Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

T ^tri-bTXIsrE BITTBSS. corff yn graddgl ddod Yr adeg hon mor fawr y w'r fraint "KB fhydd o rwymat^r clefyd, kMmf:Cx. I lu o weiniaid tyner, IT dwymyn yn ymgilio\ l&u ^liKfiPf Gkd rhyw feddyglyn maethlawn iawn Oaai adael dim ond gwendid, *SQo ¥ I gynorthwyo amser; J*4djmd pawb yn lion eu llaia 3NY QUININE BITTEBS ydyw hwn, "f&HSdim ond eisieu amser vv^ -W^jf Gwna les yn mhob afiechyd, S4lfi|j§ir dyn yn ol i'w le, ^/7jb/L. Ac er llwyr adfer cnawd a nerth lii|f»'!sai llawn ag arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. Aeo PROFIADOL. ft*s PUR^CH Y GWAED A fcRRWHE^Cff "f CYFANSODDIAD -'jfl *)}- + TKWr GYMERYD J Stoilgtrt €ban0' (|»ittme nm Vegetable Glottic. V Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ao a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. -T' *m~t Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwya ehwerw-lysiau a melya-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, pMBftaparilia, waffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Boot, &e. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawf |g» y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad hiant at y doluriab, can] yu ol 1. Gbrendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anliwylclerau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, curiiad y galon, ithwysu, teùalad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y ckelf, |oen rhwngyr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth {decline.) 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yrystumog ya •hwyddo tfwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sycli ae yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy %yny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, nc ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylcln ediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol aty blast neu'r awelon, gwynegoo, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a pbob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae'tystiolaethau pwysig yn cael eu derbya Cyboeddir yebydig yn unig o'r-liuaws. G ellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at.r enwau a roddir yma. ir, yms., IT mae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sef bod njeddygon o bob gradd yn cydnabod eti heffeithiatl, .aU()i trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynycli y metliant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. TANTGEISIAU. FI-ESTIKIOO, June 7, 1877. ANWTTIJ STO,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffooh chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei wnenthur yn Ngogledd Cymru. Credaf Bad oes angen i mi- roetcli enwau y n Haaws pewonau eydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd arddercliog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, an i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad oes dint, ife, sylwcb, dim wedi dod i'r goleu etoglt-n neb un dyn byw, i'w gymharu â'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, faintingnatur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yt'ysgwyddau, it phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fed yr oil o'r dolurian uchod wadi en „ .llwyr .wellhau oddiar arnryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. Oe. v\ Quiiiine Bitters. Taer gymbellaf bawb sydd mewn pryder am eu hieebyd p i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad cyHawn. Ii eiddoch yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gicas y Lhw). PANTYCRUG, CONWIL-IN-ELVRT, Mai SO, 1877. ANWTIISTR,—clod i chwi a lies i ganoedd, dymunaf eich hysbysu fod eicli meddyginiaetli ardderchog wedi bod yn hynod lwyddianus yn mhob CRSC, ac yr wyf fi wodi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod eich dyfeisiad yn dda, sef cryfhau ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Nl^ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y "'ws a'* gewyniou, curiadan y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralym, tic dolor^ux, die.: anhw^lderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac nwchlaw pob poth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf -j fod: cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithiomor belled. Yr eiddoch. Sec., Mr. GwiLm EVAICS. T. DAYIES. D.S. — Y naae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. .OLD GLOBE, NEW DOCK, LLANELLY, Mai 24, 1876. AKWYL STE,—Dymunaf hysbysu i chwi fy mod wedi cael fy llwyr iachau trwj gymeryd eich Q jtinine Bitters. Yr oeddvvn wedi myned bron yn rhy wan ac J1' oedd^ y clwyf ar fy mraich iyn royneid yn waeth bob dydd. Yr • 2!d,rmedcl^on Llanelli a'r cylchoedd am dori fy mraich ymaith er achub fy R oad trwy gymeryd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi swella, ac 0 er yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo erailt gael man- ftddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch yn batohus, :i T' ».•» GRIFFITH WjfLLIAMS. Bylaswn ddweyd ij{«wJd wedi bod dair blynedd hefe V^tyio^'iflchydig. The following testimonial from a medical man may be read with interest:— THEALE, NEAB EEABINO, 11th May, 1877. PEAR SiB,—I have examined your Quinine Bitters, and find them to be qr.jte free from al! minerals, aild?am also pleased to add IhAtfh^t have been 0 om very efficacious in nniperoug; ifsianoea that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &e. I have frequently re- commend tlicrji with marked success. (Signed) SAMUEL J> KIB^BY, M.R.C.S. (Eng.),and L.S.A., (Lond). Un arall GUY, Builder, 7, Cambrian St., Zlantlli. SIR,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod Wedi cael lleshad PAR- RA us trwygymerydeich"Qmnme Bitters." Rbyfeddywcu heSaith. 131in- wyd fi beunydd gan boen anfertbol yh iy mhen, weithiau uwcliben y llygaid, wcitbiau yn yr ochrau, a phryd arall yn curo fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalw^j^ajejli ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid m&iit. Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau anamserol. O'r diwe$$>ftyi$?Jtei<l eich Quinine Bitters," ac yr ^j^vryf wedi llwyr wellbau. Cyfrifir eich fitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhátaf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. ■ t BEYNHYIBS», SWANSEA, Mai 9,1877. STE,-Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caei iy mhno gan beswch, ac yn fwy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy boteJaid o Cod Liver Gil er cael llesliad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir V mae wedi- eigUrioifffdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu-'rayned i nn man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais wiewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich BttMM chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canya gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hoffus, raikik mxrv.ta BYDDED ..HYSBYS I (A). Nid ydyw* bosibl dodi yr holl gyffuriuu sydd yn y feddyginiaeth FLON me-vn PILLS. (B). Y mae y pris mrrr isel ag y gall fod, oscymerir i ystyriaeth brin- der y Sitrs;tl) (C). Oelir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid auwyd, ond, yn hytrach y mae yn atal anwyd. Bitters yn cryfhau. ij rhan,netCf aetqd o'r corf "sydd yn n-aliaeh acfdij vnfxcy ygnred i fieiniiau ac ajicnhjd nac arferol. a dylid *ydduyctfl2 ° BiLL$y)l 9wanliau V ('Jjfun$oddiad, ac yn afion- (E). Nid y w Qiiinine Wine, na Tincture of Quinine, nac unmyvo gy- mysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond GwUym Evans1 Quinine Bitters" mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; a'r enw "CfWILYJII EVAKS, PH.Gi, M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar'-Siamp y Llywodraeth; heb hyn, twglla ffugiad ydynt. «, t GeHircymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gail plant o boboedranei gyme^yjLond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob figSfr wlad oddiwrth y perchenog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Os na eliir caei j lt Bitters heb drafferth, ysgrifetier at y perchenog. j. # CAEL GAN BOB FFEJ1YLLYDD CYFKIFOL, NEU TN UNIONJ^YRCHOL OPDI^ETH: ca Mr. Gwilym Evans, F.G.S., M.P.S., Pharmaceutical. Cjt&nist,- -LURidiy, 'hemist, -,Il z I ..fa L it