Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yr ydwf fi Jy ereill wedi gwueud arch- S/ w- X wiliadmauwliHiewn iangawdd^v GEORGE'S fgf* J/ GEOEGE'S PILE AND GitAVEL^k eich Peleni, ae yr ydym yix «ael eu A „ „ \V ,r if 1 ilia ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o'r eyfinriau nil 1? 0 T1) Iim J J \V lly.rit'itol Ujneraf. Yr wyf wedi eu deftivddio X 1L JU VtL UllAV LL If n £ yf:UXSO(idedig o ddefynddiau i\ f/yu helaeth am flyuyddau lawer mewn 1 llyxiawl. Nid oes ynddynt ddim o natur PILLS. | fetelnidd. Ye YDWYP o'R PABN ED || |; node dig. Khoddant ewnwythad l>uau l rai I II I I mewu sefyllfa anobeithiol O herwydd y l\ BOD YN FEDDYGIKIAETH DBA GWEETH- J V\ Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELEN1 UCHOD Y\ FAWU AT Y DOLUBJAU HYNY AB QYFEB V dweud n»d oei, news gwirionedd, en j! MEWN TRI O DDULLIAU \v PA BAI Y. MAEKT WEM j V cyffelyb fel meddygimaeth tuag £ V\ >v at wella y Piles a'r //■ GWAHANOL FEL Y CANLYN: euhamcanu. y/ 0,9 Gravel jU ——— \» j^T ^4*-WILL NO. lGEORGES PILE & GRAVEL FILLS. X^%00N, :;r-.h; No.2 -GEORQES GRAVEL PILLS. f, JM NO. 3-8 £ 0RGES PLLLS FDR THE PLLES. .< GOCHELWCH DWYLLWYR. —~ 60CHELWCH DWYLLWYR. Mown blyohau Is. 1 .}<-•. a2s. 9a.yr un.. Daliwch «ylw fod enw y gwneuthurwr G«fyu\yoh yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraath sydd o anigylch GAN BOB FFEitYLLYDD PARCHUS AC Efl EICH PEBSWADIO, na cfcymirwch i' bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DBWY YR HOLL FYD ,U1<* Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. nob nrnH. .r i.1 09 f f^pm YN I t*D YTI|tfD j 14'v I Y^SftFNPER VN Y PEN | ir EN YN Lmn^l LIWI.AL OWFR POETH AG ATALIOLI RHWYMEDO, &oi, t GEO ROE'S !■ m ■ "ll m + m<* m J*t ME. GEOBGE, j1 nTT ft nn. im« »««««. BH,mk»t. t\ -*r n.u /1 ) Mr I I_i ri €jf V E^a l_i I have much pleasure in bearing testimony to tha Dear &ir,—-Your Pills take well here. a-« gr(sat ot your ruis.for riles and Grayei. 1 always rewmnwaui tUem with the greatest confidence to my CUB- and in time I shall have a large opening TDTT "T" a^buin^ superior to any other medicine in nelieTing: o r o -rr 1 tbc«a UoubWHomo and naitiful diwrdera, and am rarely for theill.—YOUTH truly, diMxpyoiuUd tt-^n in most obstinate case*. il «v jj •; ww,wv 'r- ■■ I rcjiMtiu, yours truly, Y mat y Peleni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. r '2 '1' -i -i —- *i "I SIOR. BUAN. A DlOGEL i r i _"L l •_ PILES A'R GRAVEL, • ,.4i at 'UaW1 0 ^n^wV^erau tydd bob "11,11 ""H^. amter yn eu cantyh. nugyt:— £ f',( >- artt/ QY' POEM YN V CEPN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG Hilj '1 Jvfs R f <• GWELLHAD X TREULIAD, RHWYMEOD, LLYNGER MAN, DIFFYG ft .^l' J bI S ■< T, ,,1( &* X ANADt, POEN YN YR ARENAU AR LWYNAU. SURNI X W 0 RhYPEBDOL. — Bum YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, ymtooui kL y Pile* a> Uravel. yn nghyd i\ # yn glaf Hawer o flynvddau GWAEW OWYNT. COLIC, TE MLAO O BWYSAU YN Y X ^joi UUiwi «r rai aiu^aa ynduWuoi, ion tu<« A \SS nil.U aV (4MVAI KinuM o> CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, £ dMuUi'S mlyucdd, IMS *m y puiuv nil ulof oyu i mi V 5,U1 ) 1 nt-3 a r IllalUU fp DWFR POETH, DWFR-ATALIAO, Y GWELEBIAD YN M/ K,ua ar cicli l«jlnu cliwl; yr «JdWa Wt»il if yi" oeddwil yu alluog i sefvll ar fy »WL AC ANEjLUR.SYCHDEB A BLA6 ANYMUNOLYN l!wjr gn.-tliiwu i «•<>» yn y ty. \r o<dd y tilth bwn nV.u,l v ,i,w^r i mi a'r 1 GENAU. POEN YN Y BOROCWYDYLD, CHWYDDIANT ll.eofidtui yn fy iiglioluddion, fy nehylU, »'m ysj&taJut. s I Bhraed g.lll y poen .icnoiseut 1 lUl, ar l YN Y TRAtP as. lufyoeu uuurr yu tymliwi, «c yu fwidwmia b«iulro.ttulnai il I Yisr-ifuder vn fv mimn Fe wnaetli Doctoriaid 1 fl »«WwbauaK/ftwi/n«« uiw•'«bmpriuaul; m«i 'l I A, 1 f, ,»i Q(. v,. I iHODBANT ESIIWYTHAO UHIWIOTWHBL I I gair.yr "txlAwu vv*H fy Ivy* Mndvyo yui boeci a sola!, fel I [1 I: Aberu&re a MertUyi eu gureu 1 mi, ac yr I | gnuvrn fvd na«<w uu hyfch weiias onduioich i I 1. wrf -wedi talu iddvut buutiedd lawer am hyuy, I PEROHENOG, li Awdwr V»i» # ph»r»^» utiwiUi»«. i| 1 1 1- i.1 I m 11 Ys uttiPtt hyUif#iios. drwy ildftnyddio rich Prtpni yn Ol •/ 1 «nd in dderbymaiB ±awr lies oddiwrt-h UU O Jt GEORGE. M.R.P.S.. 1\ eicliejfftrwjtldyd, yr «<ddwn yngalla dilyn »y BgalwAdi- ,1 h(.mynt. i'rvnuis flvcb:(id o GKOUGE'S puAk nrd« »(wi • i»JIW<k*. Yr *r J Piles and UKAVKL !'ILL«. a chvmeraia ;J HIRWAIN, Vddau ddotrn o 6oiiyi.t-yy y<hrtf yn GLAMORGANSHIRE. rw'c^^T/ X, ntl'f un d(h/n io.ch. — V Bu^nt wedi K a(Ut»r}''l i'1" cwroe fel cjnt, V BKNJAII IN EDWARDS, L ~j?/?* CwiiDAits, AnERDAiii:. ■i TT. i. ".■ i-» X^_ PAVI1> DAVIKS. -=: •: •; i p Bala; Argr^ffwyd & Cbj^ioeddwyti gaJ) lJ. EVA)T-% f?wyddfa'f CVuwytf, Tegjd St.. Mdiefia 28, 1878.