Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

GOGLEDD CEMMGIOW,

News
Cite
Share

GOGLEDD CEMMGIOW, MR. GOL.-Trwy eich caniatad, anfonwn yti awr ac eilwaith vchy. ig nodiadau i'r CELT, ar yr hyn a gymer le yn y parth yma. Dydd Merchtr, Meh. 5ed, cynaliwyd Eis. teddfod Goronog yn Pontrhydygroes. Saif y pentref hwn mewn He rhamantus a mynyddig, fhyvr hritH' miildit o Devil's Bridge, yn ag. s aid y tnSe jjalnS Haf-d-yr-Ychdi-ad— lie clod- us ar Jawer ëyfrit Y mae bjniodrwydd yn pe'thyn i'r pentref, ond y miW ei fyWiogrwydd wedi ei bariysu Win farweidd-dfa laastiach, gan fod gwaith mwn y Level Fawr broil sefyll. Llywydd yr Eisteddfod oedd Capt. Bennett; yr arweinvdd Mr. J. Dewi Will- iams, Tregaron; Beirlliaid-y Gerddoriaeth. Mr, John Thomas, Llanwrtyd y TI aethod au, a'r Farddouiiifcih. y Parch, J. Hughes (Glan Ystwyth). Jindlwyd y prif wobran gan y rhai canlynol :-cau u "Awelon Eryi'i," Mr. Evan Morgan a Lewis Pierce, Penllwyn; canu "Y Gwlithyn," party o Pontrhydygroes; y Toddeidiau i'r diweddar Barch. I. Jenkins, gan GVulanydd ar yr atebion goreu i naw o gwestiynau ar Genesis i., gan Mr. Evan Jones, Penmaesglas, Aberystwyth; y d6n, gan Alaw Afan; canu "Gwr >ni.ul gwlad y gan," gan Llew Gwyl It, Gdgi;.an; y Traetbawd ar "Greodf a Dealltwriaeth," gwobr X3, gan Mr. J. T. Ll"yd, Bridge St., Aberystwyth; Awdl ar AnfarwoLieb yr enaid," gw..lJr £5 5s., a choron, gan y Parch. D. Jones (Druisyn), Coed; y'datganiad o "Mawr a Rhyfedd," (Sopht), gw"br ±'12, gan gor undebol, o dan arweiniad Mr. Morgan Edwards, diweddar efrydydd yn y Brif-ysgol yn Aberystwyth. Cystadleuai dau gor arall, sef cor Mynach, o dan arweiniad Mr. Nathaniel Evans, a ehor Penllwyn, o dan arweiniad Mr. John Morris. Ataliwyd y gwobrau am y Traethawd ar "Ddiwydrwydd a Darbodaeth," cyfyngedigi ferched, ac am yr Arwlgerdd i'r Parch. John Wesley. Enillwyd am chwareu yr Haleluiah Chorus, gau Seindorf Bres Goginan. Cynal- iwyd cyngherdd yn yr hwyr. Bydd genym yr wythnos nesaf ychydig o nodiadau cyffredinol i'w gwneuthur ar bwys yr Eihteddfod. C. DJNAS MAWDDWY. Nos Ian, Mehefin 6ed, traddododd y Parch. E. Hughes, Penmain, ddarlith yn y lie uchod, ar y Pethau goreu, a'r modd i'w cael." Deallwn fod hon yn ddarlith newydd o'r mint gan yr hen dda Jithydd profedig a phoblog- aiddd o Penmain. Teimlai awydd ei thra- ddodi y tro cyntaf ya y Ddinas, lie hoff ei enedigaeth, a'r lie y bu ei dad yn llafurio am lawer o flynyddoedd. Rhoddodd y darlithydd ddarluniad athronvddol, hyawdl, a barddonol o'r "Pethau goreu," a chyfarwyddiadau eglur ac anogaethol o'r modd i'w meddiauu. Ac ar y diwedd, cyflwynodd y gynulleidfa ei diolch- garwch iddo mewn modd cynes a sylweddol. Yr oedd yn lion iawn genym weled cymaint o arwyddion llawenydd a Ilwyddiant yn y Ddinas, a bod y Parch. E. "Williams a'i deulu caredig mop ddedwydd a defnyddiol yn y lie. Fel y mae'r mynyddoedd o amgylch y Ddinas, felly y byddo'r Arglwydd o amgylch ei bobl ynddi. YMDEITHYDD. HOREB, GER LLANDYSUL. r Mae y capel henafol uchod yn myned dan or- uchwyliaeth yr adpyweirio. Yr oedd wedi bod yn un o'r capeli mwyaf a harddaf o ran adeilad ag oedd o fewn y sir er's tua deugain mlynedd yn ol, ond gellir dweyd ei fod yn un o'r rhai gwaelaf o ran ymddangosiad yn y blynyddau hyn. Mae rhai o enwogion y pulpud yn eu hamser wedi bod yn gweinidogaethu yma, ac wedi bod yn llwydd- ianus iawn i enill tyrfaoedd at y Gwaredwr, nes oedd y gynulleidfa wedi gorJenwi y capel; ac o fewn cyfnod o un oes, y mae pedair o ganghenau wedi tarddu allan, ac y maent erbyn hyn wedi dyfod yn eglwysi cryfion. Mae y Parch. T. P. Phillips yn weinidog yrna er's yn agos i 18 ml., ac ar ddwy o'r canghenau, sef Bwlchygroes a Llandysul, a gallaf ddweyd yn ddiofn ei fod wedi llafurio yn galed, ac wedi cyrhaedd poblogrwydd helaeth fel pregethwr, a chaffed nerth a hir oes i barhau i fod fully. BANGOEIAN-AB-DEIFX.

PENIEL, GER CAEEFYEDDIN.

[No title]

BANGOR.