Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

O'M HAWYREN.

News
Cite
Share

O'M HAWYREN. TREM AB GWRS Y BYD. MR GOL,- fe. Y rnae'n debyg ddarfod i'm hysgrif yr wythnos ddiweddaf fyned ar goll. Wel, y mae colledion i'w cae1 yn y byd colledus hwn; ond nid oes mor help, er y buasai yn dda gen- yf pe buaswn wedi cadw copi o honi. Yr oedd yn cynwys hanes fy ymweliad a Bangor, Bethehda, Ynys Mon, y llestr Clio ar afon Menai, am taith oddiyno tua Chaerfyrddin, Llan Stephan, a Kidwelly, &c ond nis gallaf yn awr ei galw i gof. a pheth arall, y mae peth- au pwysicach yn galw am sylw'l' wythnos hon. Yr wyf yn gweled fod yr hen gyfaill Beaconsfield yn mwynhau ei hun tua Berlin. Paham yr aeth ef oddicartref1 efallai fod yn anhawdd dweyd ond hyn sydd yn sicr, y mae cryn lawer yn fwy pleserus i fod ar y cyfandir, na chael ei gaethiwo bob nos mewn cysylltiad a chyfarfodydd St. Stephan, yn enwedig y tymhor hwn o'r flwyddyn. Y mae ein hen gyfaill hefyd yn fyw iawn i bob math o arddan^osiad o fawredd a ihwydg a diarn- eu geuyoi ei fod yn bwriadu gwueud /mm stroke yr adeg hon, a dychwelyd yn ol yn llawn anrhydedd a gogomaut, ac yna tori'r ty i fYIly-apelio at y wltd-cael mwyafiif mawr-ac yna ychwanego flynyddoedd mewu awdurdod. und nid eiddo gwr ei tl'urdd b li amser; ac y mae rhyw air w.di fy nghyraed nad yw pethau yn argoeli mor ogonei das yn y cysylltiad hyn ag y bwriedid ond y mae yn rhy fuan i roddi barn,—amser a ddilw a ddengys. Yr wyf yn gweled fod y Congress yn myned i eistedd dydd Llan, mewn cysyllt- iad a Bulgaria. Bydd syLw'r byd oil yn cael ei gyfeiiio at yr hyn a wneir ganudynt, a bydd canlyuiadau pwysig yn dilyn y pender- fyniadau. Cyfeirio fy awyren tuag Aberteifi ddydd Iau diweddaf, er gweled beth oedd gan Mr. Davies, A. S. dros Fwideisdrefi Alierteifi, i'w ddweyd, yn nghyda. gweled pa fath dderbyn- iad a gawsai. Y pethau yn neillduoi a gym- erodd Mr Davies dan aylw oeiidyut, Y llyw- odraeth yn ei pherthynas a'r Cwestiwn Dywreiniol—Dadgorphoriad y Senedd—a'i Ymneillduwyr a'r DaclsefyUiad. Ofer i mi ydyw ceisio rhoddi i chwi gryuodeb o'r hyn a ddywedodd. Diameu y gwneir hyny ganeicb gohebydd. Cafodd dderbyniad cioesawgar iawn, a phasiwyd penderfyniad o gymerad- wyaeth i'w waith seneddol yn yr amser a fu, a hyder ynddo am y dyfodol. Yr ydym yn bur hyderus pa bryd bynag y daw etholiad cyffredinol y bydd sedd Mr. Davies yn ddyog- el; ac yr ydym yn credu y ca efe hefyd yr adeg hono gydymaith i fyned gydag ef, oblegid yr wyf yn deall fod y Rbyodfrydwyr drwy'r air yn benderfynol o ymdrecbu am fuddugol- iaeth. Wei, llwyddiant mawr i sir Aberteifi yn yr ystyr hon. Yr oedd yn llawen iawn genyf weled ein cydwladwr enwog Mr. B. T. Williams, A S., dros fwrdeisdrefi Llanelli a Chaerfyrddin, yn codi yn Nby y Cyffredin, nos Wener, i wneud ei maiden speech. Siaradodd yn rymus a nerth- ol iawn, ac y mae wedi gwneud ei ol ar y ty. Llawer a ddywedwyd am Gymru a'i haelodau mudion, ond erbyn hyn mae'r byrddau wedi L troi. A chymeryd pob peth i ystyriaeth, efallai y gellir dweyd fod gan Gymru ar gyf- attaledd fwy o ddynion galluog na'r un rhan arall o'r Deyrnas Gyfunol, ac nid yw Cymru ond dechreu ymddadblygu. Y mae yn dda iawn genyf ddeall fod ethol- wyr Rochester wedi bod yn ffyddlon i'w heg- wyddorion. Chwi agofiwch ddarfod i mi er's ycliydig yn ol gyfeirio at farwolaeth sydyn yn llyfrgell Ty y Cytfredin yr Aelod Seneddol dios y lie uchod.. Cymerodd yr etholiad le ddydd Gwener. Wele'r canlyuiad— A. J. Otway (R). 1284 W. S. Seton Karr (0). eo. 1004 Mwyafrif Rhyddfrydol 280 Tra gyda phethau Senedd<1, dymnnwn ddwyn y ffugyiau canlynol gerbron Ymneill- duwyr ein gwlad. Y maent wedi eu cynieryd o'r ParliamelltaryReturns am 1877 Y cynydd gweithredoi yn mynychiad i ysgolion yr Eglwys yn ystod yftwyddyn oedd 55,432 y cynydd yn yr ysgolion Anghydffurliol, 4,226. Ar Register ysgolion yr Eglwys yr oedd 1,827,324 o blant; ysgolion yr Angbyd- ffurfwyr, 429,315. Yn ystod y deugain mlynedd diweddaf, cyfranodd yr Eglwys tuag at he!!fthiad ysgoldai £ 4,263,198; yr Ym- neillduwyr £ 423,142. Nid ydym am ddweyd dim am y ffugyrau uchod, ond gadawn iddynt lefaru drostynt eu hunain. Dymunwn ofyn cwestiwn fel hyn, Beth all fod y rheswm 1. fod yr Eglwys y dyddiau hyn mor awyddus i gael ptmt i'w hysgolion, a'r Ymneillduwyr mor llwfr ? Y sawl a alio, atebed. Lion iawn genyf feddwl fod ein cydwladwr enwog Dr. Parry, Aberystwyth, wedi myned drwy ei waith mor anrhydeddus yn CAMBRIDGE. Y mae y Dr yn engraifft fyw o'r hyn a ellir ei wneud trwy benderfyniad, a llafur, a dyfal- barhad. Y fath wahauiaetby mae tair blyn- edd ar <ideg wedi ei wneud arno. Chwi gerdd- orion Cymtu, efelychwch ei esiampl. Rhodd- wch eich nod yn ddigon uchel. Peidiwch ymfoddloui arfod yn rhai eyffredin. Da. iawn oedd genyf weled yn y Ckrutim Globe, am beddyw dd vrlun, yn nghyda btas- tineili-d o brif > idigwyddiadau bywyd ein cydwifdwr cuwi.g, HKNRY RICHARD, A.S. Gymain\ o gyfnewidiadau y mae efe wedi ei welfd w 1848 ? Gy/uaint u fuddtig<>lia«tii. au y maewedi eu henill ? Y raae v gwr a all ddal gydar an auican, a dadieu drus yr un egwyddor »r pob gwi-thw,, iliad am 30 flyn- yddoedd, jn rhwym o fod yn feddianoi ar wrol(teb (tilafal. Rhodded y nefoedd iddo ddyddiau lawer eto ar y ddaar, ac na ctlaffed falw hyd oni weith' a, ieg ybydd cyflafaieddiad yn cymeryd lie y bidug a'i cledd.

CYMArFA -MEIRIOX.

[No title]

Y SENEDD.