Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

CANOL Y FFORDD.

News
Cite
Share

I -1) CANOL Y FFORDD. III. YR wyf yn ysgrifenu yr epistol hwn o "Babel fawr y priddfeini," chwedl Kilsby. A fuost ti erioed yn Llundain. ddarllenydd ? Digon tebyg taw hi yw y ddinas fwyaf, gyfoethocaf, a phechadurusaf yn y byd. Mae ei badeilad- au gorwycH a mawrion, a'i heolydd Ilydain a llawnion, yn destynau syndod a siarad i holl genedloedd y ddaear. Nid yw o un dyben i neb geisio desgrifio ei rhyfeddodau mewn un llytbyr, am hyny ni wnaf gynyg. ..1, Prif. 11 bwnc y dydd" ydyw y "cwrdd mawr"' sydd yn cael ei gynal yn Berlin, prif- ddinas Germani, y dyddiau hyn. Ymddengys Ily fod saith. deg a phedwar o foneddigion o wa- haiiol raddau a gwahanpl wledydd wedi ym- gasglii at eu gilydd yno i'r dyben i geisio cadw hedchych Ewrop. O'r rhai hyn y mae rhyw beclwar ar bymtheg yn ddirprwywyr neu gynrychiolwyr y gwahanol wledydd, a'r lleill yn ysgrifenyddion, &c. Nid ydynt oil yn eistedct ar y pwyllgor. Y mae Itali yn fodd- lawn^r beawar ysgrifenydd, Twrci ar bump, Rwssjji ar chwech, Ffrainc ar saith, Awstria ar h, Germani ar wyth, ond cymaint ydyw balcMer Arglwydd Beaconsfield fel yr oedd yn rhaid iddo gael pedwar ar ddeg Wrth reswin John, Bull gaiff dalu y treuliau. Y mae róydain Fawr wedi danfon Ardalydd a larll.jiV Pwyllgor; Germani, dau dywysog a banvn o'r ymherodraeth Rwssia, tywysog, Coui$* a barwn Awstria, dau Count a bar- wn r Ffrainc,Count a Monsieur Itali, dau Collet; Twrci, dau Pasha a Bey. O'r tu allan i'r cwmni urddasol, y mae llu mawr o Arglwyddi, Ardalyddion, Counts, Barwniaid, Chevaliers, Maeslywyddion, Colonels, Cad- bejiiald, &c. Y fath ydyw gwagedd a hum- lm go^iaetb ein byd bach ni Pan ofynwyd i •wleidyddwr^enwog beth ydoedd cymdeithion felly^d^» ei; ,a$eb oedd. er mwyn iddynt dd a\$psio a gwneud i bethau edrych yn hardd. Digon tebyg y bydd. yno lawer o giniawau, ac b y|^d, a dawjj^o. Gall trethdalwyr ein gwla/A benderfynn.y hydd; treuliau y ddir- j); v. vaetli o 17 a ddanfonwyd o'r wlad hon yn unig. "er mwyn boddloni balchder a hunanol- deb .jin, dyn yn sicr o ddisgyn yn drwm ar y trethl .Wei, gwnaeth yr etholwyr dro dwl yn 1*74, a rhaid i bechod gael ei gospi. Ond y yn dipyn p gysur i'r amaethwyr sydd yn gorfod gWeithio yn galed ar hyd wyneb y dd ;iear i gofio eu bod yn cael eu cynrychioli gan$dixprwywr mor anghyffredin o anrhyd- eddu^fel nad all groesi platform gorsaf y reil- ffordp. ps na fydd wedi ei orchuddio a crimson clotluj, Tebyg mai ar yr 17eg o'r mis hwn y dechreuid o ddifrif gyda gwaith y Gynadledd, ond nid oes neb yn medru dyfalu pa bryd y di veddir. Dywed rhai y bydd yn sicr o bar- han ,am wythnosau. Y mae un ffaith wedi dod i'r amlwg eisoes. Nid oes gan y Tyreiaid yr mi cyfaill cywir yny Pwyllgor heblaw Ar- gl w vjdd Beaconsfield.* „ b '< ■ Taa yn siarad am falchder Dizzi, nis gallaf lai ca. chofnodi y sibrwd a daenir ar hyd Llundain yma y dyddiau hyn, sef ei fod yn deoyg P gael eiddyrchafu.ynZWe. Dywedir fod un o'r Tywysogesau Coronog wedi danfon iddo glwm o flodau, yn nghanol pa un yr oedd strawberry wedi.ei hamgylchynu gan gynifer o ddail ag sydd yn ymddangos ar goron Dnk-e! Mwy na thebyg fod yr hint yn dder- byui'ol, ac yn gydweddol iawn a natur Dizzir Dywedai papyr Axnericanaidd ychydig amser yii ol fod Dizzi wedi dv^eyd wrth gyfaill ei fod wedi pexiderfynu priodi y Frenhines .ei hunj Nid yw yn debygol fed hyny yn wir- ionefld, ond y mae yn btirdebyg fod ganddo gryu ddylanwad yn y Teulu Brenhinol. v Goddefer i mi longyfarch etholwyr bwrdeis- drefi Llanelli a Chaerfyrddin. Gwnaeth eu Eaelod Seneddol dysgedig a galluog B. T. Williams, Q.C., ei araeth gyntaf (maiden speech), yn Nhy'r Cyffredin y Meg cyfisol, ac yr oedd yn deilwng o hono. Y mesur gerbron oedd y Valuation BiU. Aethum i'r gallery o bwrpas er mwyn ei glywed. Eisteddai aj yr ail faine ar yr ochr wxthwynebol. Cyfod- odd ar ei draed yn y modd inwyaf hunan- feddianol a boneddigaidd, a siaradodd am ryw haner awr mewn lIais croew, ond fine, a der- byniwyd ei araeth gyda chymeradwyaeth galonog yr holl Dy. Dilynwyd ef gan C. S. Read, Knatchbull- Hugessen, Syr W. Barttelot, Syr Stafford Northcote (Canghellydd y Trys- orlys), Goschen. ac eraill, a gwnaethant oil gyfeiriadau (mnplimenUvidd iawn at araeth The Honorable and learned member for the Carmarthen Boroughs." Rhaidj mi gyfaddef, yr oeddwn yn teimlo fy ngwaed yn cynesu wrth feddwl fod Cymru lan wedi llwyddo i ychwanegu un yn rhagor o'i meibion at ei chynrychiolwyr yn Nhy'r Cyffredin. Dymun- af o'm calon hir oes i B. T. Williams i fwyn- hau y llwyddiant mawr sydd yn sicr o fod o'i flaen. Dichon y gwnaf ychwanegu ychydig linellau yr wythnos nesaf ar yr hyn a welais yn y Senedd. V Byddai yn burion i etholwyr Cymru fod yn barod. Y mae y botyl sydd yn deall ar- wyddion yr amserau yn dechreu sibrwd fod etholiad cyffredinol yn debyg o gymeryd He o hyn i'r Hydref. Gwelaf fod sir Gaernarfon wedi sicrhau ymgeisydd poblogaidd yn mher- son mab Arglwydd Newborougb, a bod sir Drefaldwyn wedi penderfynu ar Stuart Reu- del. Da iawn. Gofaled siroedd a bwrdeis- drefi eraill y dywysogaeth am dani. Deallaf fod CeredigioD yn bwriadu penderfynu ypwDe ar y 27ain cyfisol. Cymerodd dau etholiad Ie yn ddiweddar, un yn Southampton a'r llall yn Rochester. Dych- welwyd Giles (Tori) dros y blaenaf drwy fwy- afrif o 248 ar y Rhyddfryd wr Bompas ond yn Rochester, dychwelwyd Otway, y Rhydd- frydwr, drwy fwyafrif o 280 ar Rarr, y Tori. Mae darllenwyr y CELT yn cofio taw cynrych- ioli Rochester ydoedd yr A elod Seneddol fu farw yn Nhy y Cyffredin y dydd o'r blaen. TOBIT.

YMYLON Y LLWYBRAU.

iCYFRINFA IFORAIDD YR HEN…