri. Lewis Everett, Muaf, Mold Isaac Davies; Peter George William Jones; Thomas Bel lis; Thos. Nut- tal, Pontyb dkin Edward Williams, Bwcle aJoht Evans, Paries wood :g Misses Frances Williams, Elizabeth Jones, Savah Davies, Pontybodkin E. C. Davies, Llong a Eva Hemans Everett, Mold, eu gwasanaeth. Chwareuwyd y berdoneg gan Miss Everett a Mr. Robert Davies, o svvyddfa G. E. Trevor Roper, cyfreitiiiwr, Wyddgrug. Ar y diwedd diolehgarwch yn fedru* a doniol anghyffredin, fel y gall efe wiletid, gan Mr Lewis Eveiett, Wyddgrug, i'r gwragedd a 91' 9, b Wasanaetlieut wrth y byrddau t6, i Mis. Itoberts, Hill Farm, am fenthyg y piano, i Mr. Roberts am fenthyg y cap i'r plant chwar- •u ynddo, i'r Mti. Thomas Jones y Llong, a Daniel Evans, Padeswood, am w:<sanaethu wrth y drysan, i gor Por tybodkin, ac yn enwedig i John Davies, yr arweinydd, am ei lafur diflin heb dfil na gwobr gyda chaniad- aeth gysegredig yn y Llong. Y mae Robert George, blaenor y gan yn Mhontybodkin, a John Davies yn haeddedig ol o glod am yr hyn a wnaethant i gerddor- iaeth yn y Llong ac fel y crybwyllodd Mr. Everett, mae y cyfryw waith ylideilwng o beth mwy sylweddol na diolch. Cafwyd dau gyfarfod hyfryd iawn, a digon o bobl. Yr oedd y capel yn erlawn hyd y drysau yn yr hwyr, a'r cantorion a'r cantoresau mewn hwyl odidog. Mae yr achos bychan yma yn flodeu- og iawn, heb wybod dim am sychder a manv- eidd-dra crefyddol y dyddiau hyn. Gwneir ymdreehion haeddglod gyda'r Ysgol Sul a chaniadaeth cysegredig, ac nid ydyw yr eglwys ychwaith yn ddiepil, at yr hon yr ychwaneg- wyd deuddeg o aelodau yn ddiwwldar. b Hyfryd ydyw cael eydweithrediad, a hedd- wch, a llwyddiant, ac arwyddion o wyddfod- oldeb yr Arglwydd. ABERDAE.' J Mae gweithfaoedd glo Cwmdar, sef eiddo y Brogdens ac eiddo Mr. Mordecai Jones, wedi arafu yn fawr yr wythnosau diweddaf yma. Yr ydym yn deall fod gweithwyr y N antmelyn, sef eiddo y boneddwr olaf a enwyd uchod, yn gweithio ar y daily contract, hyny ydyw, pan fyddant yn aymud, oblegid un wytbnos maent wedi weithio yn ystod y tair wythnos ddiweddaf. Mae hyn yn effeitliio yn fawr ar fasnach y lie, Mewn gwir- ionedd, y gweithiau hyn yn Nghwnidar sydd wedi bod yn cadw tipyn o fywyd yn rban uchaf Aber- dar yn ystod y misoedd a aethant heibio, ac o ran hyny yn ystod y ddwy flynedd a aethant heibio, oblegid y maent wedi bod yn parbau i weitbio yn gyson yn yr amser caled sydd wedi pasio, ond y mae rhyw farweidd-dra neillduol ynddynt yn awr. Gobeithio y daw rhyw adfywf- lad buan ynddynt eto. Mae gwaith yr Ysguborwen, eiddo S. Thomas, Yaw., yn myn'd yn dda iawn ar hyn o biyd, a hyny sydd dda. Yr ydym yn deall fod Mr. Simpson, goruchwyl- iwr newydd yr Aberdare Iron Company, wedi dyfod i'r lie. Mae ef yn byw yn Plymouth, ger Troedyrhiw, yr ochr arall i'r mynydd. Bydd y cwbl dan ei oruchwyliaeth ef ddechreu y mis nesaf. Hyderwn y bydd ei oruchwyliaeth yn un lwyddianus i Aberdar a Mertbyr. Yr achos goreu.-Dylasem fod wedi bysbysu yn gynt i ddarlleuwyr y CELT fod yma gyfarfod misol wedi ei gychwyn yn ein plitli fel Aunibynwyr. Cynaliwyd y cyfarfod cyntaf er's tua phytbefnos yn ol yn Siloa: Cyfeillach gyffredinol am dri o'r gloch y prydnawn. Siaradwyd yn dda ynddi. Pregetbwyd yn yr hwyr gan y brodyr anwyl J. J. Evans, Heolgeryg; ac R. Morgan, Bethel. Caf- wyd cyfarfod rhugorol, GOHBBYDD.

LLANDILO'RFAN, BRYCHEINIOG.

CRYBWYLLION CYMREIG.