Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

dfiubigitfthau. Meh. 12, priod Mr. William Morris, Aberbeinw. Dolyddel- en, ar fab. Meh. 13, priod Mr Griffith Thomas, Chwarel y Bwlcli, Dolyddelen, ar ferch. flrwlmsiw. Meh. 10, yn swyddfa Cofrestryrld Llanrwst, Mr. Hugh Pnw, Prince Llewelyn Terrace, a Miss Elizabeth Hughes, Penycafnau, y ddau o Dolyddelen. Meh. 13, yn addoldy yr Aimibynwyr, Corwen, gan y Parch. E. Johns, Llangwm, yn mhresenoldeb y Cofrestrydd, Mr. D. Jones, unig fob y rtiwoddar Mr. T. Jones, Tyywyn, Pentre- llyncrmer, gyda Miss. C. Morris, merch hynaf y diweddar Mr. J. Morris, Elergareg, o'r no lie. Meh. 14, priodwyd yn Beuluh, gan y Parch. D. Aran Gi-iflitbq, a chofrestvydd y dosbarth, Mr. John Jones, A Miss Anne Pugh, Tyrosser. Hawddaiuor i chwi fy nghyfeillion mad, Heb loes na chroes na saeth on gelyn brad; Pob llwydd a f'o i'ch rban hyd ban v hedd, A dedwydd byth yn ngwlad y bvthol hodd.—J. A. D. Jftailiwl&ethitu Y mae gcnym yr wythnos hon y gorchwyl pruddaidd o jpfnodi manvolaeth Air. W. Richards, Tnngelynen, yr hwn a fn farw yu Blaenllecliau, ar yr 8f':d cylisol, o'r Initamation. Ihi farw yn dm disym wy tlx, a gadawodd wedlw a dwy ferch i alaru ar ei ol. Dydd LlnIl caniynol cJudwyd ei Itorff gyd¡Ù' troll i Llandyssnl, ae odcliyrio i fynwent capel y Drewon, ger Castellnewydd Emlyn, lie ei cltlddwyd. Gwas- auactliwyd ar yr amgylchiad yn y cllpel gan Mr. D. G. Evans, Coleg y Bnl*, trwy ddarllen a gweddio, aphregetn- odd y Paicli. J. Evans flago Ieuan), gweinidog y He, oddiar y geiriau, "Kid oes ond megys cam rhyngwyf ag angau," ac ar lan y bedd ga,n y Parch. D. C. Harries (Caeronwy). Hefyd yr oedd yn breseriol y Parch. J. H. Davies, Gosen, Rbymni, nai yr ymadawedig. Yr Arglwydd a fydde yn nodded i'r weddw, ac i'r plant amddifaid yu eu trailed. IAGO IEcAN. Mehefin lOfed, Mis Ann Edwards, anwyl briod Mr. Griffith Edwards, Khydymain, ger Dolgellau, yn 59 ml. oed. Tarawyd hi yn glaf prydnawn dydd Sadwrn, ac erbyn pryd- naWn dydd Llun yr oedd yr enaid wedi myned at Dduw yr hwn a'i rhoes. Claddwyd hi dydd Iim canlynol yn mynwont Ehydymain, pan y daeth tyrfa fawr i ddangos eu holaf barch iddi. Gweinyddwyd wrth y ty ac wrth y bedd gan y Parch. Hugh Roberts fM. C.), Be yn y capel dechreuwyd gan Proff- esor Lewis, Bala, a phregethodd y Parch, Owen Evans, Iilanbrynmair yn hynod efleithiol a phwrpasol. Y Duw mawr a ofalo am .y ferch yu ei gwendid a'i chystudd, ac a'i cynorthwyo i ddal ei hyspryd i fyny yn ngwyncb yr oruchwyl- iaeth annysgwyliadwy hon, ac a roddo ras i'n hen cyfaill i ddal yr ergyd drom yma eto, ac i'r ddwy ferch yr un modd yn eu trallod ar ol colli eu hanwyl fam.

§arbl)0tUit £ th.

Advertising