Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

TRE ULIA U KJIYFEL.

News
Cite
Share

TRE ULIA U KJIYFEL. GELLIR dangos y symiau a wariwyd gan y wlad hon, uwchlaw treuliau arferol y fyddin a'r llJngei", yn y g ivahanol rhyfeloedd y bu ynddynt er cliwyldroad 1688, fel y canlyn Yn yr Iwerddon yn orbyn Ffraino 1688-97 iS2,648,7M Olyniaeth Yspaen 1702—18 684,958 Ehyfel Yspaen 1718—21 £ 4,547,324 Bhyfcl Hawl ymchwiliad" 1789—48 £ 4S,655,19I2 Rhyfel "Sa'th mlynedd 1756-0S £82,62S,788 Ehyfel America 1776-85 £ 97,599,498 Ehyfel Ffrainc 1783—1815 £ 881,446,409 Rhyfel Canada 1888—48 £ 0,096,049 Ehyfel China 1840-4:1 42,201,028 Rhyfel Kafiraria.1848—88 <2,060,000 Ehyfel Crimea 1854—58 £ 69,277,69* Ehyfel China 1856—61 £ 6,640,698 Ehyfel Persia 1856-57 £ 900.000 Ehyfel New Zealand 1864—65 £ 764,82» Ehyfel Persia 1856-57 £ 900.000 Rhyfel New Zealand 1864-65 £ 764,82» RhytelAbyssynia. 1866-67 AS,600,000 Nis gall ffigyrau noethion, er hyny, ond cyfleu syniad anmherfFaith iawn am wir gostau y rhyfeloedd hyn-y beichiau argyll- xadol dychrynllyd a osodwyd ar ysgwyddau y geaedl mewn trefn i gael y cyflenwadau angenrheidiol. 11 Y mae gan Sydney Smith air ar y pea hwn yn y cynghor a rydd i America am beidio bod yn rhy awyddus i gydymgeisio a'r hen wlad yn ei gorawydd am anrhydedd. Ysgrifena yn yr Edinburgh jRepMW "Gallwn hysbysu y brawd Jonathan, ganlyniadau anocheladwy syched gormodol am anrhydedd -trethi 1 reth ar pobpeth a ddodir ys. y genau, am y cefn, neu dan y troed—troth ar bobpeth sydd ddymunol i'r liygad, i'rglust, i'r arqgliad, i'r teimlad, neu i'r archwaethiad -treth ar wres, goleuni, a chludiad—treth ar bobpeth ar y ddaear, ac yn y dwfr o tan y ddaear-treth ar bobpeth tramor a chartrefot -treth ar griddefnyddiau—treth ar bob gwerth adnewyddol a ychwanegir atynt drwy ddiwydrwydd a dyfais dyn—treth ar y sibr sydd yn gwancio y cylla, ac ar y cyflfyr sydd yn adfer iechyd, ar y pali sydd yn harddu y barmor, ac ar y rhaff sydd yn crogi y troa- eddwr, ar balen y dyn tlawd a danteithion y dyn cyfoethog—ar hoelion pres yr arch, a ribanau y briodasferch-yn y gwely neu wrth y bwrdd, yn gweithio neu yn gorphwys rhaid talu y dreth. Y mae y plentyn yn chware ei dop trethedig, a'r llanc difarf ar ffordd dreth- edig yn arwain ei farch trethedig gydaffrwyn. drethedig. Y mae y Prydeiniwr cyn m;1.rw yn tywallt ei gyfferi, y rhai sydd wedi talu saith y cant i lwy syud wedi et threthu yu ol 15 y cant, gesyd ei hun i orwedd ar wely sydd wedi talu 22 y cmt, ac y mae yn marw yn mreichiau apothecari ag sydd wedi tain can' punt am drwydded i roddi dynion i farwolaeth. Y mae ei holl eiddo ar unwaith yn' cael ei drethu ynot 10 y cant. Heblaw y cymunbrawf, codir swm mawr am eigladdu yn y ganghell, t'osglwyddir ei rinweddau i'r oesau a ddel ar farinor wedi ei drethn, a chfsglir yntau at ei dadau, lie na bydd trethu mwy." C<jf. LLKWELYX TEGID.

HOREB, MYNYTHO.

Y JINGOES.