Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE READY-MADE CLOTHING MART ELDON HOUSE, DOLGELLAU. ;1 Dymima WILLIAM DA VIES hysbysu ( ei fod yn bwriadu gwerthu Cotiau auchaf, •<< >Water-proofs, &c., gyda gostyngiatf <el y canlyn, er mwyn clirio yr oil sydd yn weddill:— n i^c^tosh Coats, &o., prisiatt arferol—7/6, 9/6, 11/6. 13/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 30/, gos- W i 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 12/, 15/6, lo/6,21/, 24/. Hefyd, Legings, &c., gydagostyng- iad cyfatebol. o o Papyr at Bapyro Tai o 2c. y pisyn i fyny. Goruchwyliwr lleol dros y Cwmniau canlynol:- Northern Fire & Life Insurance. Plate Glass Insurance. Horse & Carriage Insurance. 0 Guarantee & Accident Insurance. The National Steam Ship Co. The Coupon Trading System, &c., &< &c. CERDDORIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG GAN 'I • H. EVANS, & Co. Publishers, Sf e., Trefriw, nr. Conway. "BANER EIN GWLAD." C&n Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. Pris 6c. "Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei tbrefnu i bedwar Ilais, gan Dr. Joseph Parry. Solfa, 2c., Hen Nodiant, 6c. "Eisteddai Teithiwr Blin." Cyfansoddedig i Miss Maggie Jones, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. "Ffarwel y Morwr." Cyflwynedig i Mr. T. J. Hughes, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. "Deigryn ar fedd Mam." Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr. Hugh Owen, Talysarn. Pris 6e. d "Y Bwthyn ar y Bryn." Cyfansoddedig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. Williams, E.A.M. Pris 6c. Ffarwel i Gymra." Cyfansoddedig i Miss Jenny Maldwyn, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. i'Syr John Wynn." A Awdl Gadeiriol Eisteddfod Lianrwst, 1876, gan O. CETHIN JONES, at yr hon yr ychwanegwyd nifer I:lw mawr o draddodiadau dyddorol yn dwyn cysylltiad â hanesiaeth Nant Conwy a lleoedd eraill. Pris 6c. l^unii ^muniifh Mefys." f Gaa Glan Collen. Pris lc. Y llyfr goreu i'w 1: ranu yn yr Ysgol Sabbathol. ? Yr Elm arferol i Lyfrwerthwyr. Anfoneb AT y CYHOEDDWYR—Mt:SSNS, J. H. i EYANS, & Co., Publishers, TkeeIiw, Nb. I; Conway. TYSTEB DERFEL. Yn unol a cbais Ewyllysiwr Da" yn y C m,t am Ebrill 26, yr ydym gyda'r par- I oarwydd mwyaf yn cydsynio i dderbyn unrhyvv swm anfonir ini, a'u cydnabod yn y Gelt Pawb sydd yn bwriadu cyfranu, j bvdded iddynt vncud yn diiymdrol I T C rdnabyddwyd o'r blaen 7 8 0 "r "fcsgolSab. yr Annibynwyr CofTven 0 5 9| Mri. T. Jones, Bryninelyn 0 5 0 ,,G. O. Parry, Tegid Slate Works.. 0 5 0 i „ R. D. Roberts, Cae'rdelyn J) 2 0 „ R. Price, Llwyhmawrisa' £ t 2 6 Miss Sees, eto i./o 2 0 [ J. PARRY, BALA. 1 "——————————————————— "Purir y gwaed a chryfb-eir y cyfansodd- iad trwy gymeryd Gwilym Evans Qui- nine Bitters. Gweler manylion ar tudal 2 r ■ papyr. hwn. • ,rKf.hr r > EVAN DAY IE S, j LLYFR-RWYMYDD, I TE G I D STREET, B A LA, A cldymuna liysbvsu y cyhoedd ei fod yn parhau i gario yn rnlaen ei aiwedigaeth, a hyny ar gylch eaBgach nag eriocd, ac yn sicrhau V caiff pob llyfr a ymddiriedir iddo ei rwymo yn y fatli fodd ag a rydd berffaith foddlonrwydd i'w berclienog, > j v v K. E. EDWARDS/ SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, Bydd Mr 11, yn ymweled a-Dolgellau o naw ybWeu hyd ddan y prydnawn, v cyataf • r Itrydydd Sadwrn p mhob mis, yn nhy Mr. WUIiam Davie,, E^ady Made (.'lothnil Mar Portmadog,. bob. dydd GweBer >n nhy Mr. John Jones, Temp^raftce (eyfe.byn a ? F^cL' nadfa), Llaiiberis, bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfi if, yn nhy Mr Islmi 1 Iv Draper. D.S.-Ymae Mr. Edwards yn Gymro. 7 Au. l.hm, D mj,, dymu-sTa WILLIAM EVANS, I HOUSE pUKNISHER, jj SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STEEET, BALA j Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parliail i gadw cyflawnder o bob math o Ddodrefn o walianol brisiau a gwneutl nnad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rbai a wertliir am brisilu rhesymol, a derbynir taliadau yn wytlinosol neti fisol er hwylusdod r prynwr. 1 Wele restr o rai pethau—Glasses o 6c i £ 6 10; Bedsteads o 16s. i tmy Chlir Beds o lis i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side BoarL Drawing room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-ton StaiX SWYDDFAR 'XTELT/ lBALAr f Dymuna H. EVANS hysbysu y cyhoedd ei fod wedi eangu ei Swyddi, y wneud pob lnatb o argraffwaith yn rliad a cliyflym ac 4n y modd goreti. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoecfd wyr, a sicrlieir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhy w le yn Ngliymru" LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL Y Wyddor Gymreig ar Gcrdyn Glas Cryf, pris Uc y dwsin 1 I Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsin. ——i I Rhan Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 yd wall Y mae hwn yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn myned i'w TesE* mentau. | rhwymiiul birthl, qytla ])trhtn cywir ~—■ r J GOPIANT OALEDFEYN WEM EI YSGKIFENU GANDD0 EF EI HUN. l' On T Hr ORP I DAN, OLYCIAETH SCORPION. Yn ycbwaneg-ol at y Cofiant ceir ynddo luaws o Draetbodau, Pregethau, Darlitbiau a Chasgliad o lienilliou, Emynaii, a cbanoedd o Englynion ar wahanol faterion vn«hi da nodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad w o CAW RAI o. WYR BLAEWAF YR OES BARN Y WASG am DAiSTO:- Dylai pob dyn sydd yn meddu ar ronyn o chwaeth at lenyddiaeth GvmrfeiV b„ bwrcasu a i fyfyrio ar unwaith."— Y Diwygiwr ein uymrejg bu| ei Yr ydym yn sicr y bydd i bawb a bryno y ilyfr hwn gael ynddo werth ei Li J a gwertb yr am«er a dreulia x'w ddarllen."—YDyioasogaeth. I T "Y mae cael yr oil yn gyft-ol hardd, gyda Darlun o'r gwrthddrych, am dri a church yn togen na bydd achos i neb a»i pryno gwyno.JW,. J. Thomal, D.D., yn y Tyst J™aej ° ln Wlr ddyddorus, fel y gallesid dyagwyl, ac yn po^trefadu ei gwrtMdrych gyda phob cywirdeb ac eglurdeb."— YDrysorfl 7 Yckwanegiod g werth fa wr at lenyddiaeth ein cenedl ydyw VCopiant Caleufb^k ^Dysgtdydf ° I'r genedl ag ydyw o barch i Caledfexk.^ « Dylai y Cyhoeddwr anturus gaiel cefnogkth gyffredinol y genedl, yr hon sydd Ian gymaint o rwymau i Caledebyn ag un lienor yn y ganrif hon.Y Beirltiad. "Daeth y gyfrol h,on,1 ? Haw ychydig ddyddiau yn ol, ac wediiddi ddod, nis gallaaem ei gollwng o n Haw heb ei darllen oil."—T Traethodydd. T Yr eirchion oil i'w hanfon i'r Swyddfa hoa. ft